دانلود پایان نامه با موضوع تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان

دانلود پایان نامه با موضوع تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 100

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 1 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

مقدمه :

کشاورزی وزراعت در ایران بدون توجه به تأمین آب مورد نیازگیاهان میسرنیست. بنابراین بایستی برنامه ریزی صحیح برای آن بخصوص درشرایط خشکسالی صورت گیرد.

برنامه ریزی صحیح مستلزم محاسبه دقیق نیاز آبی گیاهان می‌باشد. براساس روش‌های موجود مبنای محاسبات نیاز آبی گیاهان ، تبخیرـ تعرق مرجع و ضرائب گیاهی است. تبخیر ـ تعرق مرجع توسط لایسیمتر اندازه گیری می‌شود و برای سادگی کار می‌توان آنرا با توجه به نوع منطقه از روش‌های تجربی نیز تخمین زد.

ضرائب گیاهی نیز از مطا لعات لایسیمتر قابل  محاسبه است. این ضرائب تابعی از عوامل مختلفی از جمله اقلیم می‌باشد. بنابراین بایستی درهر منطقه ای با دقت برای هرمحصولی محاسبه شود. برای محاسبه و برآورد مقدارتبخیر ـ تعرق سازمان خوار باروکشاورزی ملل و متحد«FAO » تقسیم بندی زیر را منظور نموده است:

اندازه گیری مستقیم تبخیر ـ تعرق به وسیله لایسیمتر

اندازه گیری مستقیم تبخیر بوسیله تشتک یا تبخیر سنج

فرمول‌های تجر بی

روشهای آئرودینامیک

روش تراز انرژی

بعضی از روشها فقط جنبه تحقیقاتی داشته تا بتوانند فرایند‌های انتقالی بخار آب را بهتر و عمیق تر بررسی نمایند.برخی دیگر به جهت نیاز در برنامه‌های روزانه کشاورزی بکار می‌روند. ولی …

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه

اهمیت کشت سیب زمینی

اهمیت سیب زمینی در ایران

منطقه مورد مطالعه

استان خراسان

استان سمنان

فصل دوم

سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق

عوامل موثر بر تبخیر و تعرق

عوامل هواشناسی

فاکتورهای گیاهی

شرایط محیطی و مدیریتی

روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  FAO

روش فائو – پنمن- مانتیس

تعیین گرمای نهان تبخیر

تعیین شیب منحنی فشار بخار

تعیین ضریب رطوبتی

تعیین فشار بخار اشباع ea

تعیین فشار واقعی بخار ed

تعیین مقدار تابش برون زمینیRa

تعداد ساعات رو شناییN

تابش خالصRn

شار گرما به داخل خاکG

سرعت باد در ارتفاع ۲ متری

لایسیمتر

تارخچه ساخت لایسیمتر

انواع لایسیمتر:

لایسیمتر زهکشدار

لایسیمتر وزنی

لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک

میکرو لایسیمتر‌های وزنی

طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی

لایسیمترهای با خاک دست نخورده

لایسیمتر‌های با خاک دست خورده

لایسیمترهای قیفی ابر مایر

فصل سوم

محل انجام طرح

معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر

تهیه بستر و نحوه کشت

محاسبهَ ضریب گیاهی

انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق

پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

فصل چهارم

بافت خاک

اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه

محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی

محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری

پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی

بحث در مورد نتایج

نتیجه گیری      

پیشنهادات       

منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان”