دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 100

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 260 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان

مقدمه :

توان سازگاری  در انسان از جمله خصیصه‌هایی تلقی می‌شود که نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و جسمانی او دارد، زیرا مجموعه‌ای از کنش‌ها و رفتارها شرایط و موقعیت‌های جدید فراهم می‌آورد که آدمی قادر می‌شود با ارائه پاسخ‌های مناسب راه کمال را طی کند و این پیشرفت در مقوله روانی و جسمانی قابل مشاهده است، زیرا کارکرد مؤثر در نقش‌ها و تکالیفی که فرد برای آنها اجتماعی شده را به همراه می‌آورد (نوربان و محمدیان شعرباف، ۱۳۷۶).

به تدریج که انسان رشد می‌کند به طور پیوسته باید ساختارهای روانی خود را از نو سازمان بدهد تا بتواند به گونه‌ای مؤثر با محیط خود برخورد نماید. به عبارت دیگر، قدرت سازگاری خود را بالا ببرد تا بتواند با محیط هماهنگ باشد. سازگاری مستلزم تعاملی است که در آن شخص به گونه‌ای نیازهای شخصی خود را در ارتباط عملی با انتظارات محیط هماهنگ می‌کند. پیاژه  معتقد است که این فرایند از طریق درونسازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام می‌گیرد (وظیفه‌شناس، ۱۳۸۰).

 سازگاری متشکل از دو فرایند است: منطبق کردن خود با شرایط مشخص و تغییر شرایط برای منطبق کردن آن با نیازهای خود.

منظور از سازگاری مؤثر فقدان بحران نیست، بلکه وضعیتیاست که در آن به طور معمول انتظار می‌رود که استرسهای زندگی مدیریت شده باشد (فنوی، ۱۳۸۰). مک دانلد   (۱۹۸۵) می‌گوید: «وقتی می‌گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کند، آموخته باشد و از نظر عاطفی نیز بتواند با آن تعامل نماید.» (فنونی، ۱۳۸۰).

بنابراین طبق نظریات فوق سازگاری برای انسان یک ضرورت و امر حیاتی به شمار می‌آید از آنجا که انسان در گروه متولد می‌شود و در گروه زندگی می‌کند و اجتماعی می‌شود و در گروه کار می‌کند و حتی در گروه توان سازگاری خود را از دست می‌دهد و …

فهرست مطالب :

فـصـل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان‌مسئله

ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف متغیرها-مفهومی و عملیاتی

تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

تعریف نظری سازگاری

تعریف عملیاتی سازگاری

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه

بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن

تعریف سازگاری

عوامل موثربرسازگاری

انواع سازگاری

روشها یا اشکال سازگاری

ملاکهای سازگاری مطلوب

ویژگیهای افراد سازگار

بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل

نظریه تحلیل رفتار متقابل

مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل

الگوی حالات نفسانی

موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی

آسیب شناسی روانی

آسیب شناسی ساختی

آسیب شناسی کارکردی

هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل

مشاوره و درمان

تحلیل درمان ساختار

تحلیل درمان تبادلها

ارزشهای مشاوره گروهی

جمع بندی مطالب

بخش سوم: مروری برپیشینه  تحقیق

مطالعات صورت گرفته در داخل کشور

مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور

تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری تحقیق

نمونه و روش نمونه گیری

ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن

پرسشنامه سینهاوسینگ

پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ

روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش

گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده‌ها

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی اول

فرضیه فرعی دوم

فرضیه فرعی سوم

فرضیه فرعی چهارم

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

یافته‌های پژوهش

نتایج حاصل از توصیف داده ها

بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها

پـیشنـهادات تحقیق

پیشنهادهای  برخاسته از پژوهش

پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی

محدودیتها

منـابـع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان”