دانلود پایان نامه با موضوع اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 100

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 240 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای

مقدمه :

اگرچه الیاف ساقه ای در نوع خود دارای ارزشی در صنعت نساجی است ولی اهمیت آنها هرگز به پنبه نمی رسد. از خصوصیات مهم این الیاف، استحکام زیاد در پارچه، داشتن قدرت و قابلیت انعطاف درمقابل هرگونه عملیات ریسندگی و بافندگی و تمایل به جذب رنگهای متفاوت است. همین خصوصیات باعث شده است که با وجود افزایش الیاف مصنوعی، پنبه اهمیت خودش را حفظ کند و مقدار محصول و مصرف آن همواره افزایش یابد.

تاریخ تولید پارچه های پنبه ای به دوران تمدن اولیه مصر قدیم می رسد، مصرف پارچه پنبه ای عمر طولانی چند هزار ساله دارد. پنبه ماده نساجی ارزنده ای است که هنوز هیچ لیفی تاکنون نتوانسته است جای آن را بگیرد. از خصوصیات ویژه این لیف، سهولت کشت و زرع، قیمت مناسب و نسبتاً ارزان، سبکی، نرمی، خنکی، دوام، استحکام و بسیاری از مزایای دیگر راباید نام برد.

نظریه استحکام زیاد و مقاومت ویژه ای که در برابر عوامل قلیایی دارد بویژه در مناطق حاره و در معرض آفتاب سوزان، البسه پنبه ای می توانند بارها و بارها شستشو شوند و به خاطر جذب رطوبت سریع آن به عنوان لباس نجات در …

فهرست مطالب :

فصل اول : پنبه و خواص و اثرات

الیاف سلولز طبیعی

بنبه

خصوصیات گیاهی

ایجاد نپ

مشخصات قسمتهای مختلف ساختمان تار پنبه ( مقطع عرضی)

لایه

لایه اولیه

لایه دوم

کانال لومن

مواد تشکیل دهنده الیاف سلولزی (پنبه)

اثر حرارت

اثر زمان

اثر نور خورشید

خواص شیمیایی پنبه

اثر میکروارگانیسم ها

اثر طول الیاف در خواص نساجی آنها

فصل دوم : شستشو

شستشو

شستشوی کالای پنبه ای

تغییرات حاصل در روی پنبه در اثر جوشیدن در محلول قلیائی

قدرت تمییز کنندگی محلول شستشو یا درجه تمییزی کالای شسته شده

فصل سوم  : سفید گری

سفیدگری

سفیدگری کالای سلولزی

سفیدگری کالای سلولزی با پراکسیدها

سفیدگری کالای سلولزی با آب اکسیژنه

ارزش آب اکسیژنه

روش تعیین ارزش آب اکسیژنه

عمل سفید کنندگی آب اکسیژنه، تجزیه و ترکیب آن با سلولز

تجزیه وفعال شدن آب اکسیژنه بوسیله قلیائی

اسیدی کردن کالا پس از سفیدگری

فصل چهارم  : رنگرزی

رنگرزی الیاف سلولزی با رنگینه های راکتیو

نکات مهم در رابطه با رنگرزی رنگینه های راکتیو

رنگرزی رمق کشی (غیر مداوم) با رنگینه های راکتیو

فصل پنجم : پاک کننده ها

پاک کننده های مصنوعی

طبقه بندی پاک کننده های مصنوعی

پاک کننده های آنیونی

پاک کننده های کاتیونی

پاک کننده های آمفولیتیک

پاک کننده های غیریونی

اثر مواد تعاونی در پاک کننده ها

مواد سازنده

مواد پر کننده

مواد افزودنی

فصل ششم : محاسبات عملیاتی

مواد مورد نیاز

محاسبات

محاسبات برای عملیات پخت و سفیدگری

محاسبات برای عملیات خنثی سازی با اسید استیک

محاسبات برای عملیات رنگرزی با رنگ راکتیو

محاسبات برای عملیات شستشوی نهایی قلیائی

محاسبات عملیات شستشو با پودرهای شوینده

روش کار

روش انجام تست استحکام و اسپکتوفتومتری

فصل هفتم : آزمون و خطا و نتایج حاصله

نتایج حاصل از دستگاه اسپکتروفتومتری روی پساب شستشوی کالا با پودرهای شوینده

رنگ قرمز با طول موج ۵۴۴

رنگ آبی با طول موج ۶۰۹

تست اسپکتروفتومتری روی پساب سومین مرحله شستشو

رنگ قرمز با طول موج ۵۴۴

رنگ آبی با طول موج ۶۰۹

تست استحکام

نمونه های قرمز

نمونه های آبی

تست استحکام نمونهها پس از سومین مرحله شستشوباپودرهای شوینده

نمونه های قرمز

نمونه های آبی

نتیجه گیری

ثبات شستشوئی

استحکام

فصل هشتم : منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اثر شوینده ها روی ثبات و استحکام کالای پنبه ای”