دانلود تحقیق با موضوع احکام ثانویه و بررسی و کاربرد ۳ قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 35

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 130 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود تحقیق با موضوع احکام ثانویه و بررسی و کاربرد ۳ قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

مقدمه :

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد.

ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی ۳ قاعده مهم و بنیادین و …

فهرست مطالب :

پیشگفتار         

پیشینه پژوهش

کلیات

پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه

تعریف حکم و اقسام آن

تعریف حکم

تقسیمات حکم

حکم اولی

وجه تسمیه حکم ثانوی

معیار و عوامل تغییر پذیری احکام

تغییر موضوعات احکام

تغییر عنوان موضوع احکام

تأثیر احکام حکومتی

تغییر ارزش ها

عرفی بودن موضوع حکم        

قاعده نفی عسر و حرج

مفهوم عسر و حرج

مدارک و مستندات قاعده

مفاد قاعده نفی عسر و حرج

قلمرو قاعده نفی عسرو حرج    

موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین

طلاق به دلیل عسر و حرج

عسر و حرج در روابط استیجاری

قاعده مقدمه حرام، حرام است

منظور از قاعده 

موارد تطبیق قاعده در قوانین

ماده ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۰۲ ق . م. ا

ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی 

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی

قاعده لاضرر

مدرک قاعده

مفاد قاعده

موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین

قانون مدنی

قانون مجازات اسلامی

قانون آیین دادرسی کیفری

نتیجه گیری

فهرست منابع   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود تحقیق با موضوع احکام ثانویه و بررسی و کاربرد ۳ قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران”