دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 30

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 255 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

مقدمه :

بزه ، اولین پدیده ای بود که با تجمع افراد به دور یکدیگر و شکل گرفتن جامعه ، تظاهرپیدارکرد ، زیرا گردهم آمدن افراد موجب سرپیچی از برخوردهای گوناگونی بین آنها گردید و به همین دلیل دستورات ومقرراتی پدیدآمد تاقدری آزادی افراد رابه سودجامعه مقید گرداند و حدودهریک ازافراد جامعه مشخص گردد . بررسی های جرم شناسی نشان می دهد که هرمعلولی ،علتی دارد و هیچ چیز به خودی خود به وجود نمی آید بنابراین هرجرمی هم دارای علل سازنده ای است که برروی فرد اثرمی گذارد و او را بسوی ناسازگاری و نابهنجاری سوق می دهد .

بزهکاری اصولا ازمجموعه ای ازجرائمی به وجودمی آید که دریک زمان ومکان معین به رقوع می پیوندد وبه همین جهت زمانی که مورد بررسی قرار می گیرند ، درحقیقت کلیه پدیده های اقتصاد ، فرهنگی ، بهداشتی ، سیاسی ، مذهبی ، خانوادگی و . . . یک جامعه عمیقا موردمطالعه واقع می شوند .در وحله اول بزهکاران ازجهات مختلف ،سن ،میزان تحصیلات ،جرم ،مشکلات خانوادگی و… تقسیم بندی می شوند و بدنبال آن علل و عوامل موثر بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری ازاین عامل را اشاره خواهم کرد …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران                   

گفتار اول : مفاهیم ومتغیرهای اساسی تحقیق

گفتار دوم : بررسی آماری

مبحث اول :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی

مبحث دوم :  فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد

مبحث سوم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم

مبحث چهارم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار

مبحث پنجم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری

مبحث ششم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری

مبحث هفتم :  توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی

گفتار سوم : نتایج بررسی

بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه

گفتار اول : تعاریف

مبحث اول : عوامل اجتماعی

مبحث دوم : طبقه اقتصادی

مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان

بند اول

بند دوم

مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان

مبحث پنجم : عوامل روان شناختی

مبحث ششم : علتهای دیگر بزهکاری

بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه  

گفتار اول : سطوح پیشگیری

مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجادیک محیط سالم

مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا

مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر

گفتاردوم : استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری

پیشنهادات مرکز کنترل بیماری های آمریکا

استراتژی های خانواده گرا

جدول۱- استراتژی های پیشگیری ازبزهکاری

استراتژی جامعه گرا

جدول ۲ – گام های طراحی استراتژی های موثر پیشگیری و درمان

استراتژی های پایشی

گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری

بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده

بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان

بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند

نتایج تحقیق

پی نویس ها

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری”