دانلود پایان نامه با موضوع محاسن و معايب آيين دادرسي اطفال در قانون

دانلود پایان نامه با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی

تعداد صفحه : 115

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 240 کیلوبایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز : Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز : BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

مقدمه :

همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.

در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.

برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.

همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را …

فهرست مطالب :

مقدمه

انگیزه انتخاب موضوع

اهمیت موضوع

سوالات و فرضیات

روش تحقیق

کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

تعریف قانونی طفل

مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )

مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا قبل از قانون مصوب ۱۳۳۸

معایب اصلاحات

محاسن اصلاحات

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

اطفال کمتر از ۱۲ سال

اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال

اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال

هـ : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸

و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان

ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

دادگاه تخصصی یا اختصاصی

تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی

فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه

نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم

ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال

خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار

تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال

خلاء وجود پلیس اطفال

نتیجه گیری فصل اول

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال ۱۳۷۸

الف: حمایت شکلی از اطفال

شرایط قاضی دادگاه اطفال

صلاحیت دادگاههای نوجوانان

سن مسئولیت کیفری

دادرسی ویژه نوجوانان

تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه

مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)

مراتب احضار طفل

راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل

رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت

حکم به اقدامات آموزشی

مجازاتهای تادیبی

اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر

تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)

تعیین وکیل تسخیری

نتیجه گیری فصل دوم

جایگزینها

نتیجه گیری کلی

منابع و مآخذ

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون”