دانلود پایان نامه با موضوع طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند

دانلود پایان نامه با موضوع طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 130

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 4.4 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند

مقدمه :

کیفیت و کمیت تولید شیرابه طی دوره فعال زندگی و پس از دفن پسمانددر کنترل دفن پسمانداهمیت دارد.بعلاوه کیفیت شیرابه تصفیه آن بسیار مهم است شیرابه بدلیل تراوش یا نفوذ آب و دیگر مواد پسماند و فشرده شدن این پسماندها در اثر وزن خودشان بوجود می آید.بنابراین شیرابه را میتوان بعنوان مایعی تعریف کرد که وقتی آب یا دیگر مایعات با مواد زائد تماس پیدا می کنند،بوجود می آید.شیرابه یک مایع آلوده است که حاوی مواد معلق و محلول است.

بخشی از نزولات آسمانی(برف و باران) که بر روی پسماندها می ریزند از نظر شیمیایی و فیزیکی با این پسماندها واکنش می دهند و به پایین نفوذ می کنند.در زمان نفوذ،این آب بعضی مواد شیمیایی در پسماندرااز طریق واکنش شیمیایی حل می کند.آب نفوذ کرده ممکن است همچنین آبی را که از فشرده شدن پسماندبدلیل وزنشان ایجاد شده را هم حل کند.مطالعات و بررسیهای زیادی انجام شد تا نقش فعالیتهای میکروبی در تجزیه پسماندهای شهری و ایجاد شیرابه مشخص شود.

درپسماندهای شهری متان،دی اکسید کربن،آمونیاک،سولفید هیدروژن به دلیل تجزیه بی هوازی این پسماندها تشکیل می شود.این گازها ممکن است در آب حل شوند و با پسماندها یا اجزاء تشکیل دهنده محلول در آب نفوذ کرده،واکنش دهند.بعنوان مثال،دی اکسید کربن با آب ترکیب می شود تا …

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات

اطلاعاتی راجع به شیرابه در مدفن پسماند

شکل گیری شیرابه در مدفن پسماند

آماده سازی تعادل آبی مدفن پسماند

گنجایش زمینهپسماندهای جامد

عوامل مؤثر بر کیفیت شیرابه

ترکیب پسماند

زمان سپری شده

دمای محیط

رطوبت موجود

اکسیژن موجود

ارزیابی کیفیت شیرابه

تست های آزمایشگاهی

تست نفوذ آب(ASTM)

تست استاندارد نفوذ یا تراوش

تست TCLP

روش بارندگی مصنوعی شیرابه

روش استخراج چند گانه(MEP)

مطالعه و بررسی شیرابه با استفاده از Lysimeter

طراحی پیشگویانه

عوامل مؤثر بر کمیت شیرابه

مقدار بارندگی

نفوذ آبهای زیرزمینی

میزان رطوبت پماند

طراحی پوشش نهایی

ارزیابی کمیت شیرابه

میزان تولید قبل از بسته شدن مدفن پسماند

حجم شیرابه بدلیل تراکم فشار

افت شیرابه بدلیل تبخیر

افت شیرابه بدلیل جذب در پسماند.

مدل کامپیوتری

میزان تولید پس از بسته شدن مدفن پسماند

روش متعادل نگه داشتن آب

مدل های کامپیوتری در تلفیق و پیوند روش تعادل آب

معادله تجربی

مدل ریاضی

سنجش مستقیم نفوذ

خلاصه اظهارنظرهاروی تولید دراز مدت شیرابه

ترکیب شیرابه

تغییرات و دگرگونیها در ترکیب شیرابه

پیدا کردن منشأ ترکیبات(ردیابی ترکیبات)

مدل های توزیع شیرابه

فصل دوم : طراحی سیستم جمع آوری شیرابه مدفن پسماند

سیستم جمع آوری شیرابه

پوشش مدفن پسماند

کنترل شیرابه در مدفن پسماند

سیستم لایه پوششی تحتانی (لاینز)برای MSW

سیستم لایه پوششی تحتانی(لاینز)برای Monofill ها

ساختار لایه پوششی خاک رس

ساختار لایه پوششی ژئوممبرن

لایه زهکشی

طرح گودال(چاله)و لوله جمع آوری شیرابه

گودال (چاله)شیرابه

لوله جمع آوری شیرابه

تسهیلات جمع آوری شیرابه

احداث گودال جمع آوری شیرابه

تسهیلات نگهداری و نقل مکان شیرابه

دریچه پاکسازی خط شیرابه

ایستگاه بالابری و پمپ جمع آوری شیرابه

مخزن نگهداری شیرابه

سیستم های زدایش شیرابه

جریان گرانشی

رایزر شیب جانبی

حرکت شیرابه در مدفن های فاقد زهکشی

نقص سیستم های جمع آوری شیرابه

گرفتگی لوله

خردشدگی لوله

طراحی غلط

حفظ و نگهداری سیستم جمع آوری شیرابه

فصل سوم : طراحی دیگر اجزای مدفن پسماند

انتقال آب بارندگی

طراحی کانال آب بارندگی

طراحی آبگذر

طراحی حوضچه های آب بارندگی

غشای ژئوسنتری

طراحی کانال مهار و برون ریز

وزن مجاز وسیله نقلیه

بررسی لغزش خاک پوشش

بررسی از نظر نشت غیر یکنواخت

طرح هرّه خاکریز

ثبات مدفن

مطالبی در مورد طراحی لرزه ای مدفن ها

طراحی جاده دسترسی

فصل چهارم : تولید شیرابه و مدیریت آن

مدیریت شیرابه

بازیافت شیرابه

تبخیر شیرابه

تصفیه شیرابه

تصفیه مرداب(زمینهای خیس)

منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند”