دانلود پایان نامه با موضوع مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر تغییرات ولتاژ در شبکه

هزار تومان

قابل فروش

توضیحات کوتاه

مقطع : کارشناسی ارشد

تعداد صفحه : 143

فرمت : Doc (ورد)

حجم : 4.4 مگابایت

پسوند فایل فشرده : Zip

برنامه فشرده ساز :  Power Archiver

رمز فایل فشرده در صورت نیاز :  BeyhaghMarket.ir

خریدی باهوش و آسان با بیهق مارکت

دانلود پایان نامه با موضوع مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر تغییرات ولتاژ در شبکه

مقدمه :

یکی از ضعیفترین عناصر نرم افزارهای مدرن شبیه سازی، مدل ترانسفورماتور است و فرصتهای زیادی برای بهبود شبیه سازی رفتارهای پیچیده ترانسفورماتور وجود دارد، که شامل اشباع هسته مغناطیسی، وابستگی فرکانسی، تزویج خازنی، و تصحیح ساختاری هسته و ساختار سیم پیچی است.

مدل ترانسفورماتور بواسطه فراوانی طراحیهای هسته و همچنین به دلیل اینکه برخی از پارامترهای ترانسفورماتور هم غیر خطی و هم به فرکانس وابسته اند، می تواند بسیار پیچیده باشد. ویژگیهای فیزیکی رفتاری که، با در نظر گرفتن فرکانس، لازم است برای یک مدل ترانسفورماتور بدرستی ارائه شود عبارتند از:

پیکربندیهای هسته و سیم پیچی،

اندوکتانسهای خودی و متقابل بین سیم پیچها،

شارهای نشتی،

اثر پوستی و اثر مجاورت در سیم پیچها،

اشباع هسته مغناطیسی،

هیسترزیس و تلفات جریان گردابی در هسته،

و اثرات خازنی.

مدلهایی با پیچیدگیهای مختلف در نرم افزارهای گذرا برای شبیه سازی رفتار گذرای ترانسفورماتورها، پیاده سازی شده است. این فصل یک مرور بر مدلهای ترانسفورماتور، برای شبیه سازی پدیده های گذرا که کمتر از رزونانس سیم پیچ اولیه (چند کیلو هرتز) است، می باشد، که شامل فرورزونانس، اکثر گذراهای کلیدزنی، و اثر متقابل هارمونیکها است.

مدلهای ترانسفورماتور

یک مدل ترانس را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

معرفی سیم پیچها.

و معرفی هسته آهنی.

اولین بخش خطی است، و بخش دوم غیر خطی، و …

فهرست مطالب :

مقدمه  

مدلهای ترانسفورماتور

معرفی مدل ماتریسی Matrix Representation (BCTRAN Model)

مدل ترانسفورماتور قابل اشباع  Saturable Transformer Component (STC Model)

مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models

مدلسازی ترانسفورماتور

مقدمه

ترانسفورماتور ایده آل

معادلات شار نشتی

معادلات ولتاژ

ارائه مدار معادل

مدلسازی ترانسفورماتور دو سیم پیچه

شرایط پایانه ها (ترمینالها)

وارد کردن اشباع هسته به شبیه سازی

روشهای وارد کردن اثرات اشباع هسته

شبیه سازی رابطه بین  و

منحنی اشباع با مقادیر لحظهای

استخراج منحنی مغناطیس کنندگی مدار باز با مقادیر لحظهای

بدست آوردن ضرایب معادله انتگرالی

خطای استفاده از منحنی مدار باز با مقادیر RMS

شبیه سازی ترانسفورماتور پنج ستونی در حوزه زمان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

روشهای آزموده شده برای حل همزمان معادلات دیفرانسیل

انواع خطاهای نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روی آن

مقدمه

دامنه افت ولتاژ

مدت افت ولتاژ

اتصالات سیم پیچی ترانس

انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور

خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور

خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور

خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم

خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم

خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم

خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم

خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور

خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور

خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم

خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم

خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم

خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم

خطاهای دو فاز به زمین

جمعبندی انواع خطاها

خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DD

خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DD

خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DD

خطاهای TYPE D و TYPE F و TYPE G ، ترانسفورماتور DD

خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DD

خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YY

خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YGYG

خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DY

خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DY

خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DY

خطای TYPE D ، ترانسفورماتور DY

خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DY

خطای TYPE F ، ترانسفورماتور DY

خطای TYPE G ، ترانسفورماتور DY

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE A شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE B شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE C شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE D شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای  TYPE E شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE F شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE G شبیه سازی با PSCAD

شبیه سازی با برنامه نوشته شده

شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای TYPE D در باس ۵

شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای TYPE G در باس ۵

شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای TYPE A در باس ۵

نتیجه گیری و پیشنهادات

مراجع  

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “دانلود پایان نامه با موضوع مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر تغییرات ولتاژ در شبکه”