دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 240 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

مقدمه :

در حقوق ایران،و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن،اصل لزوم قراردادها به‌عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است.  به موجب این اصل،طرفین قرارداد ملزم‌ به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی‌توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند.

مع الوصف در حقوق اروپایی اصلی دیگر به نام«حسن نیت  نیز بر اجرای‌ قراردادها حکومت می‌کند که قانون مدنی ما با الصّراحه از آن نامی به میان‌ نیاورده است.از جمله ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد که:«عقودی که‌ وفق مقررات منعقد شده باشند برای طرفین در حکم قانون است.این عقود جز با تراضی طرفین یا جهاتی که قانون اجازه می‌دهد،قابل انفساخ نیست.عقود باید با حسن نیت اجرا شوند».امروزه اصل حسن نیت در حقوق موضوعه این کشور اهمیتی‌ بسیار یافته و نه تنها بر اجرای قراردادها بلکه بر همه روابط قراردادی،از انعقاد تا انحلال آن،حکومت می‌کند.به عبارت دیگر،هرچند قانون مدنی فرانسه مشتمل بر قاعده‌یی خاص در زمینه حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادها نیست ولی رویه‌ قضائی،با گسترش دامنهء حکومت بند ۳ ماده یاد شده به این مرحله،حسن نیت را معیار بررسی تمامیت رضایت متعاقدین ساخته و …

فهرست مطالب :

چکیده 

بیان مسئله

اهمیت موضوع

هدفهای تحقیق

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه ها

روش تحقیق

ابزار گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

متغیرها

فصل اول:کلیات، بیان مفاهیم    

مبحث اول: مفهوم حسن نیت

گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت

گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت

مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت

گفتار اول: اصل لزوم

بند اول: مبانی اصل لزوم

الف: مبانی فقهی

کتاب

سنت

بناى عقلا

اجماع

مبانی قانونی

گفتار دوم: اصل وفای به عهد

بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات

بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن

بند سوم: آیه «تجاره عن تراض»

گفتار سوم: اصل صحت

بند اول: تعریف اصل صحت

بند دوم: مبانی اصل صحت

مبانی فقهی

مبانی قانونی

فصل دوم: احسان در فقه و حقوق        

مبحث اول: جایگاه احسان

گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن

گفتار دوم: مستندات احسان

مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی

گفتار اول: شرایط اداره

گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر

گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی

گفتار چهارم: تعهدات مالک

مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان

مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق

گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری

گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان

گفتار سوم: اثر اشتباه

گفتار چهارم: اثر اکراه

مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی

فصل سوم:قاعده احسان در قراردادها    

مبحث اول: قرارداد

گفتار دوم :  قرارداد

مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده

گفتار اول: قلمرو قاعـــده

گفتار دوم: مصادیق قاعده

بند اول: موارد دفع ضرر

بند دوم: مورد جلب منفعت

بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی

مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان

گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان

گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان

مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ             

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه”