دانلود پایان نامه با موضوع تاثير زمان تمرين بر تغييرات برخي ايمونوگلوبولينهاي سرم و پاسخ هورمونهاي تستوسترون و كورتيزول دانشجويان مرد ورزشكار

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 120

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 860 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار

مقدمه :

توجه به ایمونولوژی ورزشی در اثر علاقه و نیاز جامعه به ارتقای سلامتی به وجود آمده است. در حال حاضر پذیرفته شده است که عدم فعالیت بدنی عامل خطرزای مهمی برای ابتلا به بیماریها است. ظاهراً تمرینهای ورزشی با شدت متوسط و منظم، یک راه کار اساسی برای جلوگیری از برخی بیماریها است. دستگاه ایمنی در برخی بیماریها شدیداً درگیر می‌شود، لذا علاقه به مطالعه پاسخهای ایمنی به فعالیت ورزشی برای شناخت آثار فعالیت ورزشی و نیز جلوگیری از برخی بیماریها است.

استرس به عنوان عامل تحریک کننده عملکرد ایمنی شناخته شده است. ممکن است فعالیت ورزشی مدل مناسبی برای مطالعه نحوه سازگاری با استرس باشد، زیرا فعالیت ورزشی به آسانی اندازه گیری شده و به میزان زیادی قابل تکرار است.

عقیده بر این است که دستگاه ایمنی  به عنوان ابزاری برای بازشناسی سلولهای خودی از مواد بیگانه و حفظ هموستاز  بدن تکامل پیدا کرده است. توانائیهای بدن برای بازشناسی عوامل بی شمار مهاجم و مبارزه با آنها فوق العاده پیچیده است. در واقع، در دستگاه ایمنی، تمام پاسخهای دفاعی بدن بر علیه مولکولهای بیگانه و نوظهور به وقوع می‌پیوندد. بیشتر اجزای دستگاه ایمنی …

فهرست مطالب :

فصل اول- طرح پژوهش         

مقدمه  

بیان مساله

ضرورت پژوهش

هدفهای پژوهش

هدف کلی

هدفهای ویژه

فرضیه های پژوهش

محدودیتهای پژوهش

محدودیتهای محقق خواسته

محدودیتهای خارج از کنترل محقق

تعریف واژه های عملیاتی

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه  

مبانی نظری

تعریف دستگاه ایمنی

نمای کلی دستگاه ایمنی

وظایف دستگاه ایمنی

ایمونوگلوبولین و آنتی بادی

تغذیه و دستگاه ایمنی

تغذیه و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول

ایمنی ذاتی و اکتسابی

انواع ایمنی اکتسابی

عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی

سازوکارهای احتمالی در ایجاد عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی ورزشکاران

ریتم شبانه روزی

سازوکار تنظیم و ترشح هورمون تستوسترون

آثار فیزیولوژیکی ترشح تستوسترون

سازوکار تنظیم و ترشح هورمون کورتیزول

آثار فیزیولوژیکی ترشح کورتیزول

پیشینه پژوهش

پیشینه پژوهش درباره ایمونوگلوبولینها

پاسخ دستگاه ایمنی به تمرینهای کوتاه مدت و شدید

پیشینه پژوهش درباره تستوسترون و کورتیزول

پاسخ تستوسترون و کورتیزول به تمرینهای مقاومتی و کوتاه مدت شدید

نتیجه گیری

فصل سوم- روش شناسی پژوهش       

مقدمه  

روش پژوهش

جامعه و نمونه آماری

متغیر مستقل

متغیرهای وابسته

روشهای جمع آوری اطلاعات

وسایل مورد استفاده برای سنجش متغیرها

روش سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی

روش اجرای پروتکل پژوهش

روش سنجش متغیرهای وابسته

روش آماری

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل یافته ها    

مقدمه  

تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها

آزمون فرضیه های پژوهش

آزمون فرضیه اول

آزمون فرضیه دوم

آزمون فرضیه سوم

آزمون فرضیه چهارم

آزمون فرضیه پنجم

فصل پنجم- بحث و بررسی و نتیجه گیری        

مقدمه  

خلاصه

بحث و نتیجه گیری

بحث و بررسی ایمونوگلوبولینها

بحث و بررسی تستوسترون و کورتیزول

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع   

پیوستها

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر زمان تمرین بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول دانشجویان مرد ورزشکار”