دانلود پایان نامه با موضوع جریان حول اجسام جریان بند

دانلود پایان نامه با موضوع جریان حول اجسام جریان بند

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 100

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 1.8 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع جریان حول اجسام جریان بند

مقدمه :

بیش ازیکصدسال پیش تا کنون جریان حول اجسام جریان بند ( مانع) با سطح مقطع دایره ای ومربعی، توجه بسیاری ازمحققین را به خودجلب کرده است.

موضوع جریان حول این اجسام وپدیده پخش گردابه ناشی ازآن به خاطر وجودکاربردهای عملی درمهندسی ازاهمیت زیادی برخورداراست ؛ ازجمله کاربردهای عملی این نوع جریان ها، می توان به جریان حول دودکش ها ، ساختمانها وسازه های بلند، سازه های دریایی، پلهای معلق، بال هواپیما، پروانه کشتی ودکل ها وبسیاری ازموارددیگراشاره نمود.

این نوع جریان اغلب شامل پدیده های پیچیده ای ازقبیل جدایش جریان ، ویک، جریان های برشی ، جریان گردابه ای وپخش گردابه هستند. دراعداد رینولدزبسیارکم ، جریان حول این گونه اجسام کاملا” به آنها چسبیده وجدایش رخ نمی دهد باافزایش عددرینولدز، جریان ازسطح آنها جدا شده ویک جفت گردابه متقارن درپشت آنها تشکیل می شودکه با افزایش عددرینولدز،ابعادگردابه ها نیزبزرگترمی شود.

با افزایش بیشترعددرینولدزگردابه ها حالت نوسانی پیدا کرده ودرجریان پخش می شوددراین حالت جریان ازحالت دائم به حالت غیردائم تبدیل می شود. درحالیکه این گونه هندسه ها ازلحاظ مکانیک سیالات به طور وسیعی توسط محققین بررسی شده اند مساله انتقال حرارت دراین هندسه ها به آن گستردگی بررسی نشده و …

فهرست مطالب :

فصل اول: دیباچه

مقدمه  

رفتار جریان روی موانع

تحریک لایه مرزی

تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام شده

هدف پروژه

فصل دوم: معادلات حاکم بر جریان

معادلات حاکم در جریان آرام

توصیف فرآیندهای سیال و ساده‌سازی آن‌ها

مفهوم جریان آرام

نیروهای برشی و فشاری

رابطه بین اصطکاک سیال و انتقال حرارت

مفهوم انفصال

طرح QUICK

انفصال معادلات حاکم

انفصال جمله وابسته به زمان

انفصال جملات جابه‌جایی

انفصال جملات پخش

ضرایب جبری معادله انفصال

شبکه جابه‌جا شده

الگوریتم سیمپل

فصل سوم: اجرای برنامه توسط نرم‌افزار Fluent

مقدمه

تولیدهندسه مسئله درنرم افزارGambit

اجرای برنامهFluent

فصل چهارم: بررسی عملکرد برنامه و نتایج

مقدمه

بررسی نتایج حاصل از هندسه اول

بررسی توزیع عدد ناسلت موضعی در سطوح مختلف مانع مربعی

بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رنولدز روی سطوح مختلف مانع

بررسی متوسط عدد ناسلت روی کل سطح مانع مربعی

بررسی نتایج حاصله از هندسه دوم

بررسی کانتورهای جریان

تأثیر فاصله مانع از دیواره کانال بر عدد ناسلت

تأثیر افزایش عدد رینولدز بر ناسلت میانگین

تأثیر مانع مربعی بر ضریب اصطکاک

بررسی نتایج حاصله از هندسه سوم

بررسی تغییرات عدد ناسلت بر افزایش عدد رینولدز در نسبت‌های   متغیر

بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط بر حسب تغییر فاصله بین دو مانع

مقایسه ضریب درگ و برا برای موانع مربعی

تأثیر افزایش فاصله موانع بر ضریب درگ

جمع‌بندی و نتایج

پیشنهادات و کار های آینده

فهرست مراجع 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع جریان حول اجسام جریان بند”