دانلود تحقیق با موضوع تاريخ مطبوعات و سانسور در ايران

دانلود تحقیق با موضوع تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 85

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 175 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود تحقیق با موضوع تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران

مقدمه :

آغاز تاریخ مطبوعات به معنای اعم را در ایران، باید از سال ۱۲۳۲ هـ .ق که نخستین اثر چاپی از کتاب در تبریز پدید آمد و یا به طور اخص از سال ۱۲۵۳ هـ .ق دانست که روزنامه میرزاصالح در تهران انتشار یافت١. اولین روزنامه ایران به نام کاغذ اخبار از سال ۱۲۵۳ هـ .ق تا چند سال بعد به طور نامنظم و به فاصله های طولانی چند شماره منتشر شد، در سال ۱۲۶۷ هـ .ق میرزا تقی خان وقایع اتفاقیه را منتشر کرد، از شماره ۴۷۲ به نام روزنامه دولت علیه ایران موسوم گردید.

سپس این میرزا حسین خان مشیرالدوله بود که در زمان تصدی وزارتخانه های عدلیه و جنگ، روزنامه های علمیه و نظامیه را منتشر کرد که هر دو از روزنامه های خوب آن عهد محسوب می گردند ـ در روزنامه نظامیه سه موضوع خاطرنشان شده بود که بی سابقه بود قید غیردولتی بودن نشریه، درخواست شرکت مردم در تحریر مقالات ـ و تشکیل هیات تحریریه ـ روزنامه نظامی به طور هفتگی انتشار می یافت ولی عمر آن به دو سال نکشید و تعطیل شد، مشیرالدوله به انتشار یک روزنامه دوزبانه به نام وطن هم دست زند که امورات آن قرار بود توسط بارون دونرمان بلژیکی انجام شود و امتیاز هم به نام او صادر شد اما این روزنامه فقط یک شماره منشتر شد و …

فهرست مطالب :

مقدمه

تاریخ مطبوعات

عهد ناصری

عهد مظفری

از فرمان مشروطه تا پایان حکومت قاجار

روزنامه های صدر مشروطه

دهه آخر حکومت قاجاریه

تعاریف قانونی مطبوعات

قوانین اساسی

قوانین عادی و آیین نامه ها

تشکیل اداره انطباعات دولتی

تاسیس اداره سانسور

تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان ناصرالدین شاه

تفتیش و بازرسی مطبوعات در زمان مظفرالدین شاه

چگونگی نظارت بر مطبوعات از انحلال وزارت انطباعات تا کودتای ۱۲۹۹

از طلیعه آزادی مطبوعات تا کودتای شاه و استبداد صغیر

از پیروزی مجدد مشروطه خواهان ۱۲۸۸ هـ .ق تا کودتای ۱۲۹۹

مطبوعات در دهه ۵۰ (دوران انقلاب و بعد از انقلاب)

مطبوعات در دهه ۶۰

مطبوعات در دهه ۷۰ (دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی)

دوران طلایی مطبوعات در ایران

تعریف و رسالت مطبوعات

تعریف مطبوعات

رسالت مطبوعات

حقوق مطبوعات

حقوق بیان شده در قانون حقوق بدیهی مطبوعات است

آیا حقوق مطبوعات محدود به موارد اعلام شده در قانون است

حقوق مطبوعات از دید قانون گذار

حق درج نظرات و انتقادات سازنده

حق عدم اعمال فشار و سانسور مطبوعات از سوی مقامات دولتی و غیردولتی

حق کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی

حدود مطبوعات

دوباره گوئی حدود مطبوعات در فصل جرائم

موارد اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی

جرائم مطبوعات

مفهوم و سابقه جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران

تحلیل جرائم مطبوعاتی

نقد و نتیجه

چگونگی صدور پروانه انتشار و نظارت بر نشریات

شرائط متقاضی و صدور پروانه انتشار

شرائط اشخاص حقوقی متقاضی انتشار نشریه

شرائط صدور پروانه انتشار برای اشخاص حقیقی

شرائط صدور مجوز انتشار برای سازمان های آزادی بخش اسلامی کشورهای دیگر

نقد و نتیجه

خلط دو مفهوم مسئولیت نشریه و امتیاز نشریه

عدم تناسب میان صلاحیت علمی و نوع نشریه مورد تقاضا

چه کسانی خدمتگزاران تبلیغاتی رژیم گذاشته¬اند؟

عدم هماهنگی منطقی در عبارات ماده ۱۵ آئین¬نامه اجرائی قانون مطبوعات

هیات نظارت بر مطبوعات

اعضاء هیات نظارت

چگونگی تشکیل جلسات و تصمیم گیری هیات

وظایف هیات نظارت

نقد و نتیجه

مفهوم تشخیص صلاحیت متقاضی

در صورت رد تقاضای انتشار نشریه تکلیف متقاضی روشن نیست

رسیدگی به «موارد تخلف نشریات» بدون حضور هیات منصفه خواهد بود

سازمان اداری و شرح وظایف دستگاه فعلی ناظر بر مطبوعات

وظایف راجع به نظارت بر مطبوعات

معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغاتی

اداره کل مطبوعات داخلی

نتیـــــجه

چند پیشنهاد

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود تحقیق با موضوع تاریخ مطبوعات و سانسور در ایران”