دانلود پایان نامه با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

دانلود پایان نامه با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 195

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 300 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران

مقدمه :

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین …

فهرست مطالب :

مقدمه  

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت   

فصل اول: مفاهیم        

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت          

تعریف مسؤولیت

اقسام مسؤولیت

مسؤولیت اخلاقی

مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها     

مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت       

مفهوم دولت

مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران      

مبحث اول: نظریه مصونیت       

مفاد نظریه

نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر  

نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

اجتماع خطای شخصی و اداری

اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

تعدیل نظریه تقصیر

نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت    

نظریه خطر

نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

نظریه تضمین حق

نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت          

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت 

مبحث اول: ضرر         

مفهوم ضرر

شرایط ضرر قابل مطالبه

مسلم بودن زیان

زیان باید مستقیم باشد

قابل پیش‌بینی بودن زیان

زیان باید خاص باشد.

زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

ویژگی عامل فعل زیانبار

ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر      

مفهوم تقصیر

مصادیق تقصیر اداری

نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت      

مفهوم رابطه سببیت

اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی         

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

نظریه حاکمیت و تصدی

نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی        

اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی   

تعریف سوء اجرای عدالت

مسؤولیت مدنی قضات

مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی     

زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت          

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت   

مبحث اول: جبران خسارت       

شیوه‌های جبران خسارت

نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی          

مفاد

نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت         

مبحث اول: مراجع اختصاصی    

دیوان عدالت اداری

مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی       

حدود صلاحیت مراجع عمومی

انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری       

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران”