دانلود پایان نامه با موضوع شرکت در قتل عمد

دانلود پایان نامه با موضوع شرکت در قتل عمد

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 160

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 440 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع شرکت در قتل عمد

مقدمه :

هرگاه جرمی محقق می شود و یا جنایتی بوقوع می پیوندد، فرد یا افرادی هستند که سبب ارتکاب این اعمال و افعال گردیده اند و به عبارتی وجود جرم بی مجرم ویا مجرمین ممکن نمی باشد پس از وقوع جرم وکشف آن و دستگیری متهمین و یا متهم پرونده به نظر دادیار یا بازپرس جهت تحقیقات و صدور قرار مقتضی اعم از منع تعقیب و یا مجرمیت می رسد.

زمانی که جرمی توسط یکنفر اتفاق می افتد قاضی پرونده بسیار کم دچار اشتباه می گردد و حال اگر مترکبین جرم متعدد باشند ضریب اشتباه قاضی مسلما بالاتر خواهد رفت چرا که عمل افراد از حیث نوع عمل، زمان و مکان وقصد و نیت خاص هر یک متفاوت است . در نتیجه شناخت کامل افراد اطراف و یا داخل در دایره جرم بسیار امری مهم و ضروری است .

فرض کنیم فردی به قصد کشتن کسی از خانه خارج شده و در فرصتی مناسب به ضرب گلوله وی را می کشد در این حالت مجرم بودن متهم هیچ تردیدی ندارد ولی در نظر بگیرید در درگیری های قومی و قبیله ای نزاع دسته جمعی و نظایر آن همواره نتیجه قتل یک یا افراد بیشتری را به بار می آورد که تعیین قاتل یا قاتلین جرم موردنظر با دشواری همراه است . بطور کلی زمانی که گروهی با همکاری آگاهانه یا ناآگاهانه سبب قتل فردی می شوند. یافتن قاتل اصلی با پیچیدگی روبروست. وقاضی پرونده برای شناسایی قاتل واقعی قدر مسلم با سختی بیشتری مواجه است . و در چنین شرایطی پاسخ به این سوال ها اساسی است آیا همه افراد موردنظر قاتل هستند؟ معاونین و شریکان این جرم چه کسانی هستند ؟ در صورت قاتل شناختن این افراد آیا می توانیم مجازات قصاص را برای آنها درنظر گرفت؟ پاسخ به مجموع این سوالات و دیگر سوالاتی که ضمن این موارد در ذهن حاصل می شود جز با شناخت قواعد و مقررات و احکام خاص مساله مورد بحث در قانون مجازات و آرای فقهای معتبر امکانپذیر نیست.

از سوی دیگر لزوما زمانی که مجموع افرادی در جرم قتلی دخالت می کنند در رتبه اول نباید به یکباره ذهن به سمتی برود که همه افراد را به عنوان قاتل عمد بشناسیم بلکه ممکن است برخی از افراد و بدون آنکه در عملیات اجرائی قتل دخالت داشته باشند عمل حاصله را تسهیل کرده باشند. به عنوان مثال …

فهرست مطالب :

پیشگفتار

چکیده

مقدمه

بیان موضوع

اهداف و کاربردها

پرسش ها

فرضیه ها

روش تحقیق و موانع آن

روش تحقیق

موانع و مشکلات

بخش یکم:مفاهیم و پیشینه شرکت درجرم درحقوق ایران و کشور و مصر

فصل اول واژه شناسی

فصل دوم شرکت در جرم

گفتار اول – تعریف شرکت در جرم

تعریف لغوی

تعریف حقوقی

تعریف شرکت در جرم در حقوق ایران

تعریف شرکت در جرم در حقوق کشور مصر

مقایسه معاونت و شرکت در جرم

گفتار دوم – انواع شرکت در جرم و ارکان آن

انواع شرکت در جرم

شرکت در جرائم عمدی

شرکت در جرم غیرعمد

ارکان شرکت در جرم

ارکان شرکت در جرم در حقوق ایران

رکن قانونی

رکن مادی

رکن معنوی

مجازات شرکت در جرم

ارکان شرکت در جرم در حقوق مصر

رکن قانونی

رکن مادی

رکن معنوی

مجازات شرکت در جرم

مبحث دوم – قتل عمد

گفتار اول – تعریف قتل عمد

تعریف لغوی

تعریف حقوقی

تعریف قتل عمد در حقوق ایران

تعریف قتل عم در حقوق مصر

گفتار دوم – انواع قتل عمدو ارکان آن

انواع قتل عمد

قتل عمد محض

قتل عم تبعی

ارکان قتل عمد

رکن قانونی

رکن مادی

رکن معنوی

فصل دوم تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – تاریخچه شرکت در قتل عمد در حقوق ایران

مبحث دوم – تاریخچه شرکت در قتل عمد درحقوق مصر

بخش دوم ماهیت و عناصر شرکت در قتل عمد در حقوق ایران و مصر

مبحث اول – ماهیت و انواع شرکت در قتل عمد

گفتار اول – تعریف شرکت در قتل عمد

تعریف لغوی

تعریف حقوقی

در حقوق ایران

تعریف جرم شرکت درقتل عمد از دیدگاه حقوق عرفی

تعریف جرم شرکت در قتل عمد از دیدگاه قانون مجازات

در حقوق مصر

تعریف فقهی

فقه امامیه

فقه عامه

گفتار دوم – انواع شرکت در قتل عمد

در حقوق ایران

انواع شرکت در قتل عمدی از حیث رکن معنوی

شرکت در قتل عمدی باسبق تصمیم

شرکت در قتل عمدی با توافق آنی

شرکت در قتل عمدی بدون علم و اطلاع شرکاء از شرکت یکدیگر

شرکت در قتل عمدی از نظر میزان تاثیر در جنایت

در حقوق مصر

مشارکت بصورت مستقیم

مشارکت بصورت تمالو ( زمینه چینی در قتل)

اشتراک از راه مساعده

اشتراک با تشویق کردن

اشتراک در توطئه چینی کردن (هم پیمانی)

گفتار سوم – مقایسه اجمالی فی مابین شرکت در قتل عمدی و منازعه منتهی به فوت

مبحث دوم – عناصر سازنده شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

گفتار اول – عنصر قانونی

در حقوق ایران

بررسی ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

بررسی ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

بررسی ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

استثنائات وارد بر شرکت در قتل عمدی

در حقوق مصر

گفتار دوم – عنصر مادی

در حقوق ایران

ماهیت عنصر مادی در شرکت در قتل عمدی

عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)

رفتار مرتکبین در سلب حیات از دیگری

درحقوق مصر

عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مستقیم

عنصر مادی شرکت در قتل عمدی بصورت تمالو

عنصر مادی شرکت در قتل به صورت مساعده

عنصر مادی شرت در قتل به صورت تشویق کردن

عنصر مادی شرکت در قتل به صورت توطئه چینی

گفتار سوم – عنصر معنوی

در حقوق ایران

ضابطه عمد (همگی قاصد در قتل باشد)

هیچیک از مرتکبین قاصد درقتل نباشد

ضابطه فعل نوعا” کشنده

عمل همگی کشنده است

عمل هیچ یک کشنده نیست

عمل برخی کشنده است

آگاهی مرتکبین از وضعیت خاص مقتول

همگی آگاه به وضعیت خاص مقتول می باشند

هیچ یک آگاه به وضعیت خاص مقتول نیستند

در حقوق مصر

تعریف عنصر روانی از دیدگاه حقوقدانان مصر

بخش سوم – مجازات شرکت در قتل عمد در حقوق کیفری ایران و مصر

مبحث اول – کیفیات مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – مجازات شرکاء در قتل در فقه امامیه

گفتار دوم – مجازات شرکاء در قتل در حقوق کیفری ایران و مصر

در حقوق ایران

در حقوق مصر

مبحث دوم – کیفیات شخص موثر در مجازات شرکاء در قتل

گفتار اول – جنون

گفتار دوم – صغر

گفتار سوم – استحقاق قتل (مهرور الدم بودن)

گفتار چهارم – امرآمر قانونی

گفتار پنجم – رابطه ابوت (رابطه پدر و فرزندی بین قاتل و مقتول)

گفتار ششم – کفر (تفاوت دین شرکاء با مقتول)

گفتار هفتم – دفاع مشروع

گفتار هشتم – تفاوت در جنسیت شرکاء با مقتول

نتیجه گیری

کتاب نامه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع شرکت در قتل عمد”