دانلود پایان نامه با موضوع شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 65

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 380 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک

مقدمه :

طبق ماده ۲ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده که به حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرض مستقل که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا پراکنده در آنجا سکونت داشته باشند و اکثریت ساکنان دائمی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکی از فعالیت های کشاورزی، دامداری، باغداری به طور اعم و صنایع روستایی روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت های اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادی یا قریه نامیده شده است .

عدم توجه به فضاهای روستایی بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی از نظر داده های محیطی و نیروی استانی پرتوان این نواحی می باشد. برای رسیدن به توسعه ها ناگزیر به برنامه ریزی و توسعه روستایی می باشیم.

در این پایان نامه سعی بر این است تا به شناختی اجمالی از روستای چاهملک دست پیدا کنیم. در فصل اول به ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه پرداخته و در فصل دوم به شناسایی منطقه مورد مطالعه (حوزه نفوذ روستا) و همچنین در فصل سوم ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار می دهیم و در آخر به تجزیه و تحلیل و …

فهرست مطالب :

مقدمه  

فصل اول: ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

وسعت و موقعیت شهرستان نائین

بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین

ساخت جنسی و سنی

مهاجرت

سواد

آموزش

دین

بهداشت و درمان در شهرستان نائین

وضع فعالیت

بررسی کشاورزی

بررسی دامداری در شهرستان

زمین شناسی و توپوگرافی منطقه

بررسی منابع آب شهرستان

فصل دوم: شناسایی منطقه مورد مطالعه(حوزه نفوذ روستا)

تعیین حوزه نفوذ روستا با توجه به موقعیت جغرافیایی رههای ارتباطی و نحوه استفاده از خدمات

تحولات جمعیتی در حوزه نفوذ روستا

حجم و رشد جمعیت

تعداد و بعد خانوار

بررسی وضعیت اقتصادی حوزه نفوذ روستا

کشاورزی(زراعت)

دامداری

صنعت

بررسی اجمالی منابع طبیعی خصوصاً آب در حوزه نفوذ

بررسی چگونگی سوانح طبیعی نظیر زلزله، سیل در حوزه نفوذ

زلزله

سیل

بررسی چگونگی و نحوه عملکرد خدمات موجود در حوزه نفوذ

بررسی موقعیت ایلات و عشایر در حوزه نفوذ و تأثیرات ناشی از آنها

فصل سوم: ویژگی های عمومی روستای مورد مطالعه

بررسی منطقه مورد مطالعه با توجه به موقعیت جغرافیایی

زمین شناسی

چینه شناسی

مرفولوژی

اراضی کوهستانی

تپه ماهورهای مارنی و کنگومرایی

مخروط افکنه ها

شبکه آب راهه ها

واحد تپه های ماسه

بررسی وضعیت اقلیمی منطقه مورد مطالعه

درجه حرارت

باد

میزان بارندگی و رطوبت در روستا

رطوبت منطقه مورد مطالعه

شناخت و بررسی علل پیدایش روستا

وجه تسمیه روستا

تحولات جمعیتی و نیروی انسانی روستای چاه ملک

حجم و رشد جمعیت

ساختار سنی

ساختار جنسی

بررسی مهاجرت روستا

مطالعه سواد و آموزش

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستا

محدوده اراضی کشاورزی

بررسی منابع تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی روستا

آب آشامیدنی روستا

آب زراعی روستا

بررسی وضعیت معیشتی روستا شامل فعالیتهای کشاورزی، دامداری، صنایع و….

انواع محصولات زراعی و سطح زیر کشت آنها

میزان عملکرد زراعی

دامداری

صنعت

توزیع جمعیت در سن فعالیت ها

بررسی چگونگی مالکیتها نحوه تملک اراضی روستا

بررسی شبکه های ارتباطی شامل: سطح بندی شبکه ها، تعیین طول و عرض معابر و….

بررسی تأسیسات آب آشامیدنی، برق، و….

برق

نحوه دفع آبهای سطحی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و ارائه پشنهادات

برآورد کمبودهای اساسی حوزه نفوذ روستا در زمینه خدمات رفاهی، تأسیسات و سطح بندی آن

پیش بینی عملکرد اقتصادی روستا در آینده

تجزیه و تحلیل و پیش بینی جمعیت آینده روستا

بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی و زیر بنایی در سطح روستا

تجزیه و تحلیل شبکه های ارتباطی داخل روستا با توجه به نقش و نحوه عملکردی مراکز محلات و تعیین تنگناهای ارتباطی موجود و پیش بینی ارتباط صحیح و منطقی در کلیه نقاط روستا

بررسی سرانه های موجود، پیشنهادی و تعیین کمبودهای خدماتی و مسکن

تعیین محدودیتهای و امکانات توسعه فیزیکی و پیش بینی جهت توسعه فیزیکی روستا

محدودیتهای توسعه فیزیکی

امکانات توسعه فیزیکی

جهت توسعه فیزیکی روستا

پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا اعم از بافت و مسکن با توجه به مطالعات طبیعی و سیاسی

ضوابط کلی طراحی کالبدی بافت

ضوابط کلی مسکن

منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع شناخت ویژگی های طبیعی و جغرافیایی روستای چاه ملک”