دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 140

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 220 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

مقدمه :

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم بواسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید،‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند.

به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است. و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز» .

«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او …

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

مبحث دوم:تقسیم بندی ادله

مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری

مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی

بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی

فصل دوم :اقرار

مبحث اول:مفهوم اقرار

بند اول:معنای لغوی

بند دوم: معنای اصطلاحی

مبحث دوم :اقسام اقرار

بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای

بند دوم: اقرار معلق و منجر

بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب

بند ششم :اقرار کلی وجزئی

بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

مبحث سوم:ارکان اقرار

بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

بند سوم: بر ضرر خود بودن

بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

مبحث چهارم:شرایط اقرار

بند اول :شرایط مقر

بند دوم :شرایط مقرله

بند سوم:شرایط مقربه

بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

بند پنجم: وکالت در اقرار

فصل سوم :شهادت

مبحث اول:تعریف شهادت

بند اول :معنای لغوی

بند دوم :معنای اصطلاحی

مبحث دوم:بینه و شهادت

بند اول :معنای بینه

بند دوم: انواع بینه

بند سوم :شهادت در قوانین ایران

مبحث سوم : شرایط و شاهد

بند اول: دیدگاه قانون مصر

مبحث چهارم: منشاء علم شاهد

بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری

بند دوم:نظریه قانون مصر

مبحث پنجم: نصاب شهادت

بند اول: نصاب شهادت در حق الله

بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس

بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر

مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت

بند اول :شهادت در محکمه قضایی

بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی

فصل چهارم :علم قاضی

مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

بند اول:علم عادی

بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی

بند دوم :مقایسهعلم عادی وطن متآخم به علم

مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله

بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس

مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی

بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی

بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی

بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی

مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر

فصل پنجم:سوگند

مبحث اول:کلیات

بند اول:تعریف قسامه

بند دوم: قلمرو قسامه

مبحث دوم:اقامه قسامه

بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)

بند دوم:قسامه مدعی

بند سوم:دیدگاه قوانین مصر

مبحث سوم: تعداد قسم

بند اول :تعداد قسم در قتل

بند دوم:تعداد قسم در جراحات

مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه

بند اول:کشف حقیقت با بینه

بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث

بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی

بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر

فصل ششم:سایر ادله

مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

مبحث دوم:نظریه کارشناس

بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا

بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون

مبحث سوم:اسناد

مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار

مبحث پنجم:امارت قانونی

بند اول:اماره تصرف

بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار

بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی

مبحث ششم:ادله الکترونیکی

بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی

بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی

بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی

نتیجه گیری وپیشنهادات

منابع وماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر”