دانلود پایان نامه با موضوع شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

دانلود پایان نامه با موضوع شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 186

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 1.9 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی

مقدمه :

آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات در جوامع بوده و دارای چهار مؤلفهء بنگاههای اقتصادی، شهروندان، زیرساختها و دولتها است.

اهمیت ارزیابی الکترونیکی در تبیین تفاوت کشورهای مختلف در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شکاف دیجیتالی است. اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتالی، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایه گذاری خارجی و اهداف اجتماعی همچون کاهش شکاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان از جمله دستاوردهای آمادگی الکترونیکی به شمار میروند.

برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی مدلهای متفاوتی از جمله: MOSAIC، APEC، CID، CSPP، EIU ، ITU و… وجود دارند که هر کدام شاخصها و روشهای متفاوتی را برای سنجش آمادگی الکترونیکی ارائه …

فهرست مطالب :

مقدمه  

چکیده 

روش تحقیق

مفهوم آمادگی الکترونیکی

تعاریف آمادگی الکترونیکی

اهداف آمادگی الکترونیکی

فرایند توسعه آمادگی الکترونیکی در یک کشور

ضرورتها و روشهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی

اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی

ضرورتهای آمادگی الکترونیکی

مؤلفههای آمادگی الکترونیکی

عناصر مؤثر در آمادگی الکترونیکی

مزایای آمادگی الکترونیکی

موانع تحقق آمادگی الکترونیکی

گزارش اجلاس جهانی اقتصاد

رتبه بندی اکونومیست اینتلیجنس

جامعه اطلاعاتی

فناوری مولد   جامعه صنعتی

ساختار کلی یا چهار چوب ارزیابی آمادگی الکترونیکی  

قابلیت های دسترسی به زیر ساخت

ظرفیت های بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

فرصت های ارزش زا

شناسایی مدلهای آمادگی الکترونیکی و استخراج معیارهای آن     

معیار های کلان سنجش آمادگی الکترونیکی

بررسی کلی مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی

مدل CSPP

مدل McConnel International

مدل CID

مدل APEC

مدل EIU

مدل Mosaic

مدلITU

مدل CIDCM

مدل هیکس

مدل MIT

متدولوژی های مورد استفاده مدلها

دسته بندی مدلها در جامعه و اقتصاد الکترونیک

بررسی آمادگی الکترونیکی به تفکیک حوزه ها   

آمادگی الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط

آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک

بررسی مدل های آمادگی الکترونیکی در تجارت الکترونیک

آمادگی الکترونیکی در سطح سازمانها

معیار های ارزیابی آمادگی الکترونیک ساز مان ها در ایران

مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸

مقایسه وضعیت آمادگی الکترونیکی در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹

ارائه معیارهای بهینه برای کشور به تفکیک حوزه ها        

سازمان های دولتی

سازمانهای تجاری

بنگاههای اقتصادی

جامعه اطلاعاتی

جمع بندی نهایی         

منابع   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع شناسایی معیارهای سنجش آمادگی الکترونیکی”