دانلود پایان نامه با موضوع ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك

دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 160

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 6.9 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک

مقدمه :

چه قدر زیبا و شاعرانه است که انسان به نوای دلنواز عاشقانه‌ای که در دل موجودات زنده نواخته می شود گوش دهد. تمام پدیده های هستی که زائیده اراده و مشیت الهی هستند منظر شناخت خداوند قادرند و چه با شکوه است علمی که انسان طالب معرفت را به سرچشمه شناخت این پدیده ها راهنمایی کند.

امروزه عرصه ای از حیات بشری را نمی توان یافت که تأثیر مثبت از بیوتکنولوژی نداشته باشد. کلمه بیوتکنولوژی که از دو بخش بیو (به معنی زندگی و موجودات زنده) و تکنولوژی (به معنای هنر بشر در استفاده از علم) تشکیل شده است .بطور کلی بیوتکنولوژی به مفهوم استفاده از موجودات زنده، اندام ها و سلولهای آنها برای تولید یک فرآورده با خدمات با ارزش اقتصادی به منظور بهبودرفاه بشر می باشد.

بعبارت دیگر بیوتکنولوژی دانشی است که در رابطه با استفاده از موجودات و متابولیتهای آنها جهت تولید فرآورده های مختلف دارویی، غذایی، شیمیایی و غیره در مقیاس صنعتی بحث می کند.سرآغاز بیوتکنولوژی به ده هزار سال پیش برمی گردد.روند تکاملی بیوتکنولوژی در طی هزاران سال شکل گرفته است، ولی بیوتکنولوژی مدرن در اواسط دهه ۷۰ متولد شد.

از همان آغاز، بیوتکنولوژی در قالب مهندسی شیمی توسعه یافت، از این رو با توسعه ی فرآیندهای صنعتی، گستردگی بیشتری پیدا کرد.  بیوتکنولوژی از تکنیکهای مختلف ژنتیک، میکروبیولوژی کاربردی، شیمی، بیو شیمی، بیو لوژی، مهندسی فرآیند و غیره تشکیل می‌شود.

ابزار توانمند بیوتکنولوژی در پزشکی، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست انقلاب عظیمی را بوجود آورد و امیدی برای حل بسیاری از مشکلات حاد بشر در سده بیست و یکم است.

بیوتکنولوژی علمی است که بهترین راه برای یافتن علت بیماری ها و درمان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد بطوری که در زمینه بهداشت تحولی عظیم ایجاد کرده است.انتقال وبیان ژنهای موجودات زنده و نوترکیبی آنها در آزمایشگاه به تولید محصولاتی که در پیشگیری و تشخیص و درمان بیماری ها کاربرد دارند از مهمترین عرصه های بکارگیری این دانش در توسعه ارتقاء سلامت و بهداشت جامعه و کنترل بیماری های عفونی و غیر عفونی می باشد. تشخیص دقیق و سریعتر بیماریها از جمله ناهنجاریهای ژنتیک و غربالگری از آنها، تشخیص پیش از تولد،استفاده از سلولهای بنیادین و سلولهای پایه و جنینی در …

فهرست مطالب :

چکیده 

مقدمه  

فصل اول : تالاسمی

تالاسمی

اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی

خون شناسی

خون سازی و گلبولهای قرمز

تالاسمی و انواع آن

آلفا تالاسمی

بتا تالاسمی

بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)

بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)

بتا تالاسمی بینابینی

تشخیص تالاسمی

درمان تالاسمی

فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان

مسمومیت حاد آهنی

دسفرال

نحوه استفاده از داروی دسفرال

کاربردهای داروی دسفرال در پزشکی

عوارض ناشی از داروی دسفرال

اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال

ملاک توقف درمان بوسیله دسفرال

فصل دوم : دسفری اکسامین

سیدرو فورها

هیدروکسامات ها

فنولات ها یا کاتکولات ها

دسفری اکسامین ها

ساختمان دسفری اکسامین

دسفراکسامین بصورت آنتی اکسیدان

خصوصیات فیزیکو و شیمیایی دسفراکسامین

مکانیسم دسفراکسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن

تشکیل رادیکال  DFO nitroxide

دسفری اکسامین B

بیوسنتر دسفری اکسامین B

ژنهای کد کننده دسفری اکسامین B

تولید کنندههای دسفری اکسامین

اهمیت آهن بر روی میکروارگانیسمها

مکانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میکروارگانیسمها

تولید، استخراج و تخلیص دسفری اکسامین B

فصل سوم : مواد و شرایط و روش ها

اکتینومیست ها

استرپتومایسس ها

پاتولوژی

مرفولوژی و ساختمان

مشخصات کلنی

اسپورزایی

ترکیبات پوشش سلولی

تغذیه و فاکتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی

تغذیه

اکسیژن

رطوبت

دما

pH

اکولوژی

بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس

انواع فرآورده های میکروبی

متابولیت های اولیه

متابولیت های ثانویه

آنتی بیوتیک ها

فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیک

آنزیمها

پروتئازها

پروتئازهای اسیدی

رنین

پروتئازهای خنثی

پروتئاز های قلیایی

فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی

تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی

بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها

تجزیه

پروتئاز ها و استرپتومایسسها

محیط کشت  تخمیر صنعتی

نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها

کربن

منابع کربن و استرپتومایسس ها

نیتروژن

منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها

هیدروژن و اکسیژن

مواد معدنی

تنظیم کننده های متابولیکی

ضد کف ها

بیوسنتز  در استرپتومایسس ها

فصل چهارم : دستگاه و محیط و لوازم

دستگاه های مورد استفاده

وسایل مورد استفاده

محیط های کشت مایع برای رشد باکتری

محیط های کشت جامد برای رشد باکتری

محیط های جامد برای تولید اسپور

مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم

مواد لازم جهت استفاده از میکروسکوپ نوری

محیط مورد استفاده جهت شناسایی کیفی دسفری اکسامین: محیط Des4

محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اکسامین محیط Soy bean

مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باکتری ها

معرف های دسفری اکسامین

مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اکسامین B

مواد لازم جهت استخراج دسفری اکسامین

مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer

مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl

محلول کازئین %۵/۰ دربافر فسفات

بافر فسفات (PBS)

محلول لوری (Lowry)

فصل پنجم : بررسی خصوصیات

تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس

بررسی خصوصیات مرفولوژیکی سویه استرپتومایسس پیلوسوس

خصوصیات ماکروسکوپی

کشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد

کشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع

خصوصیات میکروسکوپی

تهیه لام از محیط کشت جامد

تهیه لام از محیط کشت مایع

رنگ آمیزی گرم

تهیه مایع تلقیح

تهیه محیط ذخیره

تهیه سوسپانسیون اسپور

رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس

بررسی تغییرات  pH در محیط کشت Soybean

تولید دسفری اکسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس

تشخیص کیفی دسفری اکسامین

سنجش میزان تولید دسفری اکسامین در هر روز

رسم منحنی استاندارد دسفرال

استخراج دسفری اکسامین بوسیله فنل-کلروفرم

مزتیله کردن دسفری اکسامین

تعیین وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده

بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت

بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1) ( برتولید دسفری اکسامین

بررسی گلوکز و ملاس و سوکروز بر تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر تولید دسفری اکسامین

استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean

بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین

بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین

بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته  کننده ها و مواد معدنی مختلف

کشت باکتری و سنجش پروتئاز

تخلیص کازئین

فصل ششم : بررسی و رسم نمودار و منحنی

بررسی خصوصیات مرفولوژیکی ماکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس

خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد بر روی محیط کشت جامد

خصوصیات ماکروسکوپی سویه استاندارد در محیط کشت مایع

بررسی خصوصیات مرفولوژیکی میکروسکوپی استرپتومایسس پیلوسوس

رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط کشت MYB

رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط کشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس

تشخیص کیفی و کمی دسفری اکسامین تولیدی

تشخیص کیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اکسامین

رسم نمودار استاندارد دسفرال

میزان دسفری اکسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean

نتایج مربوط به استخراج دسفری اکسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس

نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اکسامین B در ماده استخراج شده

بهینه سازی محیط کشت تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اکسامین در یک محدوده غلظت

بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 )

بررسی گلوکز ، ملاس، سوکروز بر تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر شلاته کننده های کاتیون بر میزان تولید دسفری اکسامین

استفاده از محیط کشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط کشت Soybean

بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اکسامین

بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اکسامین

بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌کننده و مواد معدنی مختلف

فصل هفتم : نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیک”