دانلود پایان نامه با موضوع اثرات تنش خشكي بر صفات زراعي و شاخص‌هاي رشد ارقام بهاره كلزا

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 150

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 590 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

مقدمه :

این روزها جمله «وابستگی ۹۰ درصدی روغن، سرشکستگی ملی» به واژه ای تکراری تبدیل شده و در هر محفل و نشریه ای این کلمات به کرات بیان می‎شود.

این جمله زمانی حیرت انگیزتر می‎شود که در کنار بحث خودکفائی گندم نیز قرار بگیرد. ایرانی که تا چند سال پیش بزرگ ترین وارد کننده گندم جهان بود طی چند سال، تنها چند سال، به خودکفائی رسیده و حتی زمزمه های صادرات نیز به گوش می رسد. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی طی همین سالها با توجه به این موفقیت به فکر برنامه ریزی برای تأمین نیازهای کشور به دانه های روغنی از داخل افتاده اند تا شاید روزی هم بتوان از این سرشکستگی ملی رهایی یافت.

این مدیران امیدوارند اجرای طرح ده ساله دانه‌های روغنی نیز مثل گندم باعث افتخار و مباحاتشان شود (ماهنامه روغن نباتی، ۱۳۸۳ الف). کشور ایران معادل ۰۰۰، ۸۰۰ ، ۱۶۴ هکتار مساحت دارد که از این مقدار، ۱۵ الی ۱۸ میلیون هکتار شوره‌زار، ۲۰ الی ۲۲ میلیون هکتار بیابان و تقریباً یک میلیون هکتار نیمه خشک است. ایران با متوسط نزولات آسمانی ۲۴۰ میلی متر که از یک سوم میزان نزولات سالانه جهانی (۷۰۰ میلی متر) کمتر می باشد، دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است. در مناطق خشک، میزان باران سالانه، کمتر از تبخیر و تعرق بوده و بروز دوره خشکی در طول سال امری عادی است (کافی و همکاران، ۱۳۷۹ ب).

تحقیقات انجام شده نشان داده است که متوسط افت عملکرد سالیانه به واسطه خشکی در …

فهرست مطالب :

چکیده 

مقدمه  

فصل اول: کلیات        

تاریخچه

کلیاتی درباره کلزا

اهمیت وجایگاه کلزا در ایران

سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران

ترکیب شیمیایی دانه کلزا

خصوصیات گیاه شناسی

ریشه

ساقه

برگ

گل

میوه

دانه کلزا

مراحل فنولوژی

اکولوژی کلزا

کاشت

آماده سازی زمین

تاریخ کاشت

میزان بذر وتراکم بوته

عمق و ابعاد کاشت

روش کاشت

داشت

نیازهای غذایی

علف‌های هرز

آفات و بیماری‌ها

برداشت

خرمن کوبی

انبار کردن

فصل دوم : بررسی منابع

تنش

تنش خشکی یا تنش آبی

مکانیزم‌های مقاومت به خشکی

تنظیم اسمزی

تأثیر تنش خشکی بر رشد برگ

تأثیر تنش خشکی بر رشد ساقه و برگ

عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ورژیمهای رطوبتی

تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه

تأثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد

تعداد خورجین در گیاه بوته

تعداد دانه در خورجین

وزن هزار دانه

شاخص برداشت

تأثیر تنش خشکی بر صفات کیفی

درصد روغن دانه

تجزیه و تحلیل رشد

تجمع ماده خشک

شاخص سطح برگ

فصل سوم : مواد و روش ها     

مشخصات محل اجرای آزمایش

مشخصات آزمایش

معرفی تیمارها

طرح آزمایشی

تجزیه آماری

عملیات زراعی

آماده سازی زمین

کاشت

داشت

برداشت

برآورد شاخص های رشد

نمونه برداری

تعیین سطح برگ

تعیین وزن خشک برگ و وزن خشک کل

اندازه گیری صفات کمی

اندازه گیری صفات کیفی مورد مطالعه

تعیین درصد روغن دانه

تعیین مراحل فنولوژیکی

فصل چهارم : نتایج و بحث      

تأثیر تنش خشکی بر ویژگیهای مورفولوژیکی، ساختاری و زراعی

ارتفاع بوته

تعداد شاخه فرعی در بوته

قطر ساقه

طول خورجین ساقه اصلی

طول خورجین شاخه فرعی

طول خورجین بوته

تعداد خورجین در ساقه اصلی

تعداد خورجین در شاخه فرعی

تعداد خورجین در بوته

تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی

تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی

تعداد دانه در خورجین

وزن هزار دانه

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

شاخص برداشت

تأثیر تنش خشکی بر روی صفات کیفی

درصد روغن دانه

عملکرد روغن دانه

تأثیر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد

وزن خشک کل گیاه

روندتغییرات وزن خشک کل گیاه درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی

روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات وزن خشک کل ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

وزن خشک برگ

روند تغییرات وزن خشک برگ در شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی..

روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات وزن خشک برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

شاخص سطح برگ

روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی

روندتغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول

روند تغییرات شاخص سطح برگ ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی

همبستگی ساده صفات مورد مطالعه

نتیجه گیری کلی

پیشنهادات       

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اثرات تنش خشکی بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا”