دانلود پایان نامه با موضوع تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

دانلود پایان نامه با موضوع تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 100

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 600 کیلو بایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

مقدمه :

پایگاه‌های داده فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاه‌های داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به کدنویسی، سیستم قادر به عکس‌العمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص می‌باشد. تعریف قوانین ساده‌ترین نوع بیان محدودیت‌ها بوده که برای متخصص های محیط نیز قابل درک می‌باشد. اما در بیان تجربیات اغلب از کلمات فازی استفاده می‌شود که ترجمه آن‌ها به مقادیر دقیق منجر به کاهش ارزش معنایی دانش می‌شود. فازی‌سازی پایگاه‌های داده فعال با هدف نزدیک‌تر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر کمک می‌کند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینکه تغییرات نیز با کمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال می‌شود.

اولین گروه فازی‌سازی گرداننده پایگاه‌های داده فعال ولسکی و بوعزیز و همکارانشان بودند که به فازی نمودن رویداد، شرط و واکنش در تعریف قوانین پرداخته‌اند و طی چند مقاله نتایج آن را ارائه نمودند، این گروه در پروژه Tempo به پیاده‌سازی فازی این سه بخش پرداخته‌اند.

گروه دومی که در این زمینه فعالیت نموده است گروه آقایان یوسل سایجین و اوزگور اولوسوی میجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال سیار پرداخته اند.

فازی نمودن پایگاه‌های داده فعال با هدف کاربردی‌تر نمودن پایگاه‌های داده مطرح شد. این پایان‌نامه ضمن اصلاح تریگر های فازی معرفی شده توسط گروه اول با ایجاد تغییراتی در آنها از تریگر های فازی جهت عمل رونوشت برداری فازی استفاده می کند.

در ادامه این پایان‌نامه یک معماری ساده از موتور رونوشت برداری فازی در پایگاه داده فعال ارائه می‌شود و در پایان با یک نمونه پیاده‌سازی شده از موتور رونوشت برداری فازی موارد پیشنهادی ارزیابی می‌گردد و …

فهرست مطالب :

بخش اول: مفاهیم و تعاریف، کارهای انجام شده 

فصل اول: کلیات        

مقدمه  

مروری بر فصول پایان‌نامه

فصل دوم: پایگاه داده فعال      

مدیریت داده

مدیریت قوانین

تعریف قانون

رویداد

شرط

واکنش

مدل اجرایی

اولویت اجرایی در قوانین

معماری پایگاه داده فعال

آشکارساز رویداد

ارزیابی شرط

زمانبندی

اجرا

نمونه‌های پیاده‌سازی شده

Starburst

Ariel

NAOS

نتیجه   

فصل سوم: مفاهیم فازی

مجموعه‌های فازی

عملگرهای فازی

استنتاج فازی

ابهام‌زدایی

نتیجه   

فصل چهارم : پایگاه داده فعال فازی     

تعریف فازی قوانین

رویداد فازی

رویدادهای مرکب

انتخاب فازی اجزاء رویدادهای مرکب

شرط فازی

واکنش فازی

تعیین فازی موقعیت زمانبندی

معماری و مدل اجرایی قوانین

آشکارساز رویداد

بررسی شرط

اجرا

زمانبندی

نتیجه   

بخش دوم: کاربردی جدید از تریگر فازی، رونوست برداری فازی، نتایج آزمایشات         

فصل پنجم: رونوشت برداری فازی       

رونوشت برداری

رونوشت برداری همگام

رونوشت برداری ناهمگام

ماشین پایه رونوشت برداری داده

مقایسه دو روش همگام و ناهمگام

رونوشت برداری فازی

استفاده از تریگرها برای فازی نمودن رونوشت برداری

کمیت سنج های فازی

روش محاسبه کمیت سنج های فازی

کمیت سنج عمومی

کمیت سنج جزئی

کمیت سنج جزئی توسعه یافته

روش جدید محاسبه حد آستانه در تریگرهای فازی برای رونوشت برداری فازی

معماری ماشین رونوشت بردار فازی

مثال

کارایی

ترافیک در رونوشت برداری مشتاق

ترافیک در رونوشت برداری تنبل

ترافیک در رونوشت برداری فازی

مقایسه تئوری هزینه رونوشت برداری فازی و تنبل

جمع بندی      

فصل ششم: پیاده سازی

Fuzzy SQL Server

عملکرد اجزای Fuzzy SQL Server

شبیه سازی تریگرهای فازی در پایگاه داده غیر فازی

اجزاء تریگر فازی در پایگاه داده غیر فازی

جداول سیستمی مورد نیاز

مثال

کارهای آتی

مراجع و منابع  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تریگر های فازی در پایگاه داده فعال”