دانلود پایان نامه با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 230

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 480 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

مقدمه :

از گذشته های دور تاکنون همواره بین انسانها در جوامع مختلف تعاملات و روابط گسترده ای در ابعاد گوناگون زندگی وجود داشته است اگرچه در هر زمان بنا بر موقعیت خاص آن دوره که متاثر از فرهنگ،مذهب،آداب و رسوم و … بوده میزان نقش و اهمیت قانون، متغیر و در نوسان قرار داشت ولی در هر حال نمی توان نقش قانون در شکل دهی و تنظیم روابط بین اشخاص مختلف اجتماع را نادیده گرفت.

در این رهگذر هر چند ملاک و مبنای مهم و اساسی در وضع قانون همواره رعایت نفع و مصلحت فرد و اجتماع می باشد ولی چه بسا مصالح زمانی و مکانی هر دوره که نیازهای خاص آن دوره و زمان آنها را ایجاب می کند در موقع وضع قانون قابل پیش بینی نبوده یا به هر دلیلی مغفول واقع شود.در چنین شرایطی نیازمند مکانیزمهایی در جهت رفع نیازها و ضرورتهای زمانی هستیم که قانون برای آنها پاسخی درخور در نظر نگرفته یا علیرغم وضع معیار و مبنای کلی “مصلحت” برای آنها ، حدود و ثغور آن را با معیار مضبوط و مشخصی ارائه ننموده است.تعریف مصلحت و بازشناسی عناصر، ارکان و انواع آن ، ضابطه و میزان دخالت مصلحت در امور مختلف، مرجع تشخیص مصلحت،ایستایی یا پویایی مصلحت در مواجهه با مسائل مستحدثه و سایر مسائلی که در این حیطه درراستای اعمال مصلحت ناگزیر از کنکاش و بررسی آنها هستیم،از جمله شاخص هایی هستند که می توانند به کمک اشخاص و ارگانهای مختلفی بیایند که به مناسبت نقش و جایگاه خود،اختیار و توانایی وضع، صدور احکام و اجرای قوانین و مقررات تحت لوای “مصلحت” را دارا می باشند تا …

فهرست مطالب :

مقدمه

بیان مسئله

سوالات و فرضیات تحقیق

پیشینه وضرورت انجام تحقیق

اهداف وکاربرد های تحقیق

روش انجام تحقیق

موانع وضرورتهای تحقیق

بخش اول: کلیات

فصل اول: مفاهیم و انواع

گفتار اول: مفاهیم

مصلحت

از دیدگاه لغوی

از دیدگاه اصطلاحی

مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی

مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی

مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی

تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری

مصلحت در تقابل با عدالت

مصلحت جهت تامین منافع

مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه

مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین

نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی

اخلاق

عدالت

آزادی

کرامت انسانی

گفتار دوم : انواع مصلحت

تقسیم بندی عام مصلحت

تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها

انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص

تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم

تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم

تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها

گفتار سوم : بایسته های مصلحت

ضوابط و ویژگی های مصلحت

تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه

حق های بنیادی و حق های رقیب

اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری

گفتار اول: پیشینه

فقه عامه

فقه امامیه

غرب

مکاتب

دوره باستان

دوره جدید

مکتب عدالت مطلق

مکتب کلاسیک

مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی

مکتب تحققی

مکتب دفاع اجتماعی جدید

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت

قرآن

سنت

اجماع

عقل

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین

گفتار اول: سیاست جنایی

فرض علم بر قانون

نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری

توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون

جرم اِنگاری

ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان

جرم انگاری از دیدگاه اسلام

جرم زدایی

مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن

علل و معیارهای جرم زدایی

کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی

جرائم مادی صرف

نقش و اهمیت عنصر روانی

فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف

مصونیت

منفعت اجتماعی

سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم

تضمین بهتر حقوق فردی

استقلال حاکمیت دولتها

مصونیت های کیفری با منشاء داخلی

انواع مصونیت ها با منشاء داخلی

مصونیت با منشاء خارجی

توجیهات ارائه شده

گفتار دوم: سیاست کیفری

دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات

دیدگاه ابزارگرایانه

دیدگاه گذشته گرایانه

انواع مجازات

حدود

قصاص

تعزیرات

دیات

مجازاتهای بازدارنده

فصل دوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات

عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری

مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری

نظریه خطر

نظریه تقصیر

فردی کردن مجازات

مبانی اصل فردی کردن

اهداف اصل فردی کردن

شیوه‌های فردی کردن مجازات

تناسب جرم و مجازات

تعلیق ومصلحت

تعلیق تعقیب

تعلیق صدور حکم

تعلیق اجرای مجازات

تبدیل مجازات و مصلحت

معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات

مرور زمان

سابقه تاریخی مرور زمان

فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات

تعارض و تزاحم

تعارض

تزاحم

تفاوت میان تعارض و تزاحم

عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم

نقش مصلحت در تزاحم احکام

آزادی مشروط

فوایدآزادی مشروط

مصالح اجتماعی

تأخیر اجرای احکام کیفری

عفو

عفو عمومی

فلسفه عفو عمومی

عفو خصوصی

فلسفه عفو خصوصی

نتیجه گیری و پیشنهادات

کتابنامه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری”