دانلود پایان نامه با موضوع سد اروک

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 138

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 470 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع سد اروک

مقدمه :

احداث سازه های بزرگ معمولاً بر روی زمین های صورت می گیرد که توان باربری کافی جهت آن سازه را داشته باشند ولی همیشه زمین مرغوب در محل احداث سازه وجود ندارد و بلکه خود انسان باید فکری جهت کیفیت زمین محل احداث سازه داشته باشد استفاده از راهکارهای بهسازی شرایط زمین و نحوه بهسازی آن مهمترین خواسته مهندسان طراح تبدیل شده است .

یکی از مهمترین موارد مورد بررسی در ساختگاه سد ، وضعیت زیر پی می باشد . پی به مجموعه کف دره و تکیه گاهها که سد بر روی آن قرار می گیرد اطلاق می شود و چون سنگ پی ، سد ارواک از سنگهای آهکی و آهکی مارنی و ندرتاً مارن تشکیل شده ، لذا بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی این سنگها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .

تراوش در پی و تکیه گاههای سد رابطه مستقیم با نوع سازندهای زمین شناسی و میزان خلل و فرج موجود در آنها دارد . لذا یکی از پارامترهای بسیار مهم در سد سازی تعیین ساختگاه سد و بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی و همچنین عملکرد نیروهای تکنونیکی در …

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول کلیات

مقدمه

اهداف و اهمیت موضوع

مختصات جغرافیایی ساختگاه سد

مشخصات فنی

راههای دسترسی به سد

بررسی آب و هوایی منطقه و محل پروژه

مطالعات و بررسی های قبلی

روش مطالعه

مطالعات زمین شناسی

مطالعات لیتپولوژیکی

مطالعات زمین شناسی ساختمانی

مطالعات ژئوتکنیکی

نقشه های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی

فصل دوم بررسی روشهای تحقیق و لزوم اجرای طرح

مقدمه

اهمیت احداث سد و انتخاب نوع آن

سدهای خاکی

انواع سدهای خاکی

ساختگاه سد سنگهای کربناتی

سنگ آهک

بررسی خصوصیات مهندسی سنگ آهک

برخی از پارامترهای سنگهای آهکی

بررسی انحلال پذیری سنگ آهک

روش تحقیق

زمین شناسی

ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر

طبقه بندی مهندسی توده سنگ

طبقه بندی RMR و Q

طبقه بندی اندیس مقاومت زمین شناسی ( GSI )

ویژگی های ژئوتکنیکی توده سنگی

مطالعه خواص ژئوتکنیکی آبرفت محل پی

فصل سوم زمین شناسی

مقدمه

زمین شناسی عمومی منطقه

ژئومورفولوژی

سنگ چینه شناسی

ژوراسیک

سازند کشف رود

سازند چمن بید

سازند مزدوران

کر تا سه

سازند شورجه

سازند تیرگان

سازند سرچشمه

سازند سنگانه

سازند آیتامیر

سازند آبدراز

سازند آبتلخ

سازند نیزار

سازند کلات

سازند نفته

پالئوژن

سازند پسته لیق

سازند چهل کمان

سازند خانگیران

نئوژن

نهشته های کواترنر ( رسوبات جوان )

زمین ساخت منطقه ای

زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد

ژئومورفولوژی محل سد

زمین ساخت محل سد

ناپیوستگی های تکیه گاه سد

بررسی ویژگی های مهندسی درزه ها

هیدروژئولوژی ساختگاه سد

بررسی سطح آب زیر زمینی در گمانه های اکتشافی

بررسی میزان نفوذ پذیری در توده سنگی و مصالح آبرفتی ساختگاه سد

فصل چهار بررسی خواص ژئوتکنیکی آبرفت ساختگاه سد

مقدمه

بررسی ویژگی های خاکها

طبقه بندی رسوبات آبرفتی ساختگاه سد

بررسی خواص هیدرولیکی مصالح آبرفتی

آزمایش نفوذ پذیری لونران

قطعه لوفران پایین تر از سطح آب زیر زمین ( GWL)

آزمایش با بارخیزان

آزمایش با بار ثابت

آزمایش با بار افتان

محاسبه ضریب نفوذ پذیری

محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار خیزان

محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار ثابت

محاسبه ضریب نفوذ پذیری آزمایش با بار افتان

نفوذ پذیری مصالح آبرفتی ساختگاه سد

بررسی نفوذ پذیری گروههای مختلف رسوبات مصالح آبرفتی ساختگاه سد

بررسی پارامترهای مقاونتی و تراکمی مصالح آبرفتی ساختگاه سد

آزمون نفوذ استاندارد ( SPT )

آزمون نفوذ مخروطی ( CPT )

رابطه بین

فصل پنجم بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی توده سنگ

مقدمه

آزمایشات برجای مکانیک سنگ

ارزیابی کیفی توده سنگ براساس ضریب RQD

بررسی خصوصیات هیدرولیکی توده سنگ

مسیرهای هیدرولیکی سنگ

آزمایش فشار آب

آزمایش لوژان

روشهای مختلف تعیین عدد لوژان

حساسیت آزمایش لوژن

نفوذ پذیری توده سنگی ساختگاه سد

فصل ششم بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی سنگ بکر و طبقه بندی مهندسی توده های سنگی

مقدمه

بررسی های آزمایشگاهی

ویژگی های فیزیکی

تخلخل

میزان جذب آب

وزن واحد حجم سنگها

ویژگیهای مکانیکی

مقاومت فشاری تک محوری

زاویه اصطکاک داخلی

مقاومت چسبندگی

طبقه بندی مهندسی سنگ بکر

رده بندی مهندسی توده سنگ ساختگاه سد ارواک

انواع مختلف طبقه بندی

طبقه بندی ژئو مکانیکی RMR

طبقه بندی Q

طبقه بندی GST

فصل هفتم نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

پیشنهادات

فهرست منابع

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع سد اروک”