دانلود پایان نامه با موضوع اسناد هویتی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 290

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 290 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع اسناد هویتی

مقدمه :

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی …

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

در حقوق ایران قبل از اسلام

در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

تعریف لغوی سند

تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

تعریف لغوی هویت

تعریف اصطلاحی هویت

تعریف حقوقی هویت

هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

در ایران قبل از اسلام

در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

شناسنامه

گذرنامه

گواهینامه رانندگی

کارت پایان خدمت

ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

در حقوق ایران

در حقوق اسلام

در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

معنی لغوی جعل

معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

رکن قانونی

رکن مادی

رکن معنوی

رکن ضرری

ضررهای مادی و معنوی

ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

تغییر و جابجائی عکس

ارائه مدارک هویت غیر

دخل و تصرف در امهار روی سند

ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

مبارزه کیفری با جرم

مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

تاریخچه کلاه برداری

تعریف کلاه برداری

ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

اخاذی تحت عنوان مامور دولت

کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

تاریخچه خیانت در امانت

تعریف خیانت در امانت

ارکان جرم خیانت در امانت

تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

خیانت در امانت در محموله های دولتی

فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

تاریخچه سرقت

تعریف سرقت

ارکان جرم سرقت

تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

تاریخچه چک

تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی

اقدام علیه امنیت کشور

اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

خروج از کشور به صورت غیر قانونی

اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

فریب در ازدواج

دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

فرار از خدمت سربازی

تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

مصاحبه با صاحب نظران

طراحی و توزیع پرسش نامه

ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون دو جمله ای

آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

تحلیل آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

منابع

ضمائم

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اسناد هویتی”