دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي

دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 160

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 790 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی

مقدمه :

طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا هدف اصلی حسابداری این است که برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده کنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی که به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم-گیری استفاده می شود، فراهم کند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری¬های توصیفی، واکنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد.

تحقیقات نشان داده است که سودهای حسابداری منعکس کننده عواملی هستند که قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می¬کنند. البته علاوه بر سودها، سایر اطلاعات حسابداری نیز در بازار سرمایه در دسترسی سرمایه گذاران  قرار دارد. به عنوان مثال گزارش های مالی سالانه …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

بیان مسئله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

گروه نمونه و روش نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داه ها

تحلیل عاملی

هدف تحقیق و دلایل انتخاب موضوع

قلمرو تحقیق

محدودیتهای تحقیق

مقدمه

تعریف ریسک

طبقه بندی ریسک

ریسک مالی

ریسک ورشکستگی

ریسک سیاسی

ریسک بازار

ریسک گریزی

تئوری پرتفوی مارکوئیتز

روشهای اندازه گیری ریسک

نرخهای بازدهی مورد انتظار

کوواریانس بازدهی ها

کو واریانس و همبستگی

انحراف معیار پرتفوی

فرمول انحراف معیار پرتفوی

تئوری بازار سرمایه

فرضیات تئوری بازار سرمایه

تدوین تئوری بازار سرمایه

دارایی بدون ریسک

کوواریانس با یک دارایی بدون ریسک

پرتفوی بازار

اندازه گیری و سنجش تنوع بخشی

تنوع بخشی و حذف ریسک غیر سیستماتیک

CML قاعده و تفکیک

اندازه گیری ریسک در CML

خط بازار اوراق بهادار SML

تأثیر فاصله زمانی

تأثیر شاخص بازار

نظریه میلر و مودیگلیانی

انواع نسبت های مالی

دیدگاه نقدینگی

دیدگاه اهرمی

دیدگاه فعالیت

ریسک مالی

ریسک ورشکستگی

کاربرد نسبت های مالی

مدل های ارزیابی سهام

نسبت های مالی و ریسک سیستماتیک

نسبت های مالی و نرخ بندی اوراق قرضه

نسبت های مالی و ورشکستگی

رابطه تئوریک بین متغیرهای تحقیق و ریسک

نسبت های اهرمی

مالیات شرکت

قابلیت عرضه در بازار Market ability

تنوع بخشی Diversification

صرفه جویی های مقیاس Economier of Scale

نسبت سود نقدی به سود هر سهام

سیاست سرمایه در گردش

نسبت دارایی جاری به فروش

انتخاب سیاست سرمایه در گردش

نسبت های نقدینگی

نسبت های گردش و سود دهی

سوابق تحقیق

تحقیق هامادا

تحقیق لو

تحقیق بیور، کتلروشولز

تحقیق بلکویی

تحقیق دکتر جهانخانی و لینگ

تحقیق بنزین و شالیت

سالمی و ویرتانن، الی و کالانکی

سایر تحقیقات

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

روش گردآوری اطلاعات

روش آزمون فرضیه

روش تجزیه و تحلیل داه ها

تحلیل عاملی

تحلیل رگرسیون چندگانه

اندازه گیری متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته

نرخ بازده سهام

نرخ بازده پرتفوی بازار

متغیر مستقل

خلاصه و نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری، مقایسه با نتایج تحقیقات پیشین و تفسیر نتایج تحقیق

مقایسه یافته تحقیق با تحقیقات پیشین

پیشنهادهای تحقیق

پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق

پیشنهادهای مبتنی تحقیقات آتی

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی”