دانلود تحقیق با موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

دانلود تحقیق با موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 100

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 160 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود تحقیق با موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران

مقدمه :

دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند. دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.

مستنبط از ماده ۳ ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح …

فهرست مطالب :

چکیده           

مقدمه

بخش اول : کلیات                 

فصل اول: ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب   

ماهیت قرار موقوفی تعقیب کیفری

اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب

سابقه تقتین

فصل دوم؛ مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن      

در مرحله تحقیقات مقدماتی

در مرحله دادرسی

زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

زمان صدور قرار موقوفی تعقیب

مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل سوم : تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب و مرجع صالح به رسیدگی پس از نقص آن

تجدید نظر از قرار موقوفی تعقیب

مرجع دادسرایی

مرجع دادرسی

دادگاه کیفری استان

دادگاه عمومی و انقلاب

مرجع صالح پس از نقص قرار

فصل چهارم : آثار قرار موقوفی تعقیب

اثر آن بر شاکی خصوصی

اثر آن بر قرار های اعدادی صادره در مراحل دادرسی

فصل پنجم: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار مجرمیت

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی

بخش دوم :موارد صدور قرار موقوفی تعقیب

فصل اول: فوت

کلیات

تعاریف

معنای فوت

مرگ ظاهری

کما

مرگ مغزی

حکم موت فرضی

معنای مجازات شخصی

تاثیر فوت بر انواع مجازاتها

تاثیر فوت بر دیه

تاثیر فوت بر جزای نقدی

تاثیر فوت بر حکم مصادره اموال

اثر فوت بر مراحل دادرسی

فوت متهم قبل از تعقیب

فوت متهم حین تحقیقات و رسیدگی

فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت شکایت از حکم

فوت محکوم علیه قبل از شکایت از حکم محکومیت

فوت محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی

فوت محکوم علیه حین اجرای حکم

نمونه کاربردی

فصل دوم: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت       

کلیات

معنای گذشت

جرایم قابل گذشت

راه های شناسایی جرایم قابل گذشت

روش ضابطه قانونی

روش احصای قانونی

روش قانون گذار ایران

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

تعریف شاکی

تشریفات گذشت

شرایط گذشت کننده

حق تمتع

اهلیت استیفاء

مسائل مربوط به گذشت شاکی

فصل سوم : نسخ مجازات قانونی

کلیات

تعریف

آثار نسخ بر مراحل دادرسی

نسخ مجازات قانونی قبل از تعقیب

نسخ مجازات قانونی پس از اقدامات تعقیبی و قبل از صدور حکم

نسخ مجازات قانونی پس از صدور حکم

فصل چهارم : عفو       

کلیات

تعریف

انواع عفو

عفو عام

عفو خاص

آثار عفو

آثار عفو عام

آثار عفو خاص

فصل پنجم : اعتبار امر مختومه             

کلیات

تعریف

شرایط حصول امر مختوم کیفری

استثناء بر امر مختوم کیفری

فصل ششم: مرور زمان در مجازات های بازدارنده کلیات           

تعریف

علت وضع مرور زمان

دلایل موافقان

دلایل مخالفان

انواع مرور زمان

مرور زمان شکایت

مرور زمان تعقیب

مرور زمان مجازات

قطع مرور زمان

علل انقطاع مرور زمان

آثار انقطاع مرور زمان

تعلیق مرور زمان

آثار مرور زمان

مرور زمان تعقیب در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری

فصل هفتم : جنون                 

کلیات

تعریف جنون

انواع جنون

جنون ادواری

جنون دایمی

تاثیر جنون بر مسئولیت متهم

جنون در حین ارتکاب جرم

جنون در زمان تعقیب

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود تحقیق با موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران”