دانلود پایان نامه با موضوع بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 240

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 800 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته

مقدمه :

مطالعه تغییر ساختها و روابط عناصر اصلی تشکیل دهنده فضاهای جغرافیایی در طی زمانها یکی از وظایف اصلی جغرافیدانان می باشد . لذا با توجه به این نگرش و رشته  جغرافیا که همه ی مسایل زیست محیطی و غیره را مخصوصا” محیط زندگی انسان را  نیز در مطالعات خود در بر می گیرد  به مسایل مهمتری مخصوصا” به قدیمی ترین پایگاه زندگی انسان یعنی روستا می پردازد . به طور کلی روستا را می توان قدیمی ترین پایگاه استقرار و سکونت انسان دانست . امروزه این سکونتگاهی زیستی به دلیل شرایط خاص روستا و جوامع روستایی همواره جمعیت خود را به نفع شهر ها از دست می دهند.

امروزه با گوناگونی و تنوع در چشم اندازهای فرهنگی و محیط جغرافیایی که دایم بعلت تغییر و تحول و پیشرفت علم و تکنولوژی بر تنوع و پیچیدگی آن افزوده می گردد جغرافیا نیز بنا بر ماهیت خود که بدنبال دستیابی به علل و عوامل این تغییرات و دگرگونی ها از طریق مطالعه عوامل مهم تشکیل دهنده فضای زندگی یعنی محیط انسان و روابط بین آنها ست ، تغییرات ودگرگونیهایی را در ابعاد مختلف خود یعنی ماهیت ، قلمرو دیدگاهها ، نظریه ها ، شیوه ها ، روش تحقیق و ابزار خود در طول زمان بوجود آورده است.

در بررسی سیر تحول و دگرگونی دانش جغرافیا و ماهیت آن می توان از مفهوم اولیه این علم که خود آنرا در مشاهده و توصیف محیطهای بشری و کشف سرزمینهای جدید و اطلاع و آگاهی ازاحوال انسانها و جوامع ببان می کرد به علت ساده بودن موضوع و محدود بودن جوامع مورد مطالعه ی خود نیز ازسادگی و محدودیت برخوردار بوده ولی امروزه جغرافیا با توجه به پیچیدگی و تنوع محیطهای بشری و پیشرفت درجه دخالت انسان در محیط و تغییرات آن و افزایش دیدگاهها و نظریه ها در رابطه با چگونگی ساخت محیط زندگی دگرگونی علایق ، نیازها و تخصص های دیگران مفهوم ساده اولیه و محدود را ندارد بلکه جغرافیای امروزی با توجه به ویژگی های ساختاری – کارکردی محیط ها و درنظر گرفتن هر مکان به عنوان یک سیستم و نظام ، مطالعه روابط بین انسان و محیط را در درون سیستم ها بعهده دارد این سیستم ها می توانند مانند یک سیستم ساده مثل یک مزرعه تا نظامهای بسیار پیچیده و متنوع مانند سیستم سرمایه داری جهان و …

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات  تحقیق  

مقدمه

طرح مساله

پیشینه تحقیق

فرضیات

اهداف

روش تحقیق و علت انتخاب

موانع و مشکلات تحقیق

اصطلاحات و مفاهیم

فصل دوم : ویژگی های طبیعی منطقه مورد مطالعه

موقعیت جغرافیایی ، حدود وسعت

ساختار زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

گسل های مهم در منطقه مورد مطالعه

گسل آستارا

گسل تالش

سوانح طبیعی

زلزله

سیل

خاکها و قابلیت استفاده از اراضی

خاکهای کوهستانی

خاکهای کوهپایه ای

خاکهای جلگه ای

عوارض زمین و ناهمواریها

ویژگی های دریای خزر

رشته کوه تالش

دشت های خزری

پوشش گیاهی و جانوری

پوشش گیاهی

پوشش زیست جانوری

منابع آب در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی

آبهای سطحی

آبهای زیرزمینی

ویژگی های اقلیمی

جریانات جوی

بارش

دما

رطوبت

یخبندان

تبخیر و تعرق

فصل سوم :  ویژگی های انسانی منطقه مورد مطالعه

سوابق تاریخی و پیشینه سکونت در تالش و رضوانشهر

اندازه جمعیت و روند تحولات آن در شهرستان رضوانشهر

خانوار وبعد آن

ساخت سنی و جنسی شهرستان رضوانشهر

تراکم نسبی و بیولوژیک

وضعیت سواد

حرکت مکانی جمعیت ( مهاجرتها )

ویژگی های اقتصادی جمعیت

جمعیت فعال و غیر فعال

قابلیتها و محدودیتها درزمینه جمعیت روستاهای دهستان مرکزی

فصل چهارم : ویژگی اقتصای منطقه مورد مطالعه

کشاورزی

زراعت

باغات و قلمستان یا محصولات دائمی

توت و نوغانداری

دامداری ، دامپروری و طیور

نگهدار و پرورش زنبور عسل

ماهیگری و پرورش ماهی

صنعت

صنایع تبدیلی

صنایع دستی

معدن

قابلیت ها و محدودیت های شهرستان رضوانشهر در زمینه کشاورزی

محدودیتها و تنگناهای  شهرستان در زمینه کشاورزی

مسایل اساسی ومشکلات توسعه شهرستان در بخش کشاورزی

فصل پنجم : علل تغییر وتحولات و بازتاب آن در شهرستان رضوانشهر

عوامل انسانی موثر در فعالیتهای تولیدی محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر

عوامل اقتصادی و نقش آن در تحول محصولات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی

نیاز بازار به تولید انواع محصولات کشاورزی

تاثیر تحولات اقتصاد جهانی بر فعالیتها وتحولات اقتصاد روستاهای شهرستان رضوانشهر

نقش جهاد کشاورزی در ارائه همه جانبه خدمات کشاورزی

آموزش و تحقیقات کشاورزی در شهرستان رضوانشهر

فعالیتهای عمرانی وامور زیر بنایی

فعالیتهای مربوط به  عمران کشاورزی ، زراعی ودامی

پیشرفت صنعت در ارائه تکنولوژی کشاورزی در شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی

تکنولوژی مکانیکی

تکنولوژی بیولوژیکی

رابطه تراکم جمعیت و عمقی شدن کشت در جامعه روستایی

نقش تحقیقات کشاورزی  در ارائه محصولات پر بازده

یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و نتایج حاصل از آندر شهرستان رضوانشهر و دهستان مرکزی

نقش توسعه راههای ارتباطی در تغییر و تحولات موجود

راههای اصلی

راههای فرعی

رههای روستایی

نقش عوامل اجتماعی – فرهنگی در تحول تولیدات کشاورزی

عقاید اسلامی و فرهنگی در خصوص پرورش حیوانات بومی وغیر بومی

باورهای دینی و اعتقادی در خصوص کشت محصولات ویژه

ارث و نقش آن در تحول تولیدات کشاورزی

توسعه و گسترش مشارکت موثر و همه جانبه مردم  و نهادهای محلی در رشد کشاورزی

نقش عوامل سیاسی و دولتی درتحول تولیدات کشاورزی

نقش حمایتهای دولتی در ارتقاء سطح تولید کشاورزی

پرداخت وام وتسهیلات ویژه به تولیدکنندگان محصولات کشاورزی

سیاست حمایت دولت از بازرگانان تجاری وارد کننده و صادر کننده محصولات کشاورزی

خدمات و تا سیسات زیر بنایی روستایی و نقش آن  در تحولات اقتصاد کشاورزی

نقش عوامل طبیعی در تحول محصولات کشاورزی منطقه مورد مطالعه

نوسانات آب و هوایی برروی کشاورزی شهرستان رضوانشهر

نوسانات جریانات جوی تاثیر گذار در منطقه مورد مطالعه

بی نظمیهای بارش در زمان کاشت ، داشت و برداشت  محصولات

برف و یخیندان ونقش آن در محصولات کشاورزی

ویژگی های آب و خاک

نقش آزمایش و بازسازی خاک در  تحول تولیدات کشاورزی

زهکشی خاک و نقش آن در توسعه کشاورزی منطقه

ساخت کانال و نهرهای مهندسی جهت توسعه آبیاری منطقه

بلایای طبیعی و نقش آن در توسعه کشاورزی

وقوع سیل براثر شدت بارندگی

خشکسالی های خفیف و احتمالی

بادهای محلی وغیر بومی

نقش تولید محصولات جدید کشاورزی در توسعه کشاورزی منطقه

پرورش شتر مرغ جوابگوی نیاز غذایی کشور

بررسی مزیتهای رقابتی صنعت پرورش  شتر مرغ در منطقه

فصل ششم : بازتاب فضایی تحولات ، آزمون فرضیات و ارائه پیشنهادات

برنامه ریزی فضایی ونقش آن در تحولات توسعه روستایی

علل شکل پذیری وامکان پذیرش دگرگونی درتحولات روستایی درمنطقه مورد مطالعه

نقش آموزش و ارتباطبات در تحولات منطقه

تبادلات و تنوعات فرهنگی در منطقه ارتقاء اجتماعی می آفریند

روستا نشینی شهری دلیلی دیگر بر تحولات روستایی

عالیترین فضایل روستایی چگونه در حال تغییر است

آزمون فرضیات

بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای دهستان مرکزی

بازتاب فضایی  ریخت بیرونی روستاهای دهستان مرکزی

بازتاب فضایی ریخت درونی روستاهای دهستان مرکزی

نتیجه گیری از اهداف تحقیق در منطقه مورد نظر

پیشنهادات برای رشد وتوسعه بهتر شهرستان رضوانشهر و دهستان گیل دولاب

اصلی ترین محدودیتها و تنگناهای توسعه در منطقه مورد مطالعه

اصلی ترین مسایل و موانع توسعه که در منطقه باید به آن توجه شود

اهداف پیشنهادی توسعه  برای رفع موانع  توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه

راهبردهای پیشنهادی توسعه پایدار در منطقه مورد مطالعه

منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بازتاب فضایی تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان رضوانشهر در دو دهه گذشته”