دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 75

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 160 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی

مقدمه :

ادله اثبات دعوی مجموعه و سایلی است که برای اثبات دعوی در مراجع قضائی مورد استفاده قرار می‌گیرد واصل ۱۶۶ قانون اساسی در این موارد می‌گویند: (احکام دادگاهها باید مستند مستدل به مواد قانون و اصولی باشد همچنین  برا ساس آن حکم صادر شده است. ماده ۲۱۴ ق. آ. د. ک مصوب ۱۳۷۸ می‌گویند: (رای دادگاه باید مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد که بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید زیرا ذکر جهات و دلائل در رای این امکان را فراهم می‌سازد. که طرفین دعوی با ملاحظه حکم صادره به صحت حکم صادره پی برده و تضمین برای آزادی و حقوق فردی به شمار می‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب می‌شود که در رسیدگی و صدور رای منتهای دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجیه و استدلال به تفاسیر قضائی بار علمی داده و موجب صدور رویه های قضائی شایسته و صدور احکام عادلانه می‌گردد.

ادله اثبات دعوای کیفری یکی از مهمترین موضوعات دادرسی کیفری است تحولات چشمگیری یافته است. در طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه در دوره دلائل قانونی ایفا کرده است در …

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول – کلیات

مبحث اول: تعریف

گفتار اول: دلیل

گفتار دوم: اثبات

بند اول: اثبات جرم از طریق خاص

بنددوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی

مبحث دوم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب

مبحث سوم: تفاوت ادله اثبات جرم با ادله اثبات حکم

مبحث چهارم: تامین دلیل

گفتار اول: تامین دلیل برای جرم واقع شده

گفتار دوم: تامین دلیل برای جرم احتمالی

گفتار سوم: پرونده تامین دلایل در اثبات جرم

فصل دوم- ادله اثبات دعوی کیفری

مبحث اول: معاینه محل

مبحث اول: معاینه محل

گفتاراول: دلیل ضرورت معاینه محل

گفتار دوم: اشخاص مامور معاینه

گفتار سوم: نحوه حفظ صحنه جرم

گفتار چهارم: نتایج حفظ صحنه جرم:

مبحث دوم: تحقیق محلی

گفتار اول: شناسائی تحقیق محلی

گفتار دوم: حضور ضروری افراد در تحقیق محلی

مبحث سوم: کارشناس

گفتار اول: انجام تحقیق وسیله خبره

گفتار دوم: پرسشهای قاضی از اهل خبره

گفتار سوم: اختلاف نظر اهل خبره

گفتار چهارم: تشخیص هویت متوفی و علت مرگ

بند اول: تشخیص هویت:

بند دوم: تشخیص علت مرگ:

گفتار پنجم: تشخیص جنون متهم

بند اول: تکلیف متهم

بند دوم: تکلیف مجنی علیه

مبحث چهارم: تفتیش منازل و اماکن

گفتار اول: تفتیش و بازرسی منزل

گفتار دوم: بازرسی اماکن و اشیا

مبحث پنجم: اقرار

گفتار اول: تعریف اقرار

بند اول: اخبار بودن

بند دوم: اخبار بودن بر وقوع جرم

بند چهارم: صراحت و قاطعیت اقرار

گفتار دوم: اقرار به عنوان دلیل در امور کیفری

گفتار سوم: انکار بعد از اقرار

گفتار چهارم: توبه بعد از اقرار

مبحث ششم: اسناد

گفتار اول: موقعیت سند در دادرسی کیفری

گفتار دوم: استکتاب سند

گفتار سوم: اساس تطبیق

مبحث هفتم: شهادت

گفتار اول: تعریف شهادت

گفتار دوم: شرایط شاهد:

بند اول: شرط بلوغ

بند دوم: شرط عقل

بند سوم: شرط ایمان

بند چهارم: طهارت مولد

بند پنجم: عدالت شاهد

بند ششم: عدم انتفاع مشخص

بند هفتم: عدم دشمنی دنیوی

بند هشتم: عدم اشتغال به تکدی و لگردی

گفتار سوم: تشریفات استماع شهادت از شهود

بند اول: احضار شهود

بند دوم: جلب شهود

بند سوم: چگونگی اداء شهادت

بند چهارم: باز جوئی شهود مقیم خارج از کشور

گفتار چهارم: شهادت در حدود

حد لواط: لواط با چهار با اقرار و یا شهادت دادن چهار مرد به دیدن ثابت می‌شود پس در لواط هم شهادت پذیرفته شده است.

گفتار پنجم: شهادت در قصاص

مبحث هشتم: امارات

گفتار اول: انواع اماره

گفتار دوم: تفاوت بین اماره قضائی و قانونی

مبحث نهم: قسامه

گفتار اول: تعریف قسامه

گفتار دوم: تفاوت قسامه و سوگند در امور کیفری

گفتار سوم: تعریف لوث

گفتار چهارم: آیا در قسامه لوث معتبر است؟

گفتار پنجم: آیا با شهادت زنها و فساق و بچه لوث حاصل می‌شود؟

گفتار ششم: موانع حصول لوث

مبحث دهم: علم قاضی

گفتار اول: دلیل بودن علم قاضی

گفتار دوم: حجیت علم قاضی از نظر فقهای امامیه.

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع ادله اثبات دعوی”