دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 120

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 560 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه

مقدمه :

در هنگام ورود به قرن بیستم یا بیست و یکم ، گسترش و عمق فقر در دنیای در حال توسعه، تعجب برانگیز است.

در حدود ۳/۱ میلیارد نفر(۳۰ درصد جمعیت جهان) با درآمد سرانه یک دلار یا کمتر جهت تأمین غذا، سرپناه و دیگر نیازها در فقر مطلق به سر می برند. بنا بر این جای تعجب نیست که گرسنگی ، سوء تغذیه و بیماریهای وابسته به آنها افزایش یافته اند.  بیش از ۸۰۰ میلیون نفر جهت برخورداری از زندگی سالم و فعال به غذای کافی، دسترسی ندارند. میلیون ها نفر دیگر نیز در لبه گرسنگی به سر می برند و بیش از ۱۸۰ میلیون نفر از کودکان پیش دبستانی دارای وزن متناسب با سن خود نیستند که اینها نشان دهنده عدم امنیت غذائی در حال و آینده می باشد.(برزعلی و همکاران، ۱۳۷۹).

در ایران محدودیت منابع آبی، استفاده کامل از زمین های قابل کشت را محدود ساخته است.  از مجموع ۵۱ میلیون هکتار از اراضی قابل کشت ، فقط ۷/۱۸ میلیون هکتار با ۶۰-۵۰ درصد بهره‏وری در چرخه تولید بکار گرفته می‏شود.  از این مقدار نیز هر ساله بیش از ۵/۵ میلیون هکتار به صورت آیش بوده و کشت نمی‏شود(عامل هاشمی پور، ۱۳۷۷).  همچنین ۴ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور شور می‏باشد(بانیانی و حکیمی،  ۱۳۷۶).  در این راستا استفاده از گیاهان زراعی متناسب با شرایط اقلیمی کشور و ابداع روشهای به زراعی برای بهره برداری بیشتر از امکانات موجود، بویژه آب و خاک، ضروری بنظر می‏رسد.

 پنبه یا طلای سفید مهمترین و قدیمی ترین گیاه لیفی است(ناصری، ۱۳۷۴) و یکی از گیاهان مناسب برای کشت در مناطق خشک ونیمه خشک می باشد.  این گیاه نسبت به شوری خاک یا آب آبیاری جزو گیاهان مقاوم طبقه بندی می‏شود(کوچکی وهمکاران، ۱۳۷۲). در بین گیاهان صنعتی، پنبه از موقعیت ویژه‏ای برخوردار است. این گیاه نه تنها با تولید الیاف در صدرمهمترین گیاهان لیفی جای گرفته است، بلکه با داشتن دانه های غنی از روغن و پروتئین، سهم عمده ای را در تأمین روغن خوراکی و جیره غذائی دام به عهده دارد.  بدین ترتیب فرآورده های گیاه پنبه ضمن آنکه قسمت عمده ای از …

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول،کلیات

تاریخچه

اهمیت پنبه

سطح زیر کشت ، تولید و عملکرد پنبه در ایران

طبقه بندی پنبه

مشخصات گیاه شناسی

تنش محیطی

تنش خشکی

تنش غرقابی

تنظیم کننده های رشدی

فصل دوم : بررسی منابع ( پیشینه تحقیق )

جوانه زنی بذر

جوانه زنی بذر پنبه

اثرات تنش خشکی در پنبه

اثر تنش خشکی بر تنفس

توسعه و تقسیم سلول در شرایط تنفس

اثر تنش خشکی بر فرایند فتوسنتزی

اثر تنش خشکی بر انتقال مواد فتوسنتزی

اثر آب ایستادگی و برخی مواد تنظیم کننده ی گیاهی بر رشد و عملکرد گیاه پنبه

اندازه گیری میزان تبخیر و تعرق پتانسیل از خاک با استفاده از تشتک تبخیر

فصل سوم : مواد و روشها ( روش تحقیق )

آزمایشات تنش خشکی ( کم آبی )

ارزیابی تاثیر تنش خشکی ( کم آبی ) بر ویژگیهای جوانه زنی ارقام پنبه

آزمایش برآورد میزان جوانه زنی در شرایط تنش خشکی ( کم آبی )

آزمایش ارزیابی گیاهچه ای در شرایط تنش خشکی ( کم آبی )

اندازه گیری مقدار کلروفیل به روش جنسن

آزمایش تنش خشکی ( کم آبی ) در شرایط مزرعه ای

تنش غرقابی ( آب ایستایی)

تجزیه وتحلیل

فصل چهارم: نتیجه وبحث

بررسی خصوصیات جوانه زنی و رشدی ارقام مختلف پنبه تحت تنش خشکی (کم آبی)

تجزیه واریانس

بحث و نتیجه گیری

مطالعه تنش خشکی (کم آلی) در گلخانه

بررسی خصوصیات عملکردی ارقام مختلف پنبه تحت شرایط خشکی(کم آبی) در شرایط مزرعه

نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در مطالعه مزرعه ای

نتایج مقایسه میانگین های صفات مورد مطالعه در شرایط آزمایش مزرعه ای

بررسی ضراب همبستگی بین صفات

اثر تنظیم کننده رشد در تحمل به آب ایستادگی پنبه در دماهای مختلف فیتوترون

تجزیه واریانس صفات

مقایسه میانگین ها

بحث

فصل پنجم: نتیجه گیری  و پیشنهادات

جمع بندی نتایج آزمایشات

پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه”