دانلود پایان نامه با موضوع بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 700 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت

مقدمه :

حسابداری بهای تمام شده دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای تمام شده به شکل مدون در سال ۱۸۸۵ آغاز شد.

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریکا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد که باعث گسترش این رشته شد. آثار الکساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درک عمومی از عوامل هزینه گردید.

در دهه های۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ موضوعاتی از قبیل بودجه بندی ، هزینه یابی استاندارد، ، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم   مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ بود. در دهه ۱۹۶۰ اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه ۱۹۹۰ حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب می شد. ضعفها و کاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور کاپلان شد. آنان در کتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد کردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارک می کند که امکان بهبود دائمی و دسترسی به کیفیت جامع را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را کالبدشکافی می کند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می کند. در حالی که چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای که حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار که تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یکی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به کلیت پدیده هاست که در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای کلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود که هر کار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور کلیه اجزای …

فهرست مطالب :

چکیده

پیشگفتار

فصل اول:‌کلیات تحقیق

مقدمه  

موضوع تحقیق

تشریح و بیان موضوع

اهمیت موضوع تحقیق

هدف و علت انتخاب موضوع

فرضیه های تحقیق

قلمرو تحقیق

جامعه ی آماری

خلاصه ی فصل

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق

گفتار اول: مفاهیم حسابداری و حسابداری سنتی

مقدمه

تاریخچه ی حسابداری

حسابداری از دیدگاه های گوناگون

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی

تعریف حسابداری بهای تمام شده

عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده

دلایل استفاده از سربار جذب شده به جای سربار واقعی

تخصیص هزینه های دوایر خدمات پشتیبانی

گفتار دوم : سیستمهای هزینه یابی نوین ( ابزارهای نوین در مدیریت هزینه )

مقدمه

حسابداری مدیریت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC

تاریخچه ی هزینه یابی بر مبنای فعالیت

نخستین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

سومین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

چهارمین نسل سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای کمک به تصمیمات مدیریت

تمرکز برای فعالیت

بازتاب صحت در استعمال منابع

گرایش هزینه تحت روش ABC

سطوح فعالیت در سیستم ABC

ردیابی هزینه در سیستم ABC

طراحی سیستم هزینه یابی بر مبای فعالیت

مزایا و محدودیتهای هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقایسه ی سیستم سنتی با سیستم ABC

گفتار سوم: ویژگیهای صنعت تراکتور سازی ایران

تاریخچه مختصر شرکت تراکتور سازی ایران

هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراکتور سازی ایران

کاربرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت

گفتار چهارم: تحقیقات انجام شده در زمینه سیستم حسابداری هزینه یابی برمبنای فعالیت

پیشینه تحقیق

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

روش تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

جامعه ی آماری

ابزار اندازه گیری و روشهای جمع آوری اطلاعات

اعتبار و روائی ابزار اندازه گیری

روش آماری

فصل چهارم: آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه:

ارائه جدول و تلخیص اطلاعات

تجزیه و تحلیل فرضیات و سئوالات پرسشنامه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

نتیجه گیری

پیشنهادات پژوهش

پیشنهاد برای تحقیقات آتی

محدودیتهای تحقیق

فصل ششم: جداول و پیوستها

اطلاعات پرسشنامه

جداول و نمودار مقایسه ای شرکتهای تراکتور سازی

جدول آزمون آلفای کرونباخ

منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی امکان کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت”