دانلود پایان نامه با موضوع حسابداری و حسابرسی دولتی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 90

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 1.3 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع حسابداری و حسابرسی دولتی

مقدمه :

از آنجائیکه جوامع بشری همواره در حال پیشرفت و دستیابی به نا شناخته ها میباشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر توسعه ای غیر قابل انکار است. نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .

در قرون وسطی مرسوم بوده است که فرمانروایان مالیاتها را جمع آوری می نمودند و آن را در جهت رفع نیازهای مالی مربوط به توسعه کار املاک به مصرف می رساندند.

از وظایف حسابداران دراین زمان یکی تهیه صورتی ازاموال افراد جهت خزانه داری فرمانروا به منظور اخذ مالیات و دیگر تهیه گزارش سفر افرادی که به کار تجارت بین کشورها اشتغال داشته اند بوده است. این گزارش در پایان هر سفر و به منظور تعیین سود و زیان مربوط به آن تهیه می گردید . درقرون۱۳ و۱۴ به دلیل رشد عملیات تجاری تحولاتی در سیستم نگهداری حساب بوجود آمد . انتشار کتاب ریاضیات (لوکاپاچولی ـ۱۴۹۴م ) که چند فصلی از آن اختصاص به حسابداری داشت موجب گسترش فن دفتر داری ۲ طرفه در سراسر اروپا گردید . وی یک کشیش ایتالیائی و در واقع یک ریاضیدان بود که در این کتاب مهارت تجزیه و تحلیلگری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری ۲ طرفه بکار برد . کتاب پاچولی با وجود اینکه اشاره ای به دوره مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه و سازمان تجاری وی نگذاشته است . به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون ۱۵ و ۱۶ به اغلب زبانها ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت . با تولد انقلاب صنعتی در انگلستان نیاز رو به تزاید به حسابداری توسعه یافت .در آمریکا هم پس از به بوقوع پیوستن انقلاب صنعتی سرمایه های شخصی زیادی درکمپانیها وارد گردید وموجب توسعه هر چه بیشتر آنها شد و در نتیجه بوجود آمدن غولهای صنعتی قرن ۲۰ سیستمهای حسابداری از اهمیت بیشتری برخوردار گردیدند .

بااشاره ای که شد در می یابیم که …

فهرست مطالب :

گفتار اول : تاریخچه حسابداری و حسابرسی

تاریخچه

دوران نظام فئودالی و ارباب رعیتی

دوران رنسانس و سرمایه داری تجاری

دوران انقلاب صنعتی

حسابداری حرفه ای و حسابرسی

نظام های پارلمانی ، بودجه و حسابداری دولتی

حسابرسی در شرکتهای تجاری

گفتار دوم : حسابداری چیست ؟

مقدمه

حسابداری نظام اطلاعاتی مالی است

تعریف حسابداری دولتی

مشخصات یک موسسه دولتی

تفاوت سازمان های انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی

مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی

کاربرد حسابداری دولتی

استفاده کنندگان حسابداری دولتی

مبانی حسابداری

مبنای نقدی

مبنای تعهدی

مبنای نیمه تعهدی

مبنای تعهدی تعدیل شده

مبنای نقدی تعدیل شده

بودجه بندی

کنترل بودجه

مفهوم کارایی و اثر بخشی در بودجه

نقطه سر به سر

حسابداری بهای تمام شده

روش های طبقه بندی هزینه ها

مراکز هزینه

انواع هزینه ها در هر یک از مراکز هزینه

گفتار سوم : شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی

مقدمه

ارتباط حسابداری ، بودجه و پاسخگویی

شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجه ای

سیستم حسابهای ملی

سیستم آمارهای مالی دولت

صورتهای مالی اساسی در سیستم آمارهای مالی دولت

تغییر نظام بودجه ریزی در ایران

گفتار چهارم : حسابرسی

مقدمه

تعریف و هدف حسابرسی

فلسفه و جایگاه حسابرسی

انواع حسابرسی

تحول در متدولوژی حسابرسی

تحول در هدفهای حسابرسی

گفتار پنجم : حسابرسی دولتی

اهمیت و نقش برنامه عملی حسابرسی مالی و عملیاتی بخش عمومی

شناخت حسابرسان

اقدامات عمومی و کلی حسابرسان در محل کار

نکات کلی در حسابرسی

سیر تحول تاریخی در متدولوژی دیوان محاسبات کشور

برنامه حسابرسی سنتی

روش رسیدگی به تراز عملیات مالی ( صورت حساب دریافت و پرداخت )

برنامه حسابرسی دفاتر

برنامه حسابرسی گروه حسابهای درآمد عمومی

برنامه حسابرسی گروه حسابهای سنوتی

برنامه حسابرسی تضمینات

برنامه حسابرسی گروه حسابهای اوراق بهادار

برنامه حسابرسی اعتبار اسنادی

ساختار نظارت در نظام اداری و مالی کشور

واحدهای درون سازمانی

واحدهای برون سازمانی

ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی ناظر در سطح کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سازمان بازرسی کل کشور

سازمان حفاظت محیط زیست

گفتار ششم : حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی

حسابداری و حسابرسی دولتی و ارتباط آنها با پاسخگویی

منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع حسابداری و حسابرسی دولتی”