دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان

دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 90

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 160 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

مقدمه :

واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار  انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.

این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟

برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از …

فهرست مطالب :

فصل اول : مقدمه

زمینه و بیان  مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

سئولات پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیاتی

فصل دوم:پیشینهنظری وپژوهشی

خلاصه فصل

اسناد

نظریه های اسناد

سو گیری های اسناد

اسنادهای اصلی

ابعاد اسناد

اسنادها؛موفقیت وشکست

اسناد وجنسیت

اسناد وپیشرفت تحصیلی

فصل سوم:روش پژوهش

خلاصه فصل

روش تحقیق

جامعه اماری وروش نمونه گیری

ابزار تحقیق

روش نمره گذاری پرسشنامه

روش اجرا

اعتبار وپایایی پرسشنامه

روش آماری

فصل چهارم:یافته های پژوهش

خلاصه فصل

یافته های توصیفی

یافته های تحلیلی

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی

بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست

یافته های دیگر

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

منابع فارسی

منابع انگلیسی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان”