دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشي آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر صميميت و تعهد زوجين

دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 160

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 370 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

مقدمه :

روابط صمیمانه در بین افراد از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین روابط صمیمانه بر بهزیستی فیزیکی، روانشناختی و بر توانایی افراد در جهت عملکرد مؤثر در زمینه های مختلف فردی، خانوادگی و شغلی مؤثر است. ایجاد و ابقاء روابط صمیمانه به وسیله پیوندهای هیجانی خاصی تقویت می شود. همچنانکه روابط سالم در زندگی منافع و پیامدهای مثبتی را در بر دارد، روابط ناراضی‌کننده سلامت جسمی و روانشناختی افراد را به خطر می اندازد. داشتن رابطه صمیمانه و دلبستگی عاطفی با افراد نزدیک زندگی چون والدین، همسر و فرزندان یکی از مهمترین نیازهای بشری است. تلاش در جهت جستجو و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی یک اصل انگیزشی بوده و در تمام طول زندگی با وی همراه است (بطلانی، ۱۳۸۷).

عواملی که در روانشناسی، روابط نزدیک را تعریف می کند عبارتند از درگیری احساس، تقسیم کردن افکار و احساسات و دلبستگی بین فردی یا تعهد. درگیری احساس مشتمل بر احساسات عاشقانه، گرمی و وفاداری به همسر می باشد. تقسیم کردن احساسات به سهیم شدن زوجین در تجربه های یکدیگر اشاره دارد و وابستگی و ایجاد تعهد میان زوجین خوشبختی آنان را به یکدیگر گره می زند (تبعه امامی، ۱۳۸۲).

تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین چقدر برای روابط زناشویی خود ارزش قائل هستند و تا چه اندازه به حفظ و تداوم ازدواج خود می اندیشند (آماتو ، ۲۰۰۴). تعهد به این صورت است که فرد همسرش را دوست می دارد، به او وفادار است و از تمایل به درگیری به هر شکل و شمایل که باشد، اجتناب می کند (کلارک ، ترجمه قراچه‌داغی، ۱۳۸۸).

در اواخر قرن بیستم، تعهد زناشویی هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ پژوهشی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران زیادی برای پاسخگویی به این سوال که چرا بسیاری از زوجین علی رغم فقدان رضایتمندی زناشویی همچنان به همسر و ازدواج خود پایبند و متعهد باقی می مانند، تلاش کردند تا از طریق ارائه مدل های مختلف به مفهوم سازی و تبیین تعهد زناشویی بپردازند. به دنبال این امر، مدل های نظری مختلف، مقیاس ها و روش های ارزیابی متعدد و …

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه  

شرح و بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

مقدمه  

قسمت اول: تعهد زناشویی

ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی

ابعاد تعهد زناشویی

تعهد شخصی

تعهد اخلاقی

تعهد ساختاری

عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی

نگرش نسبت به ازدواج

نگرش نسبت به طلاق

تجارب همزیستی بدون ازدواج

کیفیت زندگی زناشویی

روابط پیش از ازدواج

طلاق والدین

ویژگی‌های شخصیتی

نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی

نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی

نظریه استرنبرگ

مدل سرمایه‌گذاری رسبالت

نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی

نظریه وابستگی

نظریه مبادله

مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه

نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه

قسمت دوم: صمیمیت زناشویی

صمیمیت چیست؟

مؤلفه های صمیمیت

صمیمیت احساسی

صمیمیت روانشناختی

صمیمیت فکری

صمیمیت جنسی

صمیمیت جسمانی (غیرجنسی)

صمیمیت معنوی

صمیمیت زیبایی شناختی (هنری)

صمیمیت اجتماعی- تفریحی

صمیمیمت زمانی

پویایی های صمیمیت

صمیمیت و ارتباط

مشکلات رایج و معمول فرستنده

دروغ گویی

پیام های پنهان

پیام های مبهم

ارتباط های متناقض

مشکلات رایج گیرنده پیام

مشکلات ضعف توجه

حالت دفاعی داشتن

عوامل روانشناختی

نیاز داشتن به صمیمیت

هفت مرحله صمیمیت

کلیشه¬ها: اولین سطح صمیمیت

حقایق: دومین سطح صمیمیت

عقاید: سومین سطح صمیمیت

امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت

احساسات: پنجمین سطح صمیمیت

اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت

نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت

عوامل مؤثر بر صمیمیت

عوامل اجتماعی

عوامل روان شناختی

عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت

قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی

تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان

نظریات روان شناسان و روان پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان

تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید

تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر

تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو

عوامل روانی جنسی

انتظارات زناشویی

شکل‌گیری انتظارات زناشویی

انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه

انتظارات غیرواقع‌بینانه

انتظارات واقع‌بینانه

تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی

انتظارات مثبت زناشویی و عملکرد روابط

شرایط تأیید انتظارات

اسنادهای مثبت و منفی

نگرش‌های زناشویی

عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی

روند اجتماعی شدن

ساختار فرصت‌ها

تجارب با هم بدون، بدون ازدواج

سوء استفاده و سوء رفتار در دوران کودکی

خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان

وضعیت تأهل و تجرد

تعریف آموزش جنسی

عوامل موثر بر رفتار جنسی

مفهوم تربیت جنسی

اهداف تربیت جنسی

قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش

پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در داخل کشور

پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از کشور

پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی داخل کشور

پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در خارج کشور

پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل کشور

پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی در خارج کشور

نتیجه‌گیری فصل دوم

فصل سوم: طرح پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

شرایط ورود به تحقیق

متغیرهای مورد مطالعه پژوهش

ابزار پژوهش

شیوه‌ی اجرای پژوهش

تجزیه و تحلیل داده‌ها

محتوای جلسات

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

مقدمه  

یافته های توصیفی پژوهش

یافته های استنباطی پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

مقدمه  

بحث و نتیجه‌گیری

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای پژوهش

محدودیتهای پژوهش

«پیوست الف»

«پیوست ب»

منابع فارسی    

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین”