دانلود پایان نامه با موضوع مجازاتهاي جايگزين اطفال بزهكار و تطبيق آن با اسناد بين المللي

دانلود پایان نامه با موضوع مجازاتهای جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 165

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 970 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع مجازاتهای جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

مقدمه :

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر …

فهرست مطالب :

مقدمه

طرح مساله

تحقیقات و مطالعات قبلی

ضرورت تحقیق

فرضیه ها

روش تحقیق

طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

کلیات:

سیر تاریخی مجازات اطفال

دوره باستان و میانه

دوره معاصر

دوره باستان و پس از آن در ایران

مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها

طفل و مسئوولیت کیفری

بزهکاری اطفال و طفل بزهکار

علل بزهکاری

اهمیت بزهکاری

هدف از مجازات اطفال

اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال

تناسب جرم و مجازات

تفرید مجازات

لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی

ضرورت دوری از برچسب زنی

توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش

مجازاتهای جایگزین حبس

فلسفه پیدایش

تاریخچه و مفهوم

فواید و شرایط

انواع

زمینه های اجرا

بخش اول جایگزینها به عنوان مجازات اصلی

فصل اول سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – حقوق کیفری ایران

گفتار سوم – اسناد بین المللی

فصل دوم سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد

گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

گفتار چهارم – اسناد بین المللی

فصل سوم مجازاتهای شفاهی

فصل چهارم الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی وحرفه ای

گفتار اول – حقوق کیفری ایران

گفتار دوم – اسناد بین المللی

فصل پنجم حکم حضور در مرکز مراقبت

فصل ششم سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی

فصل هفتم خدمات عام المنفعه

گفتار اول – تاریخچه

گفتار دوم – ماهیت

گفتار سوم- شرایط و الزامات

گفتارچهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

فصل هشتم مراقبت با دستگاه الکترونیک

فصل نهم محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی

گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق کیفری ایران

گفتارچهارم – اسناد بین المللی

فصل دهم جزای نقدی

گفتاراول – تاریخچه

گفتاردوم – مفهوم و اوصاف

گفتارسوم – انواع

مبحث اول – جزای نقدی ثابت

مبحث دوم – جزای نقدی نسبی

مبحث سوم – جزای نقدی روزانه

گفتار چهارم – مزایا و معایب

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

گفتارششم – اسناد بین المللی

بخش دوم جایگزینهادر مرحله اجرای حبس

فصل اول نظام نیمه آزادی

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل دوم استفاده از زندانهای باز

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل سوم کیفرهای پایان هفته ای

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل چهارم حبس در منزل

گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا

گفتار دوم – مزایا و معایب

گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی

گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران

گفتار پنجم – اسناد بین المللی

فصل پنجم تعلیق

گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – انواع

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

مبحث اول – سابقه تاریخی

مبحث دوم – شرایط

مبحث سوم – آثار

مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی

مبحث پنجم – فسخ

گفتار ششم – اسناد بین المللی

فصل ششم آزادی مشروط

گفتار اول – تعریف و فلسفه

گفتار دوم – تاریخچه

گفتار سوم – مزایا و معایب

گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی

گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران

مبحث اول- سابقه تاریخی

مبحث دوم- شرایط

مبحث سوم- آثار

گفتار ششم – اسناد بین المللی

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع مجازاتهای جایگزین اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی”