دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 180

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 320 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی

مقدمه :

آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد.

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است.

از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می‌‌تواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد.

همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را …

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات

مقدمه 

بیان مساله

سوال اصلی تحقیق

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فصل دوم : ادبیات تحقیق        

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق درجهان

پیشینه تحقیق درایران

مفهوم آموزش وپرورش

جامعه شناسی آموزش وپرورش

هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش

نظام جدید آموزش وپرورش درایران

نظام آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران

آموزش وپرورش دوره متوسطه

افت تحصیلی

عوامل افت تحصیلی

بررسی افت تحصیلی وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجی

دلایل ترک تحصیل در منطقه خاورمیانه

افت تحصیلی درچند کشور پیشرفته صنعتی وشیوه های مقابله با آن

مقابله با افت تحصیلی درکشورهای آسیا واقیانوس آرام

اقدام های سازمانی

اقدام های تربیتی

اقدام های انگیزشی ومادی

مشارکت اولیاء وجامعه محلی

اقدامهای غیر رسمی

افت تحصیلی درغرب وشیوه های مبارزه باآن

افت تحصیلی وعوامل فردی

افت تحصیلی وکمبود خانوادگی

افت تحصیلی وعوامل درون مدرسه

شیوه های برخورد با پدیده افت تحصیلی درغرب

روشهای ترمیمی وجبرانی مقابله با افت تحصیلی

روشهای تغییر وتحول بنیادی مدرسه

روشهای اصلاحی ودرمان آموزش وپرورش         .

آموزش وپرورش جبرانی

برنامه های متنوع جبرانی

اثرات آموزش وپرورش جبرانی

خدمات حمایتی

خدمات حمایتی در فرانسه

خدمات حمایتی در بلژیک : کلاسهای تطبیقی

آموزش متقابل

جنبشهای مبارزه با نابرابریها

آموزش خانواده

پیوند خانه ومدرسه

پروژه های محلی ومنطقه ای مبارزه با افت تحصیلی

بررسی مساله افت تحصیلی وارائه راه حلهای پیشنهادی در ایران

خسارتهای ناشی از شکست تحصیلی درایران

راه حلهای پیشنهادی واجرایی

روش دیگر جلوگیری از افت تحصیلی

رویکردهای جامعه شناسی به آموزش وپرورش

مفاهیم کلیدی

چارچوب نظری تحقیق

مدل تحلیلی تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

جامعه آماری

شیوه برآورد حجم نمونه

روش نمونه گیری

واحد وسطح مشاهده

شیوه جمع آوری اطلاعات

اعتبار وپایایی

روش تجزیه وتحلیل داده های آماری

محدودیتها

فصل چهارم : نتیجه گیری ویافته های تحقیق

نتایج توصیفی

نتایج همبستگی ها

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره

نتایج حاصل از تحلیل مسیر

فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات

خلاصه نتایج حاصل از توصیف داده ها

خلاصه نتایج حاصل از تبیین داده ها

پیشنهاد ها

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی عوامل اجتماعی موثر در افت تحصیلی”