دانلود پایان نامه با موضوع کشف وشهود در پنج کتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 145

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 330 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

مشتری مداری

دانلود پایان نامه با موضوع کشف وشهود در پنج کتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء

مقدمه :

دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یک هدف متعالی است وعارفان همواره آن را سر لوحه طریقت خود قرار داده اند .در عرفان به این دیدار ،شهودیا مشاهده گفته می شود .موضوع اصلی این پژوهش بررسی کشف وشهود در پنج کتاب اصلی :اللمع ،اسرالتوحید،رساله قشیریه، کشف المحجوب وتذکره الاولیاء است.از آنجا که تحقیق مدون ومکتوبی درباره این موضوع تا به امروز ارائه نشده است ،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی وژرف نگری بیشتر به این مهم بپردازد.

مطالعه متون عرفانی ،حالات روحی عارفان در هنگام مکاشفه وسخنان شطح آلودی که تحت تأثیر جذبه الهی بر زبان می اورند ،قند مکرر  است که با تکرار آن از تأثیر شگرف وعمیق آن کاسته نمی شود .بحث کشف وشهود ،حس کنجکاوی شیرینی را بر می انگیزد تا با اشتیاق هرچه تمام تر ،منابع آن …

فهرست مطالب :

چکیده                                                                                             

مقدمه

فصل اول: تعاریف

منشأ پیدایش تصوف اسلامی

مکتب زهد

مکتب کشف و شهود

مکتب وحدت وجود

نویسندگان پنج کتاب اصلی

عبدالله بن علی سراج طوسی

ابوسعید ابوالخیر

ابوالحسن علی بن عثمان هجویری

عبدالکریم قشیری

ابوحامد شیخ فریدالدین عطار

آثار عطار

تجربه عرفانی و مشکلات آن

تعریف کشف و شهود

ستروتجلی (با ارائه جدول)

آپوکالیپس وواژه گان همسو با آن

مکاشفه واسطوره

مکاشفه (آپوکالیپس) درادیان زنده جهانی

مکاشفه درکتابهای مقدس (عهدین ) و کتابهای آسمانی دیگر

تعریف کشف و شهود از متون عرفانی

سرمنشأ منحصر به فرد مکاشفه، از دیدگاه غربیان  اشارات دینی و الهیات

خلاصه فصل اول

فصل دوم: راههای رسیدن به کشف و شهود

راههای رسیدن به کشف و شهود

راههای رسیدن به کشف و شهود درمکتب زهد

طریق وصول به مکاشفه درمکتب کشف و شهود

کشش آنسویی در کشف و شهود

مکاشفه با همراهی جسم

مکاشفه با همراهی دل

مکاشفه با همراهی روح

خلاصه فصل دوم

فصل سوم: انواع و مراتب مکاشفه (مشاهده، معاینه، محاضره)     

ارجعیت مشاهده ، معاینه،محاظره با ارائه جدول

انواع مکاشفه با ارائه جدول

حالت عارفان در هنگام مکاشفه

سخنان شطح آمیز به هنگام مکاشفه

منابع شطیحات

آیا هر رویایی مکاشفه است؟

انواع خواب و رویا با ارائه جدول

مکاشفه در بیداری

مکاشفه درخواب

دراحوال پس ازمرگ

پیشگویی

لطف وجذبه الهی

دیدار ماوراءالطبیعه

فراست

انواع مصادیق وتعدادآن با ارائه جدول

نتیجه گیری

خلاصه فصل سوم

فهرست منابع   

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع کشف وشهود در پنج کتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء”