دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد فیزیولوژیکی ماش

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 120

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 670 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد فیزیولوژیکی ماش

مقدمه :

حبوبات یکی ازمهم ترین منابع گیاهی غنی از پروتئین و دومین منبع مهم غذائی انسان به شمار می روند و نقش بسیار موثری در کنار غلات در تغذیه انسان داشته و در کشورهائی که از نظر کمی و کیفی در فقر غذائی هستند حبوبات اهمیت ویژه ای داشته و جزو اصلی رژیم غذائی مردم فقیر جهان محسوب می شوند.

میزان انرژی در حبوبات معادل غلات بوده و از نظر اسیدهای آمینه (به خصوص لایسین) غنی هستند. با توجه به داشتن ریشه های عمیق، لگوم ها، علاوه بر تحمل شرایط خشکی که جهت کشت در مناطق خشک توصیه می شود از توانایی تثبیت نیتروژن نیز برخوردار هستند که موجب بهبود حاصلخیزی خاک اعم از خواص فیزیکی، شیمیائی و زیستی شده و نقش مهمی را در پایداری نظام کشاورزی ایفا می کنند. به همین خاطر حبوبات در تناوب زراعی جایگاه خاصی داشته و دامنه سازگاری وسیعی دارند. درعرض های جغرافیائی و دامنه های حرارتی مختلف اعم از مناطق گرمسیری و سردسیری قابل کشت می باشند. این محصولات هم به طور منفرد و هم به صورت کشت مخلوط با سایر محصولات قابل کشت هستند.

رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در دو دهه اخیر باعث شده تا مصرف مواد پروتئینی به خصوص گوشت قرمز افزایش چشمگیری یابد. بر این اساس افزایش تولید مواد پروتئینی به ویژه پروتئین های گیاهی که منابع ارزشمندتری در تغذیه هستند ، اجتناب ناپذیراست. ازطرفی حبوبات منبع مناسبی برای تغذیه احشام و حیوانات محسوب می شوند.

ماش، در کشورهای پر جمعیتی نظیر هندوستان با مصرف سرانه ۷/۱۱ کیلوگرم، سهم بیشتری در رژیم غذائی مردم نسبت به سایر کشورها دارند. در کشور ما مصرف سرانه ماش ۸/۴ کیلوگرم است. اگر چه مصرف آن از متوسط جهانی(۱/۶ کیلوگرم) پائین تر است ولی نقش مهمی در تغذیه افراد کم درآمد ایفا می کند. لذا افزایش تولید حبوبات به عنوان …

فهرست مطالب :

چکیده 

فصل اول : کلیات       

اهمیت و خواص حبوبات

تاریخچه پیدایش ماش

منشا و پراکندگی جغرافیایی ماش

خصوصیات مرفولوژیکی ماش

خصوصیات رشد

خصوصیات جوانه زنی

مشخصات اکولوژیکی زراعی ماش

تامین آب

نیاز کودی

تناوب زراعی

عملکرد

آفات و امراض

عملیات زراعی

داشت

برداشت

اهمیت و ارزش غذایی ماش

مصرف درمانی

فصل دوم : بررسی منابع

تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی ماش

فصل سوم : مواد و روش ها     

روش کار

مشخصات خاک محل

آماده سازی زمین و کاشت

عملیات داشت

عملیات برداشت :

یادداشت برداری ها و سنجش ها

صفات مرفولوژیکی و فنولوژیکی

اندازه‌گیری صفات فیزیولوژیکی

فصل چهارم : نتایج و بحث      

ارتفاع بوته

تعدادغلاف در بوته

تعداد دانه در غلاف

وزن پوسته غلاف

وزن صد دانه

عملکرد دانه

عملکرد بیولوژیک

شاخص برداشت

شاخص سطح برگ

درصد پروتئین

سرعت رشد محصول

سرعت جذب خالص

سرعت رشد نسبی

نسبت سطح برگ

محاسبه ضرایب همبستگی

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات    

فهرست منابع   

چکیده انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد فیزیولوژیکی ماش”