دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 117

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 450 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی

مقدمه :

شبکه جهانى اینترنت فرصت ها و نگرانى هایى را پیش روى جامعه بشرى و جوامع اسلامى قرار داده است، یکى از دستاوردهاى این شبکه فراگیر، «تجارت الکترونیک» است که باعث به وجود آمدن مسائل فقهى ـ حقوقى جدیدى شده است که پاسخ هاى در خور فقها و حقوقدانان را مى طلبد، فقهاى شیعه در ساختار سنتى فقه معاملات و عقود معین، خیارات و قواعد فقهى مربوط به معاملات را مطرح کرده اند، بطورکلی، مقررات مربوط به معاملات تجاری، ازجمله احکام امضایی دین اسلام است، اما ازآنجاکه شریعت مقدس اسلام مبتنی براصول یکتاپرستی و برابری انسانهااست، و دنیارا مزرعه آخرت می داند، ضوابطی عادلانه و ویژه رابرروابط اقتصادی و مبادلات بازرگانی وضع فرموده است.

این پایان نامه سعی دارد تا معاملات اینترنتی را از دو بعد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه پژوهش

بیان مساله

پیشنیه ی تحقیق

فرضیات تحقیق

سوالات تحقیق

موانع و مشکلات تحقیق

روش تحقیق

اهداف تحقیق

ضرورت تحقیق

فصل اول: مفاهیم و کلیات

تعریف معاملات

اهمیت بیع در جامعه

معاملات اینترنتی

تاریخچه تجارت الکترونیک

تعریف تجارت الکترونیک

فعالیت الکترونیکى(کسب و کار الکترونیکى)

مزایاى تجارت‌ الکترونیکى‌

خدمات‌ الکترونیکى در تجارت الکترونیک

آثار تجارت الکترونیک

لزوم تدوین فقه وحقوق تجارت الکترونیکى

بیع الکترونیک

تعریف‌ بیع‌ الکتـرونیک

مراحل بیع‌ سنتى‌ و الکترونیک

مراحل بـیع الکتـرونیکى

ایجاب الکترونیکى

ایجاب از طریق پایگاه اینـترنتى

تمییز ایجاب

قبول الکترونیکى

معاطات الکترونیکى

پرداخت الکترونیکى

پرداخت مستقیم مانند پول

پرداخت مستقیم بر مبناى حساب

کارت اعـتبارى

چک الکترونیکى

پول الکترونیک

طرف هاى تجارت الکترونیکى

مدل هاى گوناگون تجارت الکترونیکى (به لحاظ طرفین قرارداد)

نابالغان (صبیان)

کالاها‌ و خدمات‌

اقلام مورد معامله دیجیتال

کالاها‌

خدمات

کالاها و خدمات دیجـیتال

شروط

معناى لغوى شرط

شرایط شـکلى‌ ‌مـورد‌ تراضى‌

شروط قـهرى

شرط عرفى

اشتباه در مبیع و طـرفین قـرارداد

خدعه و حیله در‌ تجارت‌ الکترونیک

خیارات الکترونیکى

خیار مجلس الکترونیکى

خیار رؤیت الکترونیکى (تخلف‌ از‌ وصف)

خیار عیب الکترونیکى

«قاعده سوق» در تجارت‌ الکتـرونیکى‌

فصل دوم: بررسی فقهی معاملات اینترنتی

مقدمه

اهمیت تجارت

معاملات اینترنتی

حکومت اسلامی و اقتصاد

مستحدثه تجارت الکترونیکی

دیدگاه فقه

قواعدعمومی حاکم برمعاملات

حقوق رقابت

اهمیت و جایگاه تجارت

ارکان تجارت

اقسام تجارت

بیع

اجاره

جُعاله

مضاربه

تجارت هاى ممنوع

معاملات مربوط به غنا و کتب گمراه کننده

تجارتِ تقویت کننده گناه و ظلم

فصل سوم: بررسی حقوقی معاملات اینترنتی

بررسی حقوقی معاملات اینترنتی

حقوق تجارت چیست ؟

پیشینه ی حقوق تجارت

جایگاه حقوق تجارت در نظام حقوقی ایران

قرارداد الکترونیکی

تعریف

شکل انعقاد

انعقاد قرارداد بواسطه صفحه وب سایت

تعریف قرارداد الکترونیک

ماهیت قراردادهای الکترونیک

زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیک

نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد

نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد

نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد

تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین

اسناد قرارداد الکترونیک

شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک

اعتبار اسناد الکترونیک

شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک

اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک

دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها

اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن

سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن

اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

اسناد الکترونیکی که به صورت غیر مطمئن تهیه و نگهداری شده اند

وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی

عناصر و ارکان سند الکترونیک

آیا تعامل قابل اعتماد است؟

نتیجه ی بررسی حقوقی

نتیجه گیری      

منابع و مآخذ    

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی معاملات اینترنتی”