دانلود پایان نامه با موضوع بررسي سطوح كود نيتروژن با پوشش گوگردي و اوره بر ميزان خصوصيات رشدي، جذب عناصر، خصوصيات اكوفيزيولوژيك و درصد اسانس نعناع

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 90 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع

مقدمه :

نعناع ( Mentha piperita L.) از گیاهان دارویی بسیار با ارزش  است که دارای کاربرد وسیعی در صنایع بهداشتی و آرایشی ،شیرینی سازی ، نوشابه سازی، ادویه سازی وداروسازی می باشد. به منظور مقایسه اثرات کود اوره و اوره با پوشش گوگردی بر روی عملکرد، جدب عناصر ، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع آزمایشی در سال ۱۳۸۶  انجام گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد .

کود اوره و اوره با پوشش گوگردی به عنوان فاکتور اول و سه سطح ۵۷،۴۶،۲۳ گرم در متر مربع نیتروژن خالص بعنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که اوره با پوشش گوگردی سبب افزایش وزن خشک و تر ریشه در مقایسه با اوره معمولی گردید. همچنین طول برگ تحت تاثیر  میزات ازت بکاربرده شده قرار گرفت و افزایش یافت. در رابطه با میزان ازت در برگ مشخص گردید که با بکار بردن کودهای ازته میزان ازت برگ افزایش یافت. بیشترین میزان ازت در برگ در تیمار ۴۶ گرم در متر مربع اوره معمولی و با پوشش گوگردی بدست آمد.

تعداد برگ و طول ساقه تحت تاثیر تیمارها قرار گرفت بطوریکه میزان ۴۶ گرم در متر مربع اوره با پوشش گوگردی نسبت به بقیه تیمارها تعداد و طول ساقه را افزایش داد. در این تحقیق مشخص شد که اثرات نوع کود بر درصد اسانس موثر بوده و بیشترین میزان اسانس در تیمار کود اوره با پوشش گوگردی مشاهد شد. همچنین در بین غلظتهای مختلف، غلظت ۴۶ گرم در متر مربع ازت بیشترین درصد اسانس و ۲۳ گرم در متر مربع کمترین میزان اسانس را داشت. بنابراین مشخص گردید با افزایش ازت میزان اسانس گیاه افزایش می یابد ولیکن …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات

تاریخچه

پراکنش

گونه های مختلف گیاه نعناع

گیاهشناسی

موارد مصرف

مواد موثره

نیازهای اکولوژیکی

کاشت

نیازهای غذایی

مراقبت ونگهداری

برداشت

ترکیبات شیمیایی نعناع

فصل دوم : بررسی منابع

تاثیر کود نیتروژن بر صفات مختلف گیاه

اثر نیتروژن برعملکرد

اثر نیتروژن بر اجزاء عملکرد

اثر نیتروژن بر روی اسانس

اوره با پوشش گوگردی

فصل سوم : مواد و روش ها

شرایط اقلیمی محل اجرای آزمایش

مشخصات خاک محل اجرای آزمایش

مشخصات طرح آزمایشی

مراحل اجرای آزمایش

اندازه‌گیری پارامترها

فصل چهارم : نتایج و بحث

وزن خشک ریشه

وزن تر ریشه

وزن خشک ساقه

وزن تر ساقه

سطح برگ

طول برگ

عرض برگ

میزان ازت

میزان فسفر

میزان پتاس

میزان کلسیم

میزان منیزیم

میزان روی

میزان منگنز

میزان مس

میزان آهن

تعداد برگ یک ماه پس از نشاء

طول ساقه یک ماه بعد از نشاء

تعداد برگ ۳ ماه بعد از نشاء

طول ساقه ۳ ماه بعد از نشا

تعداد برگ ۵ ماه بعد از نشا

طول ساقه ۵ ماه پس از نشاء

درصد اسانس

کلروفیل a

کلروفیل b

کلروفیل کل

فتوسنتز

هدایت روزنه ای

دمای برگ

مقاومت روزنه ای

تعرق

فلورسانس کلروفیل متغیر

فلورسانس کلروفیل حداکثر

نسبت فلورسانس کلروفیل متغیر به حداکثر

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی سطوح کود نیتروژن با پوشش گوگردی و اوره بر میزان خصوصیات رشدی، جذب عناصر، خصوصیات اکوفیزیولوژیک و درصد اسانس نعناع”