دانلود پایان نامه با موضوع بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوئيدس و كاپري كولوم در گوساله‌ها و بزها

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوئیدس و کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزها

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : دکتری

تعداد صفحه : 185

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 590 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوئیدس و کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزها

مقدمه :

عفونت پلوروپنومونی واگیر،‌ بیماری تحلیل برنده تنفسی است که با جای گرفتن در طبقه‌بندی بیماریهای سازمان جهانی کنترل بیماریهای واگیر، لزوم و اهمیت شناسایی آن مشخص شده است. عامل اصلی این بیماری، گونه مایکوپلاسما مایکوئیدس می‌باشد که تایپ کلونی کوچک آن  بطور اختصاصی به گله‌های گاو، خسارات فراوانی ناشی از همه‌گیری گسترده و مرگ و میر فراوان تحمیل کرده است.

تایپ کلونی بزرگ این گونه  همراه با دو گونه دیگر بنامهای مایکوپلاسما کاپری کولوم کاپری کولوم  و مایکوپلاسما مایکوئیدس کاپری  فرم غیرکلاسیک پلوروپنومونی واگیر را در گله‌های گوسفند و بز بوجود آورده‌اند. این بیماری در فرم کلاسیک، که عامل آن مایکوپلاسما کاپری کولوم کاپری پنومونی  شناخته می‌شود، خسارات اقتصادی سهمگینی در گله‌های بز و گوسفند موجب گردیده است.

از آنجائیکه منطقه خاورمیانه جزو مناطق مشکوک به آلودگی پلوروپنومونی واگیر محسوب می‌شود، حفظ وضعیت عاری بودن از عفونت در این منطقه، مشکل یا تقریبا غیرممکن بوده و نیازمند بازنگری درراهبردهای بکار رفته به منظور تشخیص و کنترل این عفونت‌هاست. عدم برخورداری از …

فهرست مطالب :

مقدمه            

چکیده           

فصل اول:کلیات           

تاریخچه

خصوصیات کلی مایکوپلاسما

مقاومت مایکوپلاسماها

طبقه بندی مایکوپلاسماها

طبقه بندی کلاستر مایکوئیدس

فیلوژنی

ساختمان

ساختمان مایکوپلاسما مایکوئیدس

ساختمان مایکوپلاسما کاپری کولوم

بیولوژی مولکولی

توالی‌های تکراری

پروتئینهای سطحی

فاکتور حدت

آنالیز پروتئین

طبقه بندی سویه‌ها

مشخصات گونه مایکوئیدس

کشت و رشد گونه مایکوئیدس

کشت و رشد گونه کاپری کولوم

محیط Thiacourt

بیماری پلوروپنومونی واگیر گاوان

علائم بالینی

علائم کالبدگشایی بیماری

پاتوژنز

مکانیسمهای مقابله با دستگاه ایمنی

اختصاصیت میزبان

انتقال بیماری

سیر همه گیری

مخزن

راه انتقال

پیشگیری و کنترل

اقدامات لازم برای حفاظت مناطق عاری از بیماری

اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری

اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی

بیماری پلوروپنومونی واگیر بزان

علائم بالینی

علائم کالبد گشایی

گونه مایکوپلاسما کاپریکولوم کاپریکولوم

سندروم MASKePs

علائم بالینی

علائم کالبد گشایی

سندروم آگالاکتیه واگیر

گونه مایکوپلاسما کاپری

بیماریزایی

علائم کالبد گشایی

سیر همه‌گیری

مخزن

راه انتقال

جمعیت میزبان

پیشگیری وکنترل

اقدامات لازم برای محافظت مناطق عاری از بیماری

اقدامات لازم هنگام شیوع بیماری

اقدامات لازم در مناطق آلوده بومی

واکسن

واکسن MmmLC

واکسن Mccp

واکسن Mcc

اختصاصیت میزبان در کلاستر مایکوئیدس

تشخیص افتراقی

شناسایی عامل بیماری زا

بررسی میکروسکوپیک اگزودای ریه از طریق تهیه اسمیر یا برش بافتی

تشخیص آزمایشگاهی

روش کشت و جداسازی

انتخاب نمونه ها

آماده سازی نمونه ها

تستهای بیوشیمی

روشهای سرولوژی

عوامل موثر در آزمایشات سرولوژی

تست مهاری رشد

تست ایمونو فلورسانس

تست رسوب ژلی

تست فیکساسیون کامپلمان

تست ممانعت از هماگلوتیناسیون

تست آگلوتیناسیون لاتکس

تست الیزای رقابتی

سایر تستهای تشخیصی

مشکلات روشهای سنتی

تشخیص با استفاده از PCR

فصل دوم: روش کار

روش کار

جمع آوری نمونه

مواد لازم

بخش جمع آوری نمونه

نمونه برداری

کشت و جداسازی نمونه ها

مواد لازم

طرز تهیه محیط کشت اختصاصی برای جداسازی مایکوپلاسمای نشخوار کنندگان

مواد لازم

روش تهیه محیط کشت

استخراج DNA مایکوپلاسما

روش استخراج DNA از نمونه های ارسالی

فرایند PCR

مواد لازم

آماده سازی مواد جهت واکنش PCR

افزوده سازی DNA نمونه‌ها

افزوده سازی DNA کلونیهای جدا شده

تهیه مخلوط اصلی اولیه

پرایمرها

واکنش PCR

تهیه ژل الکتروفورز

طرز تهیه محلول اتیدیوم برماید

الکتروفورز

رویت باندهای ایجاد شده

فصل سوم: نتایج

نتایج

جداسازی

بررسی عملکرد محیط کشت

نتایج کشت نمونه های ارسالی

نتایج روز پنجم

نتایج روزهفتم تا دهم

نتایج روزپانزدهم

نتایج  PCR

نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر جنس

تائید کلونی های جدا شده

نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر کلاستر مایکوئیدس

نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه آگالاکتیه

نتایج  PCR نمونه ها با پرایمر گونه مایکوئیدس کلونی بزرگ

نتایج کالبد گشایی

معیار انتخاب

فصل چهارم: بررسی نتایج

نمودارها

فصل پنجم: بحث

بحث

ضایعات کالبد گشایی

میزان وقوع عفونت تنفسی مایکوپلاسما

روش کشت

روش  PCR

فراوانی گونه ها

خلاصه انگلیسی

منابع   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوئیدس و کاپری کولوم در گوساله‌ها و بزها”