دانلود پایان نامه با موضوع ببررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 370 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

مقدمه :

دولت و واحدهای تابعه، شهرداریها و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله سازمان‌های بزرگ بخش عمومی ایران محسوب می شوند. بنابراین، با ارائه تحلیلی در مورد گزارشگری مالی این قبیل سازمانها می توان سیمای وضعیت گزارشگری مالی بخش عمومی را یکی از ابزارهای اصلی ایفای مسئولیت پاسخگویی مقامات برگزیده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی است برای دست یابی و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی، شرایط لازم را فراهم کرد.

با افزایش سطح مطالبات شهروندان دایر بر حق دانستن حقایق و پاسخ خواهی، دولتمردان و سیاستمداران کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگری مالی نوینی را که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مجهز نمایند. چون در جوامعی که دولتها بر اساس رای مستقیم مردم برگزیده می شوندتوان ناشی از اراده مردم است مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است .

ولی گفته می شود که توجه ناکافی بر منابع مالی واقتصادی عمومی مقامات برگزیده شده و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران ورشد ناچیز یا افت سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت مردم‌سالار،از جمله دلایلی است که …

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول : کلیات پژوهش

دیباچه

بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

روش پزوهش

روش جمع آوری اطلاعات

قلمرو پژوهش

متغیر های پژوهش

محدودیت های پژوهش

تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی

ساختار پژوهش

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

دیباچه

تعریف حسابداری و حسابداری دولتی

تعریف گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی

گزارشگری مالی در ایران

گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک

استفاده کنندگان از گزارشگری مالی

امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران

تحولات اساسی در گزارشگری

واحد گزارشگری مالی

جایگاه تئوری وجوه مستقل

جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی

محدودیت های گزارشگری مالی

گزارشگری مالی دولتی

اهداف گزارشگری مالی دولتی

مفهوم مسئولیت پاسخگویی

اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی

مبانی حسابداری دولتی

مبانی تعهدی در حسابداری دولتی

سامانه حسابداری حساب مستقل

انواع حسابهای مستقل

ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها

شهرداری ها بحث نظری

پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران

مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی.

استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها

خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها

اصول و موازین حسابداری شهرداری

اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه.

خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها

حسابداری بودجه

گفتار سوم : پیشینه پژوهش

موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری های استان کردستان و آذربایجانغربی

ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران

بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی

گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی آن در ایران

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

دیباچه

جامعه آماری

تعیین حجم نمونه

متغیرهای پژوهش

فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه

روش پژوهش

روش گردآوری اطلاعات

ابزار اندازه گیری اطلاعات

روایی و پایایی ابزار پژوهش

روایی پرسشنامه

پایایی ابزار پژوهش

آماره آزمون

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

دیباچه

توصیف نمونه آماری

جنسیت

میزان تحصیلات

رشته تحصیلی

سابقه خدمت

سمت سازمانی

آزمون فرضیه ها

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

فرضیه اصلی

نتیجه گیری

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

دیباچه

نتیجه گیری

پیشنهادها

پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش

پیشنهادها برای پژوهش های بعدی

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل”