دانلود پایان نامه با موضوع اکو

دانلود پایان نامه با موضوع اکو

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 180 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع اکو

مقدمه :

اکو سازمانی بین المللی با ویژگی اقتصادی است که مقر آن در ایران قرار دارد و به بیان واضح تر ایران از مهمترین اعضاء و مؤسسین آن است.ملاحظه خواهید کرد که با نگاهی به نام، اساسنامه و ظرفیت کشورهای عضو چه از لحاظ جمعیتی و چه از لحاظ منابع طبیعی و وسعت، اکو بسترهای فراوانی در جهت تنظیم روابط منطقه ای و توسعه اقتصادی کشورهای عضو دارد که اگر چه از آنها استفاده نمی شود یا حداقل کمتر استفاده می شود می تواند این سازمان را به یکی از کانونهای قدرت منطقه ای چه از لحاظ اقتصادی و چه از منظر سیاسی تبدیل نماید.

پس از جنگ دوم جهانی کشورها عمدتاً در تب و تاب ایجاد همکاری های منطقه ای و احراز یک امنیت فکری و روانی از این طریق برای خود بودند و به همین هدف سازمانهای منطقه ای گوناگونی تأسیس کردند.بدون شک ایران که یکی از کشورهای زخم خورده از این جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثنی نبود و از آنجائی که بسترهای بسیار زیادی برای رشد اقتصادی ایران …

فهرست مطالب :

پیشگفتار         

بخش اول –  کلیات

فصل اول- فلسفه پیدایش و تاریخچه    

مبحث اول- نظریه همگرایی

مبحث دوم- عوامل مؤثر در پیدایش

عامل جغرافیایی

ضرورتهای سیاسی و امنیتی

مقتضیات نظام بین المللی

اشتراکات فرهنگی- تاریخی و مذهبی

منافع اقتصادی همکاریهای چند جانبه و دو جانبه

همکاری در استفاده از منابع مالی و اعتباری بین المللی برای پروژه های

مشترک

مبحث سوم- تاریخچه

فصل دوم- اهداف و اولویتها    

مبحث اول- اهداف سازمان اکو

مبحث دوم- اولویتهای همکاری

فصل سوم- تشکیلات  

مبحث اول- ارکان

شورای وزیران

شورای قائم مقامان

شورای برنامه ریزی

کمیته های فنی

دبیرخانه

وظایف دبیرکل

سازمانهای تخصصی

مبحث دوم- بودجه

فصل چهارم- اعضاء    

مبحث اول- نحوه عضوگیری

عضویت در سازمان

مبحث دوم- علل و انگیزه های اصلی اعضا برای پیوستن به اکو

مبحث سوم- اعضا و نحوه مشارکت آنان در سازمان

مبحث چهارم- ویژگی و نحوه مشارکت اعضاء اکو

ایران

پاکستان

افغانستان

قزاقستان

ترکمنستان

ترکیه

آذربایجان

قرقیزستان

ازبکستان

تاجیکستان

مبحث پنجم- نمای کلی از روابط تجاری بین اعضای اکو

بخش دوم- تحولات اکو         

فصل اول- سیر تکوین سازمان اکوپ    

مبحث اول- اکو پیش از پذیرش اعضای جدید

مختصری از تاریخچه RCD

سازمان، تشکیلات و اهداف آر سی دی

تحولات آر سی دی RCD

کنفرانس ازمیر

مبحث دوم- سازمان اکو پس از پذیرش اعضاء جدید

پروژه ها

مؤسسات تخصصی وابسته به اکو

مبحث سوم- توسعه روابط اکو با سازمانهای بین المللی

سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به آن        ۶۰

روابط با کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا اقیانوس آرام (اسکاپ)

روابط با سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)

روابط با صندوق کودکان سازمان ملل

روابط با سایر سازمانهای تخصصی سازمان ملل

روابط باسایر سازمانهای منطقه ای و اتحادیه های اقتصادی

سازمان کنفرانس اسلامی و سازمانهای تخصصی آن

روابط با سایر اتحادیه های اقتصادی

اکو و روابط آن با اتحادیه های جنوب شرق آسیا (آسه آن)

اتحادیه اروپا

مبحث چهارم- نقش کمی و کیفی جمهوری اسلامی در تحول و گسترش اکو

فصل دوم- اکو و رویکرد به مسئله مواد

مبحث اول- دلایل رویکرد

دلائل ناظر بر تولید و پخش

دلائل ناظر بر ترانزیت و مصرف

مبحث دوم- مهمترین فعالیتهای اکو در زمینه مبارزه با مواد مخدر

فاز اول پروژه DCCU

فاز دوم و ارتباط آن با سازمان ملل

فصل سوم- برسی ابعاد حقوقی اکو      

مبحث اول- بررسی حقوقی اکو از دیدگاه بین المللی

مفهوم مشروعیت

مفهوم مشروعیت در حقوق بین الملل

هدف

کشورهای عضو

چهارچوب داخلی سازمان

مبحث دوم- بررسی اکو از منظر نظام حقوق داخلی ایران

جایگاه اکو از منظر مشروعیت

مشروعیت اکو از نگاه حقوق داخلی ایران

مبحث سوم- مقایسه اجمالی وضعیت حقوقی اکو با اتحادیه اروپا

تشکیلات

اعضا

مقایسه فرهنگی

شخصیت حقوقی

مصونیت ها و مزایا

فصل چهارم- چشم انداز اکو با نگاهی به گذشته

مبحث اول- ارزیابی عملکرد اکو

مخالفان

موافقان

عدم اقبال آر سی دی

روند کند تکمیل برنامه های اقتصادی

کمبود بودجه و تأمین مالی طرحهای اکو

عدم تجانس وضعیت اقتصادی اعضا با یکدیگر

مبحث دوم- موانع گسترش اکو

موانع خارجی

مواضع روسیه در قبال اکو

مواضع کشورهای غربی در قبال اکو

موانع داخلی

عدم برنامه ریزی بهینه متناسب با امکانات و اهداف اصلی

کمبود قدرت

مبحث سوم- توسعه جغرافیایی اکو

نتیجه گیری

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع اکو”