دانلود پایان نامه با موضوع قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

دانلود پایان نامه با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 125

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 500 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران

مقدمه :

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و … خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا …

فهرست مطالب :

مقدمه  

بیان مسئله:

فرضیه‌ها:

بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 

فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج       

مبحث اول: حراج در قانون شهرداری

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۴ مجلس شورای ملی

گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب ۱۲/۴/۱۳۴۶ مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.

گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب ۱۳/۷/۱۳۱۷ مصوب مجلس شورای ملی

گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب ۲۵/۱/۱۳۵۵ مجلس شورای ملی و مجلس سنا

مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور

گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰

گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب ۱۳۵۸

گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب ۳/۱۱/۱۳۵۵

گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۴ قانون ثبت

مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۶/۴/۱۳۵۵ وزیر دادگستری

گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی

گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده ۱۴۰ آیین‌نامه

گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج

گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج

مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی

گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده ۵۱ قانون نظام صنفی.

گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۴ قانون نظام صنفی

مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور

مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی

گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۰/۲/۱۳۳۴ مجلس شورای ملی

گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۴۹ مجلس شورای ملی

مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت

گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟

گفتار دوم: بررسی نظریات

مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی

گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴

گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب ۳/۳/۱۳۵۰

گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمرکی

گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه

مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی

مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ مجلس شورای اسلامی

گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک

گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک

مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی

بخش دوم: مزایده        

فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی     

فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن  

فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی        

فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی       

گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا

گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه

گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی

مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول

گفتار اول: محل مزایده

گفتار دوم: زمان مزایده

گفتار سوم: آگهی مزایده

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده

‌گفتار پنجم: جلسه مزایده

گفتار ششم:‌ توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده

گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده

گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده

گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده

گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده

بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط

گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده

گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده

گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول

گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج   

فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس        

فصل دوم: ارکان بورس

فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس         

گفتار اول: خرید

گفتار دوم: فروش

گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش

فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی       

بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج  

بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج         

فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج        

فصل دوم: اقسام حراج 

گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف

گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا

گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل

گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی

گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی

گفتار ششم: حراج جمعی

فصل سوم: مشخصات حراج     

گفتار اول: حراج دولتی

بند اول: حراج در مقام فروش کالا

بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی

گفتار دوم: حراج خصوصی

بند اول: حراج اشخاص حقیقی

بند دوم: حراج اشخاص حقوقی

فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج

گفتار اول: اصل آزادی قراردادها

گفتار دوم: قصد و رضای طرفین

گفتار سوم: اهلیت طرفین

گفتار چهارم: موضوع حراج

بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.

بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد.

بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.

بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد

بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد

گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج

فصل پنجم: ثمن معامله در حراج         

فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 

فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل کاری است

فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است         

فصل نهم: ویژگیهای حراج       

نتیجه‌گیری       

منابع و ماخذ   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران”