دانلود پایان نامه با موضوع بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 110

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 17.4 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده

مقدمه :

یکی از مشکلات اصلی استفاده از داروهای اوپیوئیدی از جمله مرفین ایجاد تحمل به خواص ضد دردی این داروها می باشد. با وجود انجام تحقیقات بسیار متعدد، مکانیسم دقیق تولرانس به خوبی مشخص نشده است و بنابراین راه حل مناسبی هم برای مقابله با این مشکل ارائه نشده است.

مطالعات متعدد میانجی های عصبی مختلفی را دراین پدیده دخیل دانسته اند. به عنوان مثال Zhu و همکارانش، Herman  و همکارانش نشان دادند که گلوتامات در این پدیده نقش مهمی دارد.

Maller و همکاران و Sousa و همکاران نشان دادند که  که نیتریک اکساید می تواند   در درد نقش داشته باشد. یک سری مطالعات نیز نشان دادند که نیتریک اکساید در اثر ضد دردی مرفین نقش دارد. مطالعات  دیگر نشان دادند که نیتریک اکساید در پدیده  تحمل  به اوپیوئیدها می تواند نقش داشته باشد.

اگرچه که نتایج مطالعات متعدد ضد و نقیض  می باشد. در یک مطالعه  Adams و همکارانش نشان دادند که مهار کننده های آنزیم NOS تحمل به مرفین را کاهش می دهد در حالیکه در مطالعه دیگری  Patakiو همکارا نش نشان دادند که افزایش تولید نیتریک اکساید تحمل به مرفین را کاهش می دهد.

تداخل عمل مرفین با نیتریک اکساید در بسیاری از اعمال فیزیولوژیک دیگر نیز نشان داده شده است. مطالعات متعدد به نقش هورمونهای جنسی در سیستم عصبی مرکزی پرداخته اند. در این میان بعضی مطالعات وجود دارند که به بررسی نقش هورمونهای جنسی در اثرات ضد دردی مرفین و  تحمل به…

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول _ مقدمه

معرفی و بیان مسئله پژوهش

هورمونهای استروئیدی

محل ترشح هورمونهای جنسی زنانه

مکانیسم عمل استروژن

استروژن و سیستم عصبی

استروژن و نوروترانسمیترها

استروژن و سیستم کولینرژیک

استروژن و سیستم سرتونرژیک

استروژن و سیستم کاتیکولامینرژیک

استروژن و خلق و خوی

استروژن و گر گرفتگی

اثرات استروژن بر حافظه و یادگیری

استروژن و محافظت عصبی و بیماری آلزایمر

استروژن و بیماری پارکینسون

استروژن و درد

اپیوئیدها

گیرنده های اپیوئیدی

طبقه بندی اپیوئیدها

مکانیسم های سلولی عمل اپیوئیدها

بی دردی

پیامد های مصرف اپیوئیدها

مکانیسم های نورو شیمیائی تحمل نسبت به اپیوئیدها

نیتریک اکساید

سنتز و حذف نیتریک اکساید

مهار کننده آنزیم نیتروکساید سنتتاز

اعمال فیزیولوژیک نیتریک اکساید

اثرات هورمونهای گنادی بر سیستم های مرکزی تولید کننده نیتریک اکساید

اثر تنظیمی هورمونهای استروئیدی تخمدانی بر تولید نیتریک اکساید

شکل ظاهری معده

سطوح معده

عروق خونی معده

شرائین معده

وریدهای معده

عصب رسانی معده

غدد معدی

فعالیت حرکتی معده

فعالیت الکتریکی و انقباضات معده

ارتباط معده و دوازدهه

تنظیم تخلیه معده

نحوه ترشح اسید معده

کنترل غلظت اسید معده

مکانسیم سلولی آگونیستهای سلول پاریتال

آنتاگونیستهای ترشح اسیدمعده

کنترل in vivo میزان ترشح اسید

مرحله سری

مرحله معدی

مرحله روده ای

تحریک ترشح اسیدمعده

مهار ترشح اسید معده

فصل دوم _ روش کار

مواد و روشها

نحوه تجزیه و تحلیل داده هاو روش آماری

روشهای عصاره گیری

روش خیساندن

روش تراوش

روش هضم

روش جوشاندن

روش سوکسیله

روش بیهوشی

روش انجام آزمایش

روش اندازه گیری اسید نمونه

ترانسدیوسر

فصل سوم _ نتایج

داده های مربوط به ترشح اسیدمعده

داده ها یمربوط به فعالیت حرکتی معده

فصل چهارم _ بحث و نتیجه گیری

نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر ترشح اسیدمعده

نتایج مربوط به تاثیر گیاه بومادران بر حرکات معده

اثر بر فشار داخل معده

اثر بر دامنه انقباضات

اثر بر فرکانس انقباضات

پیشنهادات

منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده”