دانلود پایان نامه با موضوع اختلاف بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 65

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 180 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع اختلاف بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند.

زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به …

فهرست مطالب :

مقدمه  

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

شرکت های تجاری

مؤسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

دولت

شوراهای اسلامی

شهرداری ها

سایر اشخاص حقوقی عمومی

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات

وزارتخانه ها

مؤسسات دولتی

شرکت های دولتی

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن

مؤسسات عمومی مستقل

مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی

بخش دوم : شناخت اختلاف بین دستگاههای دولتی و راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

فصل اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه آن

مبحث اول : چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی

مبحث سوم : تاریخچه پس از انقلاب اسلامی

فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی

مبحث اول : مبانی حقوقی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول ۱۳۴ و ۱۳۸

گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۴ قانون اساسی

گفتار سوم : متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و نقد و بررسی آنها

اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۱/۴/۶۴

دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۲۵/۱۲/۷۱

سوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ ۵/۷/۷۲

چهارم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۴/۱۱/۷۲

پنجم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۵/۸/۸۰

ششم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۳/۱۲/۸۴

هفتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۱۱/  /۸۴

هشتم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ۲۷/۱۲/۸۶ و آیین نامه آن

فصل دوم : بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی و مراحل عملی آن

مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی

گفتار اول : بررسی ماده ۵ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی کشور به « سازمان ۱۱۳ زندان ها » مصوب ۷/۱۱/۶۴-

گفتار دوم : تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۶۹ و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن

گفتار سوم : ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۱۳۸۰

مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرایی

گفتار اول :  بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن

نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال ۱۳۶۶ و مراحل آن

نحوه حل و فصل اختلافات براساس تصویب نامه سال ۱۳۷۱

نحوه حل و فصل اختلاف براساس تصویب نامه ۱۳۸۶

گفتار دوم : سایر مراجع حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرایی

مراجع اختصاصی

مراجع عمومی

مبحث سوم : حل اختلاف و داوری در قرار دادهای دولتی

نتیجه گیری

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اختلاف بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران”