دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری منطقه ۱۵ شهرداری تهران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 217

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 1.3 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری منطقه ۱۵ شهرداری تهران

مقدمه :

با توجه به گسترش روزافزون شهرها برنامه ریزی شهری از جامعیت خاصی برخوردار می باشد و محتوای آن به نسبت عمق و ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد بسیار گسترده است شهرها با محیط منطقه ای و نواحی اطراف خود در ارتباطند و از کلیه شرایط آنها اعم از عوامل اقلیمی و طبیعی عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل معیشتی و اقتصادی تاثیر می پذیرند و بر آنها نیز بطور متقابل تاثیر می گذارند.

چنین رابطه و نظامی در اثر توسعه یکباره فیزیکی و افزایش انفجار آمیز جمعیت شهرها. نظام شهرنشینی را با بحران و آینده آن را با ابهام روبرو ساخته است. وجود همین عوامل بر اهمیت برنامه ریزی شهری و لزوم تحقیق و تفحص بیشتر در رابطه با آن می افزاید مجموعه ای که تدوین شده با عنوان تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری محدوده شهرداری منطقه ۱۵ تهران (شهرداری) است. این مجموعه به گونه ای گردآوری شده است تا از جنبه نظری افق و دید دانشجویی را گسترش دهد و بر توان و نتیجه گیری منطقی برای برنامه ریزی برای منطقه بیفزاید.

توالی فصلها و بخشها به این شکل می باشد. بخش اول این مجموعه به کلیات تحقیق اختصاص داده شده است که ابتدا به بیان طرح مساله و ضرورت آن اشاره و سپس اهداف و فرضیات مورد نظر بیان می شوند و در ادامه نیز به بیان طرح مساله تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده و مشکلاتی که فرا روی این تحقیق بوده است. سپس در قالب فصل دوم به بررسی ادبیات و مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است در فصل سوم نیز بعد از انتخاب نمونه موردی بستر جغرافیایی منطقه و عوامل و شرایط اکولوژیکی شرایط اقتصادی شرایط کاربری وضع موجود فصل چهارم به بررسی تغییرات کاربری ارضی و ارزیابی مدیریت اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری و آزمون فرضیات وهمچنین ارائه پیشنهادات باتوجه به …

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه  

فصل اول : کلیات تحقیق         

طرح مساله و بیان ضرورت آن

سوالات اصلی تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه

روش تحقیق

پیشینه و سابقه انجام

مسائل و مشکلات تحقیق

فصل دوم: مفاهیم و پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین       

مقدمه

مفاهیم تحقیق

محتوای طرح کاربری زمین

مفهوم زمین

ناحیه

محله‌ها و ناحیه‌های شهری

برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی شهری

منطقه

انواع مناطق

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

فرایند برنامه‌ریزی کاربرد اراضی

اصول طبقه‌بندی کاربری اراضی شهری

تعریف مدیریت

مدیریت شهری

محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران

طرح هادی شهری

طرح جامع شهر

طرح تفصیلی

پیشینه مطالعات کاربری زمین

پیشینه مطالعات کاربری زمین در دنیا

پیشینه‌ی مطالعات کاربری زمین در ایران

کاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان

پیشینه‌ی برنامه‌ریزی کاربری زمین در منطقه ۱۵

نظریه هاومدل‌های توزیع کاربری اراضی

نظریه نوگراها

نظریه سلامت روان

نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر

نتیجه‌گیری

فصل سوم : مطالعات اکولوژیکی         

مقدمه

موقعیت طبیعی

موقعیت جغرافیایی

ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه ۱۵

آبهای زیرزمینی

زلزله خیزی

مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه

ژئومورفولوژی

توپوگرافی و شیب منطقه

موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی

مطالعات آب و هوا شناسی

آب و هوا

میزان بارش

رطوبت نسبی

روزهای یخبندان

روزهای بارانی

درجه حرارت

باد

مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش کالبدی منطقه

عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات کالبدی منطقه

مطالعات جمعیتی منطقه

مقدمه

روند تحولات جمعیت

توزیع سنی و جنسی جمعیت

پراکندگی و تراکم نسبی جمعیت

میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت

مهاجرت در منطقه

ویژگیهای اقتصادی

وضع فعالیت جمعیت

پیش‌بینی جمعیت منطقه

تاسیسات زیربنایی

شبکه جمع آوری فاضلاب

قنوات

سیستم دفع آبهای سطحی

مخابرات

گاز و فرآورده‌های نفتی

خطوط انتقال نیرو و شبکه توزیع

شبکه آبرسانی

نتیجه‌گیری

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات کاربری زمین در منطقه ۱۵          

مقدمه

تقسیمات داخلی منطقه

استانداردهای کمی شهرسازی

کاربری زمین در منطقه ۱۵

کاربری مسکونی

کاربری تجاری

کاربری آموزشی

کاربری بهداشتی و درمانی

کاربری اوقات فراغت

کاربری فرهنگی – مذهبی

کاربری ورزشی

فضای سبز شهری

اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی

کاربری اداری ، انتظامی ، نظامی

کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری

کاربری حمل و نقل

کاربری صنعتی

کاربری شبکه

کاربری مسیل و حریم مسیل

کاربری اراضی بایر

کاربری حریم شبکه برق

ارزیابی سطوح و سرانه

بررسی اجمالی از تغییرات کاربری اراضی منطقه ۱۵

بررسی تغییرات کاربری‌های مختلف منطقه ۱۵با تاکید بر کمیسیون ماده پنج

بررسی تراکم ساختمانی در کاربریها

نیازمندی‌های کنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه ۱۵

تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات کاربری اراضی

تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات کاربری درنواحی مختلف

تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات کاربری اراضی

نتیجه‌گیری

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و آزمون و فرضیات      

آزمون و فرضیات تحقیق

فرضیه اول

فرضیه دوم

نتایج تحقیق

امکانات و فرصتها ( پیشنهادها )

منابع وماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری منطقه ۱۵ شهرداری تهران”