دانلود پایان نامه با موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 190

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 420 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

مقدمه :

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به …

فهرست مطالب :

مقدمه  

فصل اول کلیات         

مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی  

گفتار اول- دوران باستان

گفتار دوم- دوران اسلامی

گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران

مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی      

گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) مفهوم جرایم بهداشتی

ب) مفهوم جرایم درمانی

ج) مفهوم جرایم دارویی

گفتار دوم- ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

الف) عنصر قانونی

ب) عنصر مادی

ج) عنصر معنوی

گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی

الف) تعریف تخلفات انتظامی

ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی

ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی

مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم     

گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

حقوق جزای اختصاصی

گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی         

مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی     

گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط

الف) جرایم علیه بهداشت عمومی

ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی

ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی      

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی

گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران

گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی

گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای

مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی     

گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی

گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی

گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات

گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم      

مبحث اول مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی 

گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران

الف) مفهوم مجازات

ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی

الف) تخفیف مجازات

ب) تشدید مجازات

ج) تبدیل مجازات

گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت        

گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت

نتیجه گیری      

منابع و مآخذ   

نمودار آماری   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی”