دانلود پایان نامه با موضوع آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و کاربرد آنها

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 140

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 5 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و کاربرد آنها

مقدمه :

بدون  شک گسترش روز افزون علم چه در تئوری و چه در کاربرد، انسانها را موظف کرده زمینه های مختلف علوم را چه در سطح و چه در عمق گسترش دهند. در مورد آتاماتون سلولی و نیز آتاماتون یادگیر و کاربردهای آنها در متون آکادمیک سخن بسیار گفته شده و در این مجموعه ناچیز سعی شده با معرفی آنها و چند نمونه از کاربردهایشان، کلید ورود به این زمینه بی انتها بدست آورده شود.

آتاماتون سلولی مدلی است گسسته که در تئوری شمارش پذیری، ریاضیات و علوم نظری کاربردهای زیادی دارد. شاید در سال ۱۹۴۰ که STANISLAW ULAM در حال تحقیق در ازمایشگاه ملی LOS ALAMOS بود هرگز تصور نمی کرد که روزگاری، مطالعه او روی شبکه هایی منظم با  عناصری تاثیر پذیر از یکدیگر تا حد بی حد گسترش یابد.

چنانچه از این مباحث بگذریم، نخستین چیزی که چارچوب آتاماتون سلولی را شکل میدهد عناصری سلولی شکل هستند که رفتار هر یک از این سلولها متاثر از وضعیت فعلی خود و همسایگانش می باشد. اتاماتون سلولی میتوان چندین بعد داشته باشد و هر …

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه        

مقدمه

فصل دوم : آتاماتون سلولی      

مقدمه

تاریخچه آتاماتون سلولی

ساده ترین آتاماتون سلولی

آتاماتون سلولی معکوس پذیر

آتاماتون سلولی Totalistic

استفاده از آتاماتون سلولی در علوم پنهان شناسی

آتاماتونهای وابسته

آتاماتون سلولی در طبیعت

خلاصه

فصل سوم : آتاماتون یادگیر      

مقدمه

محیط

تعریف محیط از دیدگاه منطقی

موجودیتهای محیط منطقی

رده بندی محیط از دیدگاه خروجی آن

آتاماتون

چگونگی عملکرد آتاماتون

رده بندی آتاماتون بر اساس تابع گذار و تابع خروجی

آتاماتون قطعی

آتاماتون تصادفی

مثالی از آتاماتون قطعی

اتصال بازخوردی بین محیط و آتاماتون

آتاماتون با ساختار ثابت و آتاماتون باساختار متغیر

آتاماتون یادگیر با ساختار ثابت

آتاماتون یادگیر دو حالته (L2,2)

آتاماتون حافظه دار – با دو عمل Testline))

آتاماتون حافظه دار-با بیش از دو عمل Testline))

خلاصه

فصل چهارم : تعریف مدل مخفی مارکوف        

مقدمه

تعریف مدل مخفی مارکوف

فرضیات در تئوری HMM

سه مسأله مبنایی در HMM:

مساله تخمین و الگوریتم مورد استفاده

مسأله رمزگشایی و الگوریتم Viterbi:

مسأله یادگیری

معیار Maximum Likelihood (ML):

روش Baum-Welch

روش Gradient base

گذارهای احتمالاتی در Gradient

احتمال مشاهدات در Gradient

معیار Maximum Mutual Information (MMI)

خلاصه

فصل پنجم : حل مسائل تناظر گرافها و آتاماتون های یادگیر        

مقدمه

استفاده‌ از آتاماتون یادگیر برای تناظر بین دو گراف

ساختن گراف‌های تصادفی

آتاماتون یادگیر و تناظر دو گراف

استفاده‌ از اتصال‌های مشابه Tsetline

به عنوان آتاماتون مهاجرت اشیاء

نتایج شبیه‌سازی‌های مختلف برای آتاماتون Tsetline

خلاصه

فصل ششم : نمونه برنامه های کاربردی شبیه ساز آتاماتون های سلولی     

مقدمه

برنامه pattern matching

ارائه source code برای  برنامه pattern matching

برنامه پیاده سازی game of life توسط conway

ارائه source code برای برنامه conway

برنامه شبیه سازی آتاماتون سلولی

ارائه source code برای برنامه midi sampler

پیاده سازی conway بصورت trap door

ارائه source code برای trap door

پیاده سازی conway بصورت population

ارائه source code برنامه population

پیاده سازی یک نمونه آتاماتون سلولی خاص یک بعدی و دو حالته

ارائه source code برای آتاماتونی یک بعدی و دو حالته

برنامه تجسم و creatur sampler

ارائه source code برای برنامه creatur sampler

پیاده سازی دو بعدی Conway

ارائه  source code

پیاده سازی یک آتاماتون سلولی دو حالته و دو بعدی عمومی

ارائه  source code

برنامه شکار رنگهای Dave

ارائه source code برنامه dave

خلاصه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع آتاماتون سلولی، آتاماتون یادگیر و کاربرد آنها”