دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 135

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 350 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

مقدمه :

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد.

در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم

می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز …

فهرست مطالب :

پیشگفتار         

فصل اول:کلیات تحقیق 

مقدمه  

بیان مسئله

ضروریت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش تحقیق

ابزار گردآوری داده های تحقیق

جامعه آماری و نمونه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق

تعاریف عملیاتی

محدودیتهای تحقیق

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فصل دوم:پیشینه تحقیق 

مقدمه  

بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی

تعاریف بودجه

مقاصد بودجه بندی

وظایف بودجه بندی

روشهای بودجه بندی

اساس بودجه بندی عملیاتی

تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی

معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی

عوامل بودجه بندی

عوامل محیطی

عوامل فنی-فرایندی

عوامل انسانی

مبانی نظری بودجه عملیاتی

طرز تنظیم بودجه عملیاتی

چرا بودجه عملیاتی

بازدهی بودجه بندی عملیاتی

تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی

کانادا

انگلیس

امریکا

ایرلند

هلند

مزایای بودجه بندی عملیاتی

بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال

تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا

تحقیقات انجام شده در ایران وخارج

نتایج و جمع‌بندی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه  

روش تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیرهای تحقیق

جامعه آماری

نمونه‌گیری

روش گردآوری اطلاعات

روایی

پایایی

روش آزمون فرضیه ها

خلاصه و جمع‌بندی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     

مقدمه  

نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم

نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم

نتیجه فصل

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات      

نتیجه گیری کلی

پیشنهادها

منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه”