دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 11.6 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

مقدمه :

علوم ورزشی در پی گسترش وسیع خود در زمینه های مختلف توانسته است راهکارهای تازه ای را برای پیشرفت عملکرد ورزشی ورزشکاران مطرح نمایند که به موجب آن امکان دستیابی به موفقیت ها آسان و سریع تر گردد. بنابراین هرگونه مطالعه ای که در پی روابط و عوامل زیربنایی تشکیل دهنده عملکرد ورزشی باشد در نهایت چشم اندازی به آینده برای کمک به پیشرفت های بارز مهارتی داشته و بدین ترتیب زیربنای تحقیقات کاربردی را تشکیل می دهد.

نتایج تحقیق در حیطه رفتار حرکتی از فعالیت های شغلی روزمره گرفته تا فعالیت های قهرمانی و نیز زمینه های صنعتی و پزشکی و توان بخشی کاربرد دارد و بنابراین می توان گفت که کاربردهای بالقوه اصول حاکم بر رفتار حرکتی انسان تقریباً در تمام جنبه های زندگی او وجود دارند.

تعادل به عنوان یک عامل مهم در مطالعات توان بخشی می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حرکتی باشد. از طرف دیگر، در عملکرد تمامی رشته های ورزشی توانایی حفظ تعادل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و تعادل و کنترل پوسچر، اساس هر فعالیت حرکتی اعم از فعالیت های ورزشی و غیر ورزشی است.

حرکات انسان از تعادل شروع شده و به تعادل هم خاتمه می یابد. در بیشتر اوقات سیستم حرکتی در جریان حرکت قرار نمی گیرد بلکه کار آن تنها حفظ وضعیت بدن می باشد. در واقع برای حفظ تعادل فرد، در مقابل یک سلسله مراتب مکانیزمی واقع می شود. در هنگام ایستادن و طی حرکات، انسان ها بیشتر تعادل پویا دارند تا تعادل ایستا، به طوری که کشش جاذبه پیوسته تلاش دارد تا ما را به طرف زمین بکشد. برای حفظ وضعیت بدن، حتی در صورت کوچکترین انحراف از …

فهرست مطالب :

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

هدف کلی

اهداف اختصاصی

فرضیه های تحقیق

پیش فرض های تحقیق

محدودیت های تحقیق

نحوه رعایت نکات اخلاقی

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه

مبانی نظری تحقیق

کنترل پوسچرال

سیستم های کنترل پوسچر

کنترل حرکتی وضعیت ایستا

راست قرار گرفتن بدن

تون عضلانی

تون پوسچرال

محدوده تعادل در زمان ایستادن

راهبردهای فعال

تعادل قدامی- خلفی

راهبرد لگن

راهبرد گام برداشتن

تعادل داخلی- خارجی

سازگاری راهبرد حرکتی

بیومکانیک های تعادل

فیزیولوژی تعادل

سیستم بینایی و کنترل تعادل

سیستم دهلیزی و تعادل

سیستم حس عمقی و تعادل

نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل

تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل

تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن

رابطه تعادل و دشواری تکلیف

تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی

ارزیابی ترکیب بدنی

شاخص توده بدن

درصد چربی

تیپ بدنی

فربه پیکری

عضلانی پیکری

لاغر پیکری

ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل

ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج کشور

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه

نوع تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

متغیرهای تحقیق

جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی

جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا

دستکاری دشواری تکلیف

روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

بررسی توصیفی داده ها

آزمون فرضیه های پژوهش

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

خلاصه تحقیق

تفسیر نتایج

نتیجه گیری

پیشنهادهای برخاسته از تحقیق

پیشنهادهای آتی برای محققین

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری”