دانلود پایان نامه با موضوع بنیاد گرایی اسلامی و سياست خارجي آمريكا

دانلود پایان نامه با موضوع بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 290

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 710 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا

مقدمه :

بنیادگرایی اسلامی نهضتی برخاسته از درون جوامع اسلامی و پاسخی دینی به بحرانها و آشفتگی های اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان بود . این جریان با پی بردن به فساد و بی عدالتی در جوامع اسلامی همواره در صدد اصلاح این جوامع بوده است وبا ارائه پیشنهادی مبتنی بر تمسک و بازگشت مجدد به اصول و مبانی اسلام در صدد بود راه درمان نابسامانیها و عقب ماندگی را در درون مذهب پیدا کند .

بنیادگرایی اسلامی با ویژگی ها و اهداف فوق همواره در طول تاریخ اسلام استمرار داشته و با پسرفت و پیشرفت هایی که داشته است وارد قرون جدید (۲۰ و ۲۱ ) گردید .

بنیادگرایی در دوران جدید ، که می توان شروع رسمی آن را از سید جمال الدین اسد آبادی دانست علاوه بر تعقیب اهداف پیشین که مبنی بر اصلاح و مبارزه با فساد در جوامع اسلامی بود ، هدف و خواست تازه ای پیدا کرد : یعنی مبارزه با هجوم استعمار گران خارجی به سرزمین های اسلامی .این عامل از آن زمان تا کنون به صورت یکی از اهداف اصلی این جریان باقی مانده است . یا به عبارتی می توان گفت همین عامل نقش عمده ای در پیدایش و تداوم جریان بنیادگرایی اسلامی در دوران جدید داشته است .

لازم به ذکر است که مسئله تهاجم غرب به سرزمینهای اسلامی از همان ابتدا با واکنش این جوامع روبرو بوده است اما این واکنشها بیشتر در شکل و قالب های غیر اسلامی صورت گرفته است . به ویژه از نیمه دوم قرن بیستم که چارچوبهای مارکسیستی ، ملی گرایی و ناصریسم بیشتر در منطقه خاور میانه نفوذ داشتند و اسلام گرایی یا چارچوب مبارزاتی مبتنی بر عقاید اسلامی در حاشیه قرار داشت . اما به دنبال ناتوانی این مکاتب و …

فهرست مطالب :

بخش مقدماتی : کلیات تحقیق

طرح موضوع

سوال اصلی

سوالات فرعی

فرضیه تحقیق

مفاهیم

مفروضات

اهمیت و علل انتخاب موضوع

برسی متون و آثار

اهداف پژوهش

نقطه ثقل پژوهش

روش تحقیق

سازماندهی پژوهش

بخش اول:سیاست خارجی و سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

مقدمه بخش

فصل اول:سیاست خارجی       

گفتار اول : شناخت سیاست خارجی

تعریف و تبیین سیاست خارجی

اهداف سیاست خارجی

هدفهای اساسی یا اولیه

هدفهای متوسط یا درجه دوم

هدفهای جهانی یا دراز مدت

گفتار دوم: رابطه میان سیاست خارجی و منافع ملی

تعریف و تبیین منافع ملی و جایگاه آن در سیاست خارجی

قدمت و پیشینه کاربرد منافع ملی

فصل دوم:سیاست خارجی  ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه    

گفتار اول : حضور آمریکا در خاور میانه

تاریخچه حضور آمریکا در منطقه

اهمیت خاورمیانه برای آمریکا

کمیت و پراکندگی جغرافیایی نیروهای آمریکایی در خاور میانه

گفتار دوم : اهداف ومنافع سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

جایگاه منافع ملی در سیاست خارجی آمریکا

اهداف و منافع آمریکا در خاورمیانه

حفظ بقاء و امنیت  اسرائیل

دسترسی به منابع نفت خاورمیانه

حمایت از دولتهای محافظه کار

گفتار سوم:تأثیر حوادث ۱۱ سپتامبر بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه

منابع بخش اول

بخش دوم:بنیاد گرایی و بنیاد گرایی اسلامی

مقدمه بخش

فصل اول:تبار شناسی و ویژگی های بنیادگرایی   

گفتاراول:بنیادگرایی

گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی

چیستی و تبار شناسی

تفاوت بنیادگرایی اسلامی با بنیادگرایی مسیحی

ویژگی های بنیادگرایی اسلامی

اهداف و خواسته های بنیادگرایان

نشانه های بنیادگرایی اسلامی

جاذبه های بنیادگرایی اسلامی به عنوان رقیب مکاتب دیگر

رویکرد بنیادگرایی اسلامی به سیاست وحکومت

گفتار سوم:غرب و استفاده ابزاری و تبلیغاتی از کاربرد اصطلاح بنیادگرایی اسلامی

گفتار چهارم:واکنش های نظری به کاربرد تبلیغاتی غرب از اصطلاح بنیادگرایی اسلامی

گفتار پنجم:پیشگامان بنیادگرایی و احیاء طلبی اسلامی

سید جمال الدین

محمد عبده

عبدالرحمن کواکبی

مودودی

سید قطب

حسن البناء

فصل دوم:نظریه پردازی پیرامون علل ظهور و ضد غربی بودن جنبشهای بنیادگرایی اسلامی

گفتار اول:علل ظهور جنبشهای بنیادگرا

نگرش شرق شناسان جدید

نگرش جهان سوم گرایی جدید

عکس العملی در برابر غربی شدن

نظریه مارتین مارتی و اسمارت

ظهور ایالات متحده

دیدگاه هرایردکمجیان

دیدگاه خورشید احمد

گفتار دوم:علل ضد غربی بودن جنبشهای اسلام گرا

نگرش شرق شناسان جدید

نگرش جهان سوم گرایی جدید

دیدگاه فرید زکریا

فصل سوم:خشونت طلبی در جنبشهای بنیادگرای اسلامی :ماهیت،علل و انگیزه ها 

گفتار اول:ماهیت اقدامات خشونت طلبانه در جنبشهای اسلامی،تروریستی یا شهادت طلبانه ،انتخابی یا استیصالی

گفتار دوم:عوامل و متغیرهای تسهیل کننده یا کنترل کننده خشونت طلبی در جنبشهای اسلام گرا

متغیرهای تسهیل کننده توسل به خشونت

توجیهات ارزشی

سنت و سوابق تاریخی

اقتدار سازمانی و نهادی

سکولاریسم

سرکوب و فشار

مداخله خارجی

متغیرهای کنترل کننده توسل به خشونت

اصلاحات و توسعه اقتصادی

سیاست وحدت گرایانه

مسله فلسطین

مشارکت سیاسی

منابع بخش دوم

بخش سوم:سیر تحولات بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه از ۱۹۷۹ـ۲۰۰۲: تشدید یا تضعیف

مقدمه بخش

فصل اول:فراز و نشیب های بنیادگرایی اسلامی   

گفتار اول : تحولات بنیادگرایی اسلامی قبل از ۱۹۷۹

دوره آگاه شدن از چالشهای جدید

ارائه چارچوب ها ی بدیل

گفتار دوم؛تحولات بنیادگرایی اسلامی پس از ۱۹۷۹:نشانه ها و شاخص های تشدید

تعدد میزان تحولات بنیادگرایانه

انقلاب اسلامی در ایران

تسخیر مسجد بزرگ کعبه

حمله شوروی به افغانستان

اتخاذ مواضع تهاجمی به جای تدافعی

چرخش از اسلام میانه رو به اسلام مبارز

افزایش عملیات مسلحانه گروههای بنیادگرای اسلامی

طرح دکترین دولت غیر سرزمینی و پیشقراولی بنیادگرایی سنی(وهابیت)

واکنش غرب و اظهار نگرانی از بنیادگرایی اسلامی

گفتار سوم : تأثیر حوادث ۱۱ سپتامبر بر بنیادگرایی اسلامی در خاورمیانه

فصل دوم:بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی

گفتار اول:بنیادگرایی اسلامی و طیف های مختلف اسلام گرا در مصر

پیشینه بنیادگرایی اسلامی در مصر

جناح های اسلامی در مصر

اسلام دولتی (الازهر)

اسلام میانه رو(اخوان المسلمین)

علل و عوامل شکل گیری اخوان المسلمین

فعالیت های اولیه

شخصیت حسن البنا

مبانی فکری و اندیشه‌ای اخوان المسلمین

اصول شش گانه اخوان المسلمین برای تحقق اهداف مورد نظر

استراتژی اخوان المسلمین برای دستیابی به اهداف

وجه تمایز اخوان المسلمین با سایر جنبشهای اسلامی

عوامل مؤثر در فراگیری اخوان المسلمین در مصر و خاورمیانه

جناح اسلام انقلابی

جماعت اسلامی

سازمان الجهاد

علل و چگونگی شکل گیری

تفکر و اندیشه حاکم

سازماندهی و ساختار درونی

شیوه عملکرد

الجهاد از مصر تا افغانستان

منظمه التحریر الاسلامی

جماعه المسلمین (التکفیر و الهجره)

سابقه و پیشینه

تفکر و اندیشه حاکم بر گروه

گفتار دوم:بنیادگرایی اسلامی در عربستان سعودی

ماهیت ، ریشه ها و تحولات بنیادگرایی در عربستان

ماهیت و ریشه های بنیادگرایی در عربستان

تحولات بنیادگرایی در عربستان و ظهور نسل جدید بنیادگرا

نقش بنیادگرایی اسلامی در تحولات اجتماعی و سیاسی عربستان

مشروعیت زایی و  عامل کشور سازی

مشروعیت زدایی و چالش برانگیزی

شورش جهیمان العطیبی

ظهور اسامه بن لادن و تشکیل سازمان القاعده

گروهها و جناحهای اسلام گرا در عربستان سعودی

جناح مذهبی

جناح تکنوکراتها

منابع بخش سوم ۱۷۲

بخش چهارم : سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن بر بنیادگرایی اسلامی در مصر و عربستان سعودی

مقدمه بخش

فصل اول:حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک و سرکوبگر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی

گفتار اول:تعامل سیاست خارجی آمریکا و نظامهای سیاسی در خاورمیانه

اولویت سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه:تشویق دموکراسی یا تعقیب منافع ملی

نقش سیاست خارجی آمریکا در تداوم رژیم های غیر دموکراتیک

علت حمایت آمریکا از رژیم های غیر دموکراتیک

ترس از روی کار آمدن اسلام گرایان

کمک به تحقق صلح خاورمیانه

سیاست حفظ وضع موجود

گفتار دوم: همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت مصر و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی

گفتار سوم:همسویی سیاست خارجی آمریکا با دولت عربستان سعودی و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی

فصل دوم:حضور نظامی مستقیم آمریکا در خاورمیانه و تأثیر آن بر جریان بنیادگرایی اسلامی         

گفتار اول : پیامدهای سیاسی و فرهنگی حضور آمریکا در منطقه

گفتار دوم:واکنش گروههای بنیادگرا نسبت به حضور آمریکا در منطقه

واکنش نظری  ـ فقهی

واکنش عملی (مبارزه جویانه)

صدام گرایی

بن لادن گرایی و فراگیر شدن کیش بن لادنیزم

فصل سوم:حمایت آمریکا از اسرائیل و تأثیر آن بر آمریکا ستیزی و رفتار گروههای بنیادگرا در خاورمیانه

گفتار اول: حمایت ایلات متحده آمریکا از اسرائیل

علت ، میزان و شیوه های حمایت آمریکا از اسرائیل

علت حمایت آمریکا از اسرائیل

میزان کمک های آمریکا به اسرائیل

شیوه ها و روشهای گوناگون حمایت آمریکا از اسرائیل

پیامدهای منفی حمایت آمریکا از اسرائیل برحل بحران فلسطین

تداوم بقاء و استمرار سلطه رژیم صهیونیستی

انعطاف ناپذیری رژیم صهیونیستی

استمرار عملیات شهرک سازی و ممانعت از تشکیل یک دولت فلسطینی

گفتار دوم: رابطه آمریکا با اسرائیل و تأثیر آن بر موضع گروههای بنیادگرا نسبت به آمریکا در مصر و عربستان سعودی

جایگاه مسئله فلسطین در اندیشه اسلام گرایان

نقش و تأثیر حمایت آمریکا از اسرائیل بر آمریکا ستیزی  اسلام گرایان در مصر و عربستان سعودی

منابع بخش چهارم

نتیجه گیری      

فهرست منابع   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع بنیاد گرایی اسلامی و سیاست خارجی آمریکا”